horoskopy PROSINEC 2014

Od konce listopadu 2014 do začátku dubna 2015 začíná poslední kolo rozběžné kvadratury mezi Uranem a Plutonem. Přesná kvadratura bude poprvé 15. prosince 2014 mezi 12°35´Berana a Kozoroha

O půlnoci mezi 21. a 22. prosincem bude se Uran obracet z retrográdního do direktního směru na 13° Berana. Prosinec 2014 a leden 2015 poznamená nativity v podstatě všech lidí, aktivní bude v životech zejména těch, kteří se narodili okolo

3. ledna

2. dubna

4. července

6. října

ale ani ostatní nebudou zbaveni možnosti nejen se rozhodnout k radikálním změnám, ale také je provést. Následuje přehledná tabulka s daty narození lidí, jichž se to týká.
3. ledna konjunkce Pluton – kvadratura Uran

1. února sextil Uran

3. března sextil Pluton

2. dubna kvadratura Pluton – konjunkce Uran

3. května trinus Pluton

3. června sextil Uran

4. července opozice Pluton – kvadratura Uran

5. srpna trinus Uran

5. září trinus Pluton

6. října kvadratura Pluton – opozice Uran

5. listopadu sextil Pluton

4. prosince trinus Uran
.
Během tohoto období probíhají i jiné tranzity, které budou základní trend dále modulovat, proto doporučujeme konzultovat svoji situaci s osvědčeným astrologem, jehož práci žádný podobný, byť sebepodrobnější, přehled nemůže nahradit.
.
KONTAKTY:
.
astrolog Pavel Turnovský
mobil 724 123 419
Pavel.Turnovsky@gmail.com
www.rezonance.cz
.
astroložka a psychoterapeutka Martina Lukášková
mobil 728 113 502
astrologMarLuk@seznam.cz
http://www.transformotor.cz/wp/astrologicke-poradenstvi/

.
VÝZNAM TRANZITŮ
.
PLUTON V KONJUNKCI SE SLUNCEM

Toto je období velkých změn ve vašem životě. Budete tak ambiciózní jako ještě nikdy. Budete pracovat mnohem pilněji než dosud, a nedovolíte, aby se vám cokoli postavilo do cesty za svými cíly. Pokud dokážete využít energii tohoto tranzitu chytře, mnohé se vám podaří. Dejte si ale pozor na určité nástrahy.

Pluton je planetou smrti a regenerace, což znamená odstranění všeho, co už je staré a zbytečné, a na druhé straně zrození nového, vyššího řádu. Když je Pluton na vašem Slunci, můžete tento proces sami řídit, a dokonce jej zosobňovat. Máte možnost dobrovolně se zbavit všeho, co už neslouží ani vám, ani lidem z vašeho okolí tak, abyste všichni začali žít nový život. Dejte si ale pozor na dvě věci. Za prvé, Pluton vám dá obrovskou sílu a energii, ale jen proto, abyste se zbavili toho, co již není namístě, ne abyste si dělali, co se vám zamane! Za druhé, Pluton je transcendentální planeta (tak jako všechny planety za Saturnem). Jeho energie proto nelze tak snadno využívat pro pouhé egoistické účely. To, co s tímto tranzitem uděláte, by mělo sloužit vyššímu dobru všech kolem vás, ne jenom vás samých. Jste teď spíš kanálem než vlastníkem této energie. Pokud zneužijete síly Plutona pouze pro sobecké cíle, vyvoláte tak zuřivý odpor, že nakonec nebudete moct udělat vůbec nic. Dokonce se můžete stát obětí násilí ze strany druhých, kteří se vás zoufale snaží zastavit. Ani pokud se pomocí těchto sil pokusíte zbavit něčeho, co zatím není zralé na zánik, nepodaří se vám dostat dál. Pluton představuje potřebu nahradit starý, méně hodnotný stav bytí novým a opravdu vyšším stavem. Nejde zde jen o jakoukoli, libovolnou výměnu.

Nejlepší pojistkou pro správné využití tohoto tranzitu je zaměřit plutonské síly na váš vlastní život. Není dobré snažit se ovládat druhé, a to ani „pro jejich vlastní dobro“. Využijte energii Plutona, abyste transformovali svůj život a stali se lepším člověkem. Snažte se co nejvíc rozšířit své vědomí, co nejlépe poznat sebe sama a tyto poznatky prakticky využít ve svém životě. A dělejte to všechno proto, abyste lépe vyjádřili, kdo jste, ne proto, abyste ukojili svou touhu po úspěchu.

Mějte na paměti, že teď musíte něco dělat. Nemůžete jen tak sedět a nechat tento tranzit odeznít, aniž byste provedli jakékoli změny. Pokud je neprovedete vědomě, postarají se o to okolnosti, ale zřejmě s nepříjemnými následky. Možná se budete muset vyrovnat s určitými stránkami vaší osobnosti, které se vám nelíbí, to je však součástí daného procesu. Uvidíte, že tyto prvky nakonec nejsou až tak špatné. Zdály se špatné jen proto, že jste si je nikdy nechtěli vědomě přiznat.

Převratné změny, jež teď probíhají, jsou možná náročné, ale jen proto, že každý druh smrti je nepříjemný. Zato zrození nového je stejně nádherné, jako je děsivý zánik starého.
.
PLUTON V SEXTILU NA SLUNCE

V tomto období působí jemné energie, jež vám po¬mohou provést množství významných změn ve vašem životě. Máte teď možnost jednat mnohem efektivněji než kdy jindy. Možná se vám naskytnou různé příležitosti získat větší moc a autoritu, ale jelikož tento vliv je jen mírný, nic vás nebude nutit pouštět se do velkých činů. Tento tranzit může odeznít, aniž by se stalo cokoli významného, pokud se ovšem vědomě nepokusíte chopit příležitosti. Je to vhodné období k navázání dobrých vztahů s lidmi, jimž je daná úřední moc, jako jsou vaši nadřízení, zaměstnavatelé či různí oficiální představitelé. Jejich prostřednictvím se můžete dostat k vhodným příležitostem, jichž lze při tomto tranzitu využít.

Tvořivé příležitosti k vám mohou přijít i formou spolupráce se skupinami a organizacemi, kde máte možnost řídit a zavádět tvořivé změny. Energie Plutona je lepší pro práci se skupinami nebo s agenturami než pro osamocené či samostatné postavení. Nebojte se ale, že se ve skupině ztratí nebo dostatečně neprojeví vaše individualita. Tento tranzit totiž přináší příležitost projevit se jako jedinec právě prostřednictvím spolupráce s jinými lidmi.

I ve vašem soukromém životě nastal čas tvořivých změn. Teď dokážete úplně změnit cokoli, co je zapotřebí, a to bez zmatku či nepříjemností, jaké možná provázely změny v jiných obdobích. Na zcela pragmatické rovině se vám možná podaří opravit nebo rekonstruovat dům či jiný hmotný objekt. Na vyšší, psychologické úrovní se může jednat o proměnu ve vašem nitru.. Možná dojde k velkým změnám, jež úplně změní vaše životní cíle, částečně i proto, že si lépe uvědomíte, o co vám vlastně doopravdy jde. Tento tranzit může rozšířit vaše vědomí v nejvyšším slova smyslu.
.
PLUTON V KVADRATUŘE NA SLUNCE

Tento tranzit je zkouškou síly a energie, s jakou si dobýváte své místo pod sluncem. Tato zkouška může mít mnoho podob, každopádně ale bude vyžadovat silné sebevědomí -jinými slovy, abyste věděli, kdo jste. Pokud sami sebe dobře neznáte, pak tento tranzit zřejmě vyvolá krizi vedoucí k zásadním změnám ve vašem životě.

Možná se ukáže, do jaké míry se dokážete ovládat při snaze prosadit se v životě. Tento tranzit až příliš podněcuje ambicióznost a touhu po moci. Pokud jste v jádru bezohledný člověk, který je schopný čehokoli, jen aby odstranil z cesty své konkurenty, teď se tato vaše povaha projeví naplno. Zároveň se vás však budou snažit zastavit vnější síly. Abyste nad nimi zvítězili, budete muset projevit určitou tvrdost. Anebo možná velmi dobře víte, co přesně potřebujete, abyste dosáhli úspěch, a jdete si za tím, avšak jste ochotní dělat kompromisy a svůj vlastní úspěch využít i pro dobro ostatních. Takový přístup je správný, i když bohužel nebývá při tranzitech Plutona častý.

Pokud máte poněkud ostýchavější povahu, pak budete zřejmě tento tranzit prožívat úplně jinak. Namísto toho, abyste se chopili moci, se možná budete muset podřídit někomu jinému. I v tomto případě si musíte ujasnit, jaké jsou vaše individuální práva a potřeby, a stát si za nimi. Problémem není, že byste překračovali své meze, ale že je naopak překročí někdo jiný. Musíte se však proti tomu postavit nebo alespoň projevit nesouhlas. K takovým bojům o moc s největší pravděpodobností dojde ve vaší práci, zřejmě mezi vámi a vaším nadřízeným.

Mnozí lidé se zdráhají čelit plutonské energii, to však může způsobit problém, protože tato energie se nějak musí projevit, avšak nikdo netuší jak. A mohou nastat i situace, kdy se fyzicky zhroutíte. Vaše tělo se možná prostě potřebuje zastavit a načerpat nové síly.

Pokud při tomto tranzitu zažijete tělesnou krizi, měli byste začít cvičit nebo podstoupit určitou terapii, abyste se dali do pořádku.

Energie Plutona se ve vašem životě může projevit i v podobě vnějších událostí. Pokud se setkáte s rozkladem a devastací ve svém okolí, je to znamení, že byste se měli vnitřně transformovat.

V mimořádných případech se může energie tohoto tranzitu vybít v jediné dramatické události, jako je například úraz nebo fyzické napadení. Rozhodně se vyhýbejte konfliktům s jinými lidmi, jež by mohly vést k fyzickým bojům, protože momentálně působící energie jsou v tomto směru dost nebezpečné.

Pokud se vám na druhé straně podaří využít tento tranzit k tomu, abyste úspěšně dokázali, kdo jste, aniž překročíte své vlastní meze, dosáhnete opravdu hodně a později se vám to bude velmi hodit.
.
PLUTON V TRIGONU NA SLUNCE

V tomto období života byste měli mít výrazný pocit, že jste v minulosti úspěšně zvládli těžké zkoušky a teď dokážete opravdu dobře fungovat. Pokud chcete, mnohého docílíte. Tento tranzit vám může přinést odměnu na zlatém tácu, i kdybyste byli totálně pasivní. Mnohem lepší je ale pozitivně využít energie, jež teď máte k dispozici.

Dokážete se teď projevovat mnohem lépe a působivěji než kdy jindy. Ostatní ve vás vidí silného a schopného člověka a váží si vás proto.

Toto období je velmi dobré pro úspěch a postup. Možná získáte významné postavení v nějaké organizaci, podniku nebo ve vládě, abyste pomohli uskutečnit reformy a změny systému. Přesto vás druzí nebudou vnímat jako revolucionáře, ale spíš někoho, kdo opravdu dokáže něco udělat. Vaše vztahy s osobami ve vyšším postavení budou vynikající a vaše kariéra se možná vyvine slibně alespoň částečně i díky jejich přízni.

Na soukromé úrovni může tento tranzit vyvolat pozitivní změny ve vašem životě, které nebudete vnímat jako nepříjemné, ale naopak umožňující růst a vývoj. V tomto období sami sebe mnohem lépe poznáte, a pokud chcete, můžete se úspěšně změnit k lepšímu.

Pod tímto vlivem je i vaše tělo ve velmi dobré kondici. Váš organismus je teď nezvykle odolný a schopný regenerace. Měli byste toho využít a začít se věnovat nějaké formě cvičení, posilování či józe. Jóga je mimořádně vhodná proto, že se rozvíjí nejen tělo, ale i mysl a ducha. Neměli byste se vnímat jako oddělené součásti – tělo a duše – ale jako jeden celek. Momentálně by pro vás mělo být snadné vidět sebe sama tímto způsobem a také toho využít pro svoje dobro.
,
PLUTON V OPOZICI NA SLUNCE

Toto období může být mimořádně náročné pro vztahy, intimní i běžné, protože máte sklon bojovat o moc. Možná druhé nutíte dělat něco proti jejich vůli, anebo se naopak jiní mohou snažit nutit k něčemu vás. V každém případě možná budete muset „utíkat“, abyste se vyhnuli vážným problémům. Pokud máte potřebu ovládat druhé, měli byste s tím přestat, bez ohledu na vaše důvody. Možná se domníváte, že máte ten nejlepší důvod na světě, proč byste měli prosadit své v životě druhých, a snad dokonce věříte, že to děláte pro jejich vlastní dobro, s největší pravděpodobností to ale není pravda. Mnohem spíš jde o to, že prostě nedokážete nechat druhé být. K negativním vlivům tohoto tranzitu patří přehnaná touha do všeho se míchat a zasahovat.

Pokud jste naopak vy samí obětí někoho, kdo vám nedá pokoj, je to složitější. Zřejmě nevědomě vysíláte signál, že se sebou necháte takto jednat. A když už se takto nastavíte, může to být těžké změnit. Na druhé straně se možná potřebujete vzepřít. Často je dobré zakusit souboj vlastní vůle s vůlí jiné osoby a určitě je to mnohem méně nebezpečné, když bojujete o svou vlastní nezávislost, a nikoli naopak. Možná si potřebujete dokázat, že jste silnější než váš protivník.

Tento tranzit může být nebezpečný tím, že vyvolá konflikt s lidmi, kteří jsou vůči vám v nadřízeném postavení, například s vaším šéfem, vládním úředníkem nebo někým podobným. Takové osoby vám teď mohou dost uškodit, proto si dávejte velký pozor.

V tom nejlepším případě vám tento tranzit dodá obrovskou energii, takže pokud si dáte pozor na výše uvedené negativní vlivy a nevzbudíte příliš velký odpor druhých, hodně toho dokážete. Při tomto tranzitu jste nesmírně ambiciózní, a je pravda, že můžete mít velký úspěch. Není to vůbec „nešťastný“ tranzit, ale musíte při něm být opatrní, protože jeho energie je velmi silná. Pokud si proti sobě poštvete jiné lidi, konflikt může vést k vaší naprosté porážce, leda že by vaše skutečné úmysly – na rozdíl od těch, jež proklamujete -byly opravdu dobré. Taková porážka by vás pak přinutila úplně přehodnotit celý váš život a začít znova. To by samo o sobě nebylo špatné, ale okolnosti, jež by vás k tomu přinutily, by asi nebyly moc příjemné.

Za určitých okolností se tento tranzit projeví čistě fyzicky, v podobě vážně podlomeného zdraví. Rozhodně se během tohoto tranzitu doporučuje dbát o své tělo a nezanedbávat se.
.
URAN V KONJUNKCI SE SLUNCEM

Toto je v mnoha ohledech nesmírně významný tranzit, protože znamená, že se teď budete snažit hledat nové formy sebevyjádření a být svobodnější než kdykoli dosud. Je to jedno z nejpřevratnějších období ve vašem životě.

Nejproduktivnějším projevem tohoto tranzitu je, že odstraní omezení (ať už ta, jimž jste se podřídili dobrovolně, anebo ta, jež na vás uvalili jiní lidé) okrádající váš život o smysluplnost a plodnost. Váš život začne být opravdovější. V nejhorším možném případě však může tento tranzit znamenat prudkou nestálost a chaos, kdy nečekaně dochází k různým nepříjemným či konfliktním událostem.

Bez ohledu na to, co si myslíte o změně vašeho života, teď budete nucení osvobodit se od starých vzorů a vydat se novou cestou. Výsledek takového procesu závisí do značné míry na tom, zda váš život ustrnul v otupující a bezpečné rutině, i na tom, do jaké míry se bráníte změnám.

Slunce představuje (fyzicky i psychicky) srdce, vitální jádro. Uran vyzývá tuto vaši ústřední životodárnou energii, aby se osvobodila a projevila. Jestliže žijete podle naučených pravidel, a ne podle své vlastní pravdy, tyto energie vás přinutí ke změně. Máte určité závazky vůči lidem ze svého okolí, ale také sami vůči sobě. Momentálně mají přednost vaše vlastní potřeby, dokud se přirozeně nestanete sami sebou.

Pokud se vám tento úkol nepodaří splnit nebo pokud vás brzdí obavy, uranská energie se může obrátit proti vám a mohou vás potkat fyzické obtíže, například se srdcem. Pokud jste náchylní k srdečně-cévním onemocněním, měli byste si v tomto období dávat velký pozor.

Bude vás teď přitahovat všechno nové a vzrušující včetně nových technologií v práci či metod rozvoje osobnosti. Možná se začnete zajímat o vědu a techniku. Mladší osoby budou toto období prožívat jako období vzdoru, kdy se bouří vůči autoritám, jako jsou rodiče, nadřízení či zaměstnavatelé. Momentálně nemáte trpělivost s žádnými omezeními.

Tento tranzit však nemusí být vůbec destruktivní. Představuje výzvu zamyslet se nad svým životem a ujasnit si, jaké změny je třeba provést, abyste neuvázli ve vyježděných kolejích. Teď jste schopní udělat obrovské změny v mnoha oblastech vašeho života, abyste se mohli cítit svobodnější a být víc sami sebou.
.
URAN V SEXTILU NA SLUNCE

Vlivy tohoto tranzitu nejsou vždycky bombastické, ale pokud jste vnímaví, postřehnete, že se ve vašem životě děje spousta nových a zajímavých věcí. Nic neběží jako obvykle. Jenomže tyto změny a nečekané události neprožíváte jako rušivé či nepříjemné. Spíše vám pomáhají dospět k novému poznání, skýtají vám různé příležitosti a vzbuzují ve vás pocit, že život je pořád vzrušující a plný možností pro růst a vývoj.

Můžete očekávat hlavně různé nenadálé příležitosti ve spojení s činností, jež je pro vás důležitá a umožňuje vám plně se projevit. Tyto příležitosti se mohou objevit i prostřednictvím vašich přátel, anebo nečekaně přijít z různých stran v rámci vašeho běžného prostředí. Možná se dostanete do kontaktu s pro vás novou skupinou lidí, kteří žijí tak, jak jste si dosud neumělí ani představit. Mohou vás lákat různé nové filozofie a metody autoregulace. Toto je rovněž jeden z tranzitů, kdy se lidé začínají zabývat astrologií.

Všechny tyto možnosti jsou projevem touhy začít se svobodněji vyjadřovat. Při tomto tranzitu máte možnost lépe formovat svůj život a přizpůsobit jej tomu, co chcete. Jakýkoli vztah, který začne během tohoto tranzitu, bude zodpovídat této skutečnosti, a i staré vztahy se změní tak, aby podporovaly vaše cíle. Prostřednictvím vztahu s nadřízenými se najednou objeví příležitost pro povýšení v práci.

To všechno zní jako nečekané štěstí, ale tento tranzit ve skutečnosti odhaluje, že váš život může být mnohem svobodnější a že máte mnohem větší potenciál, než jste si uvědomovali. Všichni máme přirozený sklon spokojit se s pohodlnou rutinou, což nás může drasticky omezovat. Energie Uranu působí náhle, protože vás chce probudit. Tento tranzit vám chce ukázat, kdo jste, a nedá vám nic, co jste si nezasloužili.
.
URAN V KVADRATUŘE NA SLUNCE

Během tohoto tranzitu náhlé a nečekané události prověří vaši schopnost přestát změny a zůstat na zvolené cestě. Každý z nás si klade určité cíle, které potřebujeme dosáhnout, abychom měli pocit úspěšného naplnění smyslu našeho bytí jakožto svérázného a silného jedince. Tento tranzit jako by nám kladl otázku: „Opravdu věříš tomu, co děláš? Dokážeš si plnit své úkoly i tváří v tvář výzvám a potížím, jež přicházejí z vnějšího světa i z tvého vlastního nitra?“ To, jak dobře tuto výzvu zvládnete, bude mít dopad na váš život během několika příštích let.

Na jedné straně si můžete náhle uvědomit, že okolnosti vzniklé během několika posledních let vám už nedovolují dělat to, co chcete, takže budete muset provést hodně změn. Možná budete muset bojovat a osvobodit se od okolností v práci nebo v souvislosti s určitými autoritami, jako jsou zaměstnavatelé nebo vládní úřady. Omezující podmínky mohou nastat i v soukromém životě – například špatné manželství nebo rodiče, kteří se vás snaží ovládat. V každém případě vám nějaká okolnost brání dělat to, co potřebujete, a vy se proti tomu chcete bouřit.

Na druhé straně se vám může ve všech těchto oblastech výtečně dařit. Práce vás naprosto uspokojuje a i váš soukromý život je šťastný – všechno plně zodpovídá tomu, kdo jste. Avšak najednou dojde k určité události, která vás donutí přehodnotit, co děláte. Třeba vás někdo v práci podrazí, například nadřízený náhle začne zpochybňovat váš výkon. Možná budete muset přehodnotit svůj vztah k určitým skupinám, k nimž patříte. Nepotlačují náhodou vaši individualitu? Pokud ano, pak se možná budete muset vymanit z jejich vlivu.

Pokud děláte v životě to, co je pro vás správné, tyto nepříjemné události budou pouhou zkouškou, kterou úspěšně zvládnete. Pokud vám ale energie tohoto tranzitu připadá příliš destruktivní a nezvladatelná, měli byste si ujasnit, jaké změny jsou potřebné, abyste tyto vlivy minimalizovali anebo je využili pozitivně. Například jedna žena chtěla získat určité pracovní místo, ale byla neústupná, protože odmítala kompromisy, které tuto práci dělaly méně lákavou. Při tomto tranzitu najednou to místo dostala, aniž by musela ony kompromisy akceptovat. Tranzit prověřil její ochotu dělat věci po svém.

Stejně, jako konjunkce a opozice tranzitujícího Uranu na Slunce je i kvadratura hrozbou pro vaše zdraví, pokud si nedáte pozor. Zdravotní problémy pramení většinou z potlačovaných (ať už vědomě či nevědomě) uranských energií, jež teď ve vašem životě působí. Tyto potlačené energie se často projeví fyzicky jako sklon k nehodám nebo problémům se srdcem. Nepotlačujte energii Uranu, raději ji využijte!
.
URAN V TRIGONU NA SLUNCE

Někdy je velmi nepříjemné či obtížné provést v životě zásadní změny. Ale jindy máte pocit, že změna je vzrušující a tvořivá, a toto období je jedním z nich. Dychtíte po změnách a doufáte, že váš život díky nim začne být více vzrušující, zajímavější a živější. Vyhledáváte nové myšlenky a zážitky, díky nimž by byl váš život opravdovější. Toto období je tudíž skvělé pro začátek studia směrů a metod, jež podporují růst a rozvoj osobnosti. Může to zahrnovat různé terapie, duchovní cesty, jógu, astrologii či jiné obory, které vám umožní rozšířit vědomí a získat nové pohledy na život.

Zároveň mohou nastat události, jež vám umožní poznat a prožít sebe sama a začít se projevovat mnohem efektivněji než dosud. Můžete navázat nové vztahy, získat nové přátele nebo i potkat novou lásku, což vám umožní být sebou samým víc než kdy jindy. Váš všední život je teď přizpůsobivý změnám, po nichž všemožně toužíte.

Je to dobré období i pro změnu životního stylu na fyzické úrovni -můžete začít cvičit, novými metodami posilovat své zdraví nebo změnit způsob stravování, abyste posílili svůj organismus. Zbavte se starých zvyků, které vašemu tělu škodí. Můžete teď také přestat kouřit nebo se zbavit jiného zlozvyku.

Ve všem, co podniknete, abyste se otevřeli novým zážitkům, se vám bude dařit. Nedovolte, aby vás o tuto úžasnou příležitost připravil konzervatismus nebo obavy. Teď můžete provést změny, které později zlepší váš život. Pokud je neuděláte, možná k nim budete přinucení mnohem nepříjemnějším a víc problematickým způsobem za mnoho let, až se Uran dostane do kvadratury nebo opozice s vaším Sluncem.
.
URAN V OPOZICI NA SLUNCE

Při tomto tranzitu byste měli čekat náhlé změny ve vašem okolí, které podrobí zkoušce vaši individualitu a přinutí vás stát si za tím, čím opravdu jste. Konjunkce tranzitujícího Uranu s natálním Sluncem znamená, že se pravděpodobně chcete zbavit omezení, na něž narazíte, ale při opozici je pravděpodobnější, že vás nějaká náhlá změna ve vnějším světě přinutí převzít za váš život větší odpovědnost. Typické vlivy tohoto tranzitu mohou zahrnovat nečekané události týkající se mužů, nadřízených a zaměstnavatelů; nečekané okolnosti, jež vás přinutí změnit směr, jakým jste se dosud ubírali; náhlé změny ve vztazích, hlavně pokud jste si nedovolovali svobodně se projevovat nebo jste v tom bránili svému partnerovi; náhlé změny zdravotního stavu, hlavně co se týče srdce a krevního oběhu.

V minulosti jste si vybudovali životní styl, který považujete za platný a prakticky uskutečnitelný. Většina dospělých se touto dobou vzdala určitých ideálů a cílů, protože je pokládá za nemožné. Pravděpodobně jste potlačili značnou část svého Já jako daň přizpůsobení se realitě. A právě tento typ potlačené energie je teď v pozadí projevů tohoto tranzitu. Uran si žádá, aby se uvolnily skryté tlaky, ale při jeho opozici budete mít zřejmě pocit, že se určité věci dějí vám, a ne že je vyvoláváte vy sami. Ve skutečnosti jde o to, že zaniká něco, co vám bránilo ve svobodě. Problém je v tom, že většina lidí si cení bezpečí a pocitu jistoty víc než svobody sebevyjádření. Proto je tento tranzit často zneklidňující a problémový.

V případě, že se tento tranzit projeví extrémním způsobem, jako třeba smrtí milované osoby (což ale není moc pravděpodobné), je to znamení, že daný vztah musel skončit, jelikož již naplnil svůj účel. Pokračovat v něm by znamenalo omezovat vás oba. Pamatujte si, že bez ohledu na to, zda nějaký vztah skončí smrtí nebo rozchodem, jednoduše nastal čas uzavřít jej. Uran zřídkakdy zničí to, co opravdu potřebujete, přestože si to můžete myslet.

Při tomto tranzitu je třeba dávat si velký pozor na zdraví. Zdravotní potíže vyplývají hlavně z vašeho odporu vůči změnám, k nimž vás Uran vyzývá. Potlačovaná životní energie se prodere ven v podobě „zlomeného srdce“, což doslova je infarkt, anebo nehody. Hlavně pokud jste muž středního věku, měli byste se snažit být co nejsvobodnější ve svém projevu a také dbát na doporučení vašeho lékaře, abyste se vyhnuli problémům se srdcem. Vyhýbejte se i mimořádně nebezpečným místům, kde by mohlo dojít k nehodám.
.
Význam tranzitů Rob Handa.

 

Archiv
Kalendář
Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031