Archive for Březen 2018

Základní dvouletý kurz astrologie září 2018 až červen 2020

 ASTROLOGICKÁ ŠKOLA PRO STATEČNÉ (1992)

ZÁKLADNÍ DVOULETÝ KURZ HUMANISTICKÉ A TRANSPERSONÁLNÍ ASTROLOGIE
27. běh září 2018 až červen 2020

začínáme v sobotu 22. září v 9:30 

Vážení přátelé astrologie,

dovolte, abychom vás seznámili s cíli a podmínkami nejstarší české astrologické školy, která funguje nepřetržitě od roku 1992 a navazuje na bytové semináře, které Pavel Turnovský vedl od počátku 80. let. Už v roce 1990 vytvořil Pavel Turnovský učební plán opřený o filosofii Dane Rudhyara (1895 Paříž – 1985 San Francisco), podle jehož pojetí astrologie nemá sloužit k předpovídání událostí, ale má pomáhat při osobním rozvoji, při hledání smyslu a významu situací, a to i těch krizových, v nichž se člověk během svého života ocitá. Astrologie se tak stává otevřeným systémem poznávání a chápání vztahu člověka k sobě samému, ostatním lidem a okolnímu světu.

Během studia rozloženého do dvou let byste se měli naučit pracovat s nativitou – horoskopem počítaným pro okamžik zrození a s metodami, které umožňují vidět nativitu a tedy náš život neustále v novém světle. Nativita je počáteční stav v jakém se člověk nachází při narození a ten, jak víme, není konečný, roste a rozvíjí své možnosti podle zděděné konstituce a formování okolím, tak i my používáme prostředky a techniky, které nám tento rozvoj zrcadlí. Studium vychází zejména z děl Dane Rudhyara a Alexandera Rupertiho a přihlíží k práci významných angloamerických a francouzských astrologů dvacátého století (Michael R. Meyer, Marc Edmund Jones, Cyril Fagan, Donald Bradley, Edward Johndro, Charles Jayne, John Addey, André Barbault, F. a M.  Gauquelin, Catherine Aubier, Liz Greene, Charles Harvey, Nick Campio, Tatjana Husek-Goese, Markus Jehle a další), našich vlastních dlouholetých zkušeností s astrologií, o jejichž teoretickou a hlavně praktickou sebezkušenostní  prožitkovou stránku se budeme snažit s vámi v kurzu podělit. Nezanedbatelnou inspirací jsou nám též současné směry filosofie a psychologie mj. holismus, strukturalismus, postrukturalismus, a další postmoderní filosofie, psychoanalýza, hlubinná, humanistická, rogersovská, gestalt a narativní psychologie apod. Teoretickou část má na starosti Pavel Turnovský, praktickou sebezkušenostní a prožitkovou od roku 2000 Martina Lukášková.

Způsob práce, který v naší škole vyučujeme je oceňován i v odborných psychoterapeutických a akademických kruzích. Martina Lukášková absolvovala na INSTEP prací, která popisuje opakované setkání astrologa s klientem. Praxe Pavla Turnovského byla posouzen v diplomové práci „Astrologický a psychologický rámec pro porozumění člověku“, kterou v roce 2010 obhájila Mgr. Martina Stratilková na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Astrologická škola pro statečné jako první už před deseti lety zavedla do astrologie supervizi a intervizi, byli jsme v supervizních technikách pomáhající profese vyškoleni PhDr. Karlem Kopřivou CSc. Podobně naše astrologická škola zavedla do výuky astrologie sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů a skupinovou interpretaci v chráněném prostředí kurzu. Námi vytvořené učební postupy i formy studia jsou prověřeny dvěma desetiletími praxe. Osvědčily se natolik, že jsou napodobovány řadou dalších u nás operujících astrologických škol.

Od roku 1992, kdy byl tento kurz poprvé otevřen, do něho vstoupilo na dva tisíce zájemců, počet absolventů základního kurzu dosáhl na konci letošního školního roku patnácti set. Studenti a absolventi kurzu žijí ve všech koutech Čech, Moravy a Slezska, na Slovensku, v Evropě i na ostatních kontinentech.

FORMA STUDIA

 Prezenční studium víkendové: jednou do měsíce se o víkendu v sobotu se v Praze konají dvě přednášky, při nichž probereme lekci teoretickou Pavla Turnovského a praktickou – prožitkovou pod vedením Martiny Lukáškové. Kurz probíhá v sobotu od 9:30 do 13:00, po přestávce na oběd od 14:30 do 18:00.

Učební látka Základního kurzu, je rozčleněna do dvou ročníků. Každý ročník sestává z 20 lekcí, z nichž každou tvoří 3 hodiny čistého času. Lekce jsou seskupeny do tematických cyklů. Na konci dvouletého kurzu obdrží studenti osvědčení o jeho absolvování. Speciální osvědčení lze získat po předvedení vlastní konzultace s klientem. Dotazy i diskuse vítáme, dovolujeme studentům pořizovat si z přednášek zvukové záznamy, sami je také pořizujeme. Učebna je vybavena počítačem a data-projektorem, který umožňuje velkoplošnou projekci ilustračních horoskopů a ostatních materiálů, které jsou k dispozici i žákům. Studenti si mohou nosit vlastní notebooky.

Každý účastník kurzu bude při vstupu vybaven grafickým záznamem vlastní nativity (horoskopem zrození) a dalšími studijními materiály. Ti, kteří neznají přesnou dobu svého narození, mohou zvolit nativitu někoho jim blízkého (samozřejmě s jeho souhlasem). Pokud se bude jednat o jejich děti, měly by být poněkud odrostlejší, aby bylo možné interpretace kontrolovat. Předpokládáme, že humanistický a transpersonální přístup k astrologii je pro vás novinkou a proto bude výklad veden tak, aby byl srozumitelný i naprostým začátečníkům a pokročilí se při něm nenudili. V tomto kurzu si osvojíte také potřebné dovednosti astrologického řemesla, tedy širokou paletu všemožných potřebných technik, postupů a metod.

 

Z astrologických programů jsou pro kurz optimální SW Johannnes 1.9 a 2.1, a také StarFisher, který je zdarma. Oba dva programy vznikly v přímé spolupráci s naší školou. Pokud má někdo svůj jiný oblíbený software, který se mu osvědčil, nebudeme v žádném případě nutit k jeho změně.

Po ukončení Základního dvouletého kurzu můžete pokračovat v dalších „nástavbových“ kurzech, zejména tzv. TŘETÍMU ROČNÍKU který je věnován astrologické interpretaci a konzultační praxi, nebo synastrii - astrologii mezilidských vztahů, astrologii mundánní, metodologii rektifikace čili zpřesnění přibližného času narození, užití sabiánských symbolů v astrologické i osobní praxi, práci se SW JOHANNES, STARFISHER a dalším, které do budoucna chystáme, nebo které sami navrhnete.

Během studia se můžete napojit na Centrálu humanistické a transpersonální astrologie – MINTAKA, jsme ve spojení s mezinárodní astrologickou komunitou a ve styku s významnými astrology současnosti. Spolupracujeme také na překladech Rudhyarových děl, která vydává nakladatelství PŮDORYS Ladislava Moučky. Vaší pozornosti doporučujeme webové stránky www.rezonance.cz a www.transformotor.cz a také internetovou Českou astrologickou stránku www.astrologie.cz a její diskusní fórum http://www.astrologie.cz/forum/forum.htm. Naleznete nás i na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Astrologická-škola-pro-statečné/166386878933

  

OSNOVY KURZU

 1. ročník: PRÁCE S NATIVITOU

 1. semestr ( lekce 1 – 8, září – prosinec 2018), 2.semestr (lekce 9 – 20, leden – červen 2019)

 Symbolika základních astrologických prvků

 Živly z hlediska astrologického a psychologického

Znamení zvěrokruhu – rozdíly oproti souhvězdím

Domy horoskopu

Slunce, Luna, planety jejich uzly, zatmění Slunce a Měsíce

Aspekty

Planety ve znameních a domech

Aspekty mezi prvky horoskopu

Tvary horoskopu a planetární konfigurace – základní krok astrologické interpretace rozvíjející celistvý holistický pohled na horoskop

Ohniska horoskopu

Základní astrologické postupy a interpretační dovednosti, ukázky výkladu vzorových nativit ve spolupráci se studenty kurzu a zejména nabývání osobních praktických zkušeností a osobních a skupinových zážitků při výkladu s posluchači kurzu.

 

2. ročník: ROZVOJ OSOBNOSTI ZA POMOCI ASTROLOGIE

 3. semestr ( lekce 21 – 28, září  – prosinec 2019), 4. semestr ( lekce 29 – 40, leden – červen 2020)

 Tranzity, revoluce, direkce

Jednotlivé a integrované tranzity planet

Cyklické horoskopy – solární a lunární revoluce

Direkce zejména sekundární neboli progrese

Progresivní lunační cykly

Ukázka práce se sabiánskými symboly

Relokace – přestěhování horoskopu

 

Prohlubování základních astrologických dovedností a postupů výkladu, další ukázky práce s pomocí výše uvedených technik na vzorových nativitách a zejména sebezkušenostní prožitkový výcvik posluchačů kurzu.

 

CENÍK KURZU – 1. ROČNÍK 2018/19

přesné a závazné podmínky poskytne Pavel Turnovský

 

PREZENČNÍ KURZ PRAHA účastníci z Česka a Slovenska

1. semestr září-prosinec  6 000,-

2. semestr leden-červen  6 000,-

celkem standardní sazba 12 000,-

 

sleva: důchodci, studenti, nezaměstnaní, matky na mateřské dovolené*

1. semestr září-prosinec  4 500,-

2. semestr leden-červen  4 500,-

celkem  sazba 9 000,-

 

Školné se platí jednotlivě před nebo na začátku příslušného semestru, v případě nutnosti je možné se domluvit na splátkovém kalendáři. Předpokládáme, že ceny 2. ročníku budou stejné, vyhrazujeme si jen možnost upravovat ceny podle inflace a zvyšujícího se poštovného, zejména do zahraničí.

V případě, že hodláte zaplatit převodem z účtu na účet, nezapomeňte laskavě výše uvedený variabilní symbol uvést. Nedoporučuji použít k platbě složenku typu A, neboť takovou platbu nedokážu identifikovat. Podobné problémy mohou nastat i při vkládání peněz na účet přímo v bance, přestože požádáte o uvedeni Vašeho jména na převodu. Naopak složenka typu C je zcela bez problémů.Pokud potřebujete na svoji platbu vystavit fakturu (máte-li možnost dát kurz do nákladů), dejte  včas vědět, abychom se vyhnuli pozdějším účetním zmatkům.


Spojení a informace:
 

Pavel Turnovský, +420  724 123 419

e-mail: pavel.turnovsky@gmail.com

 

Martina Lukášková, +420 728 113 502,

e-mail: astrologMarLuk@seznam.cz

Archiv
Kalendář
Březen 2018
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031