<= Zpět    Kousek historie v datech 


Nostradamus CENTURIE X, Quatrain 72
L´an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra un grand Roy d´effrayeur
Resusciter le grand Roy d´Angoulmois.
Avant apres Mars regner par bon heur.
The year one thousand nine hundreds ninety nine seven months
From the sky will come a great King of alarm
To bring back to life the great King of Angoulmois.
Before after, Mars to reign by good fortune.
transl. David Ovason
Rok jeden tisíc devět set devadesát devět sedm měsíců
Z nebes přijde jakýsi velký Král děsu
Aby znovu oživil toho velkého Krále z Angoulmois.
Předtím pak povolán k vládě naštěstí Mars.
překl. TURNovSKÝ