<= Index  <= Zpět


Pavel Turnovský: Nostradamovo zatmění, díl I.

L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur
Resusciter le grand Roy d'Angoulmois.
Avant apres Mars regneur par bon heur.

Nostradamus: X. Setnina, 72. čtyřverší

Toto slavné Nostradamovo proroctví - pozoruhodné nejen svým umístěním X/72, ale i tím, že lze výjimečně čas jeho naplnění přesně určit - vábí pseudointerprety, jako lampa noční hmyz. Jako noční můry vykladači vesměs končí, spáleni na popel svou nekompetentností a povrchností. Mistr zahalil pečlivě svoji vizi hávem fonetické kabbaly a zeleného jazyka ptáků. Závoj spadne až poté, co se vize naplní, ale nahou pravdu spatří jako vždy jen badatelé nadaní imaginací, obeznámení s latinou, řečtinou a hebrejštinou, renezanční francouzštinou, španělštinou a portugalštinou, mající encyklopedické znalosti zeměpisu, historie, všemožných reálií, způsobu práce biblických i jiných proroků a zejména metodických postupů středověkých astrologů, alchymistů a kabbalistů. Nehodlám předstírat, že vším tím jsem vybaven, pokusím se jen využít informace a inspirace, které mi poskytla podivuhodná kniha Davida Ovasona The Secrets of Nostradamus - The medieval Code of the Master Revealed in the Age of Computer Science vydaná nedávno i česky bohužel s odpudivým názvem Nostradamus - Přijde konec světa?! nakladatelstvím Knižní klub. Nuže, neztrácejme drahocenný čas a přikročme k prvnímu, tedy doslovnému překladu:

Rok tisíc devět set devadesát devět sedm měsíců
z nebes přijde jakýsi velký král děsu
aby vzkřísil toho velkého krále z Angoulmois.
Předtím pak Mars vládne naštěstí.

První verš nám nečiní narozdíl od růných pseudoautorit (např. Erika Cheetham, J.H. Brennan, Francis X. King, Élizabeth Teissier a další ještě šílenější) žádné potíže. K naplnění proroctví dojde v 7. měsíci roku 1999. Za Mistrova života bylo do 12. července tehdy platného juliánského kalendáře Slunce ve znamení Raka a 13. července vstupovalo do znamení Lva. Druhý verš naznačuje, že z nebes sestoupí jakýsi grand Roy d'effrayeur, čili velký král děsu. Ovason upozorňuje i na jiné významy slova effrayeur, které jsou méně hrůzostrašné: král poplachu, povyku; král, který má zaplaceno; král, který je předmětem hovoru; král, který něco vymaže, vyryje. Dovoluji si upozornit i na podobnost se slovem effréné - nevázaný, bezuzdný a s označením nemuslimských obyvatel Osmanské říše - raja. Komlexní význam ukazuje na prvního muže významné neislámské světové velmoci, jehož funkční období se chýlí ke konci - má zaplaceno, který se snaží vylepšit - vymazat svoji pověst nevázaného nemravy, pro niž byl středem pozornosti sdělovacích prostředků a za niž zaplatil vysokou daň.

Koho to však má tento velký král přivést opět k životu? Ovason zavrhuje možnost, že by šlo o krále Mongolů, neboť ti v době Nostradamově už dávno nepředstavovali, narozdíl od Turků, žádnou hrozbu. K tomu dodávám, že král Mongolů nemůže symbolizovat ani bojovný islám, neboť Mongolové muslimy nikdy nebyli, počínaje 15. stoletím přecházeli na tibetskou formu buddhismu. Ovason navrhuje nečekané řešení: jde o archanděla Michaela (grand Roy d'ang-e), který vládne znamení neboli měsíci (mois) Lva (Oul nejen jako přesmyčka leo, ale i jiná kabbalistická inteligence Ul spojená se znamením Lva). Připojuji dále, že archanděl Michael je v kabbale spojován s božím přívlastkem strašlivý a navíc neztrácíme ani zmínku o Mongolech, neboť hlavní postavou původního mongolského panteonu je velký nebeský bůh Tängri, který projevuje nesouhlas s děním na zemi kosmickými a nebeskými znameními - tedy i zatměními. A právě o úplné zatmění Slunce 11. srpna 1999 na 19° Lva Nostradamovi jde.

Je nepochybné, že zejména úplná zatmění Slunce mají odjakživa v astrologii výsostný význam. Dane Rudhyar poznamenává v Astrologii transformace na str. 74 českého vydání v nakladatelství Půdorys: „O zatměních se kdysi mělo za to, že jsou předzvěstí nepředvídatelných, a proto také více či méně katastrofických (anebo přinejmenším rušivých) událostí. Jedno ze Světel bylo „požíráno“ kosmickým drakem - proto také byly severní a jižní uzel nazývány Dračí hlava a Dračí ocas. Jakmile se obě Světla seřadí přesně za sebou, což se může stát za novoluní nebo úplňku v blízkosti uzlů, nastane úplné zatmění. Stane-li se tak za novoluní (soli-lunární konjunkce), nastává zatmění Slunce, za úplňku (soli-lunární opozice) pak zatmění Luny.
     Jako logické by se mohlo zdát tvrzení, že když se Slunce nachází v úplném zatmění, absorbuje Luna všechnu sluneční energii. To, co Země přijímá, je pouze lunární síla a tato okolnost pravděpodobně ovlivňuje vše, co může nastat v průběhu alespoň oněch čtrnácti dnů mezi novoluním a úplňkem - ale možná že i během podstatně delšího období. Symbol Luny je v takovém případě zveličován na úkor toho, co představuje Slunce, a Luna se vždy zásadně vztahuje k minulosti. Třebaže Luna reprezentuje schopnost přizpůsobit se, vychází tato schopnost z tradice, anebo z vědomostí nabytých v minulosti. Naprosté zatmění Slunce může být tudíž považováno za (dočasnou) glorifikaci minulosti.“

Význam úplného zatmění Slunce by nám měl odhalit Sabiánský symbol pro stupeň zvěrokruhu, na němž k zatmění dochází. Pro 19° Lva zde máme obraz PARTY NA HOUSEBOATU. Rudhyar ho interpretuje v Astrologické mandale jako potěšení z občasného úniku od přísně strukturovaného společenského chování. Houseboat přináší účastníkům party intimitu a „bohémský“ charakter vztahům mezi nimi. Hauseboat je ukotven, přesto plave na hladině řeky, která - alespoň symbolicky - rozpíná úzký společenský status do mnohem větší šíře. V podobném způsobu společné zábavy se muži a ženy snaží alespoň o pocit volného toku energií, jako úniku z rutinních aktivit jejich pracovního nebo studentského života. Naznačuje se tu možnost „uvolnění" přirozených energií ve společné zábavě a pomocí intenzivnějších mezilidských kontaktů. Symbol mluví o OSVOBOZENÍ SE ZE STRNULOSTI.

Taková interperatce nám na první pohled práci příliš neusnadní. Vrátíme-li se však do minulosti k zatměním Slunce na 19° Lva, dojdeme přes částečné zatmění 12. srpna 1942, prstencové zatmění 10. srpna 1980, k 11. srpnu 1961, ke dni prstencového zatmění Slunce, po němž 13. srpna, aby zabránili masovému útěku lidí za svobodným způsobem života, začali bolševici stavět Zeď kolem Západního Berlína, označovaného slovy tehdejších ideolologických hatmatilek za vřed na těle tábora socialismu a výkladní skříň kapitalistického způsobu života. Až do pádu Berlínské zdi bylo toto místo všeobecně považováno za neuralgický bod, v němž dříve nebo později dojde k rozpoutání třetí světové války. Západní Berlín byl tehdy oním zářivým hauseboatem zakotveným na řece Sprévě, uprostřed kontinentu tmy, šedi, nudy, strachu, mlčení a nesvobody. Berlínská zeď pak marným a dočasným pokusem o návrat k středověkému nevolnictví.

Kde tentokrát bude hauseboat kotvit, kdo tentokrát bude stavět zeď a proti komu, pro zachování jaké minulosti, zatím jen tušíme. Víme však, kudy vede pásmo totálního zamění Slunce. Začíná východně od Washingtonu, prochází středem Evropy, pokračuje přes Balkán, Kurdistán, nad iránsko-iráckými hranicemi, nad Pakistánem a Indií. Víme také, že hlavní úlohy v tomto dramatu sehrají lidé, v jejichž horoskopech je ohniskem Lev, neboť ti jsou se zatměním symbolicky nejvíce spojeni. Podařilo se mi nalézt v databázích čítajících přes třicet tisíc nativit zatím jen tři, kteří by těmto požadavkům odpovídali. Můžeme Billa Clintona považovat za krále Frajera druhého verše? Budou Slobodan Miloševič, Fidel Castro, případně někdo jiný, vzkříšeni-galvanizováni jeho zásahem k nové horečné činnosti? Budou armády NATO natolik silné, že předtím i pak Mars bude naštěstí vládnout, jako na jaře v Beranu, jehož vládcem Mars je, a kdy bylo zahájeno bombardování Jugoslavie; či na podzim ve Štíru, druhém Martově domicilu, kde se Mars letos potlouká celých pět měsíců, tedy déle než je zdrávo? Vstoupí do hry i ti, kteří mají silně obsazené znamení Vodnáře, které je Lvu protipólem? Dojde na slova Davida Ovasona, že vypukne válka mezi archandělem Michaelem, jeho odpůrcem Ahrimanem (ať už těmito jmény myslíme cokoli) a jejich lidskými stoupenci? Tato válka ostatně probíhá kontinuálně, ale při zatmění se zostří a dojde k pokusu o staronovou polarizaci světa. Jak se zdá, bude tím bavícím se hauseboatem celá západní Evropa. Jak se zdá, na našich hranicích opět spadne klec. Jak se zdá, tentokrát jsme stihli na poslední chvíli s odřenýma ušima zalézt na místo, které nám po staletí - až na posledních padesát let - patřilo. Tedy žádný konec světa, ale staré cynické řešení. Zůstane dál pravdou, že politici se nic nového nenaučili a nic starého nezapoměli? Nevíme, nemá cenu tvrdit, že vidíme Nostradamovi pod pokličky.

Železná opona mezi starým a novým padne i mezi lidmi, padá i mezi astrology. Je směšné vidět „duchovní elitu lidstva“ pěstovat podle astrologie slepice; je smutné, že astrologové se dali do služby Veliké Manipulaci a účastní se honu na prvorozence příštího tisíciletí, kteří se navíc narodí na datové hranici uprostřed Pacifiku. Dojde to tak daleko, že budou astrologové dostávat od aerolinií provizi za prodané letenky na Fidži? Doufám, že se pak tito astrologové osobně postarají o ty desetitisíce nebohých druhorozenců a jejich nešťastných matek, proklínaných svými otci, manžely a dalšími příbuznými. Jen o něco směšnější a o něco méně smutnější jsou astrologové, kteří dehonestují „svoji posvátnou vědu“ naverbováni automobilovou lobby, v jejíž službách přesvědčují horoskopicky veřejnost, aby si koupit právě tu a ne jinou značku automobilu.

Nejde tu o spor mezi tradičními nebo netradičními astrology. Jde tu o poctivý a statečný postoj. Postoj k světu, životu, lidem. Se zraky obrácenými do minulosti a do peněženky se jen těžko postupuje vpřed. A nezapomínejme: lidé mají takové astrology a astrologové mají takové klienty, jaké si zaslouží a jací sami jsou.

Zkrácená verze vyšla v časopise ASTRO č. 22/99

Zpět na začátek stránky