<= Zpět    Rok: 1918 1935 1938 1939 1967 1968 1969 1989 1990 1992 1993 1995 1999    
HLEDAJÍ SE:  HVĚZDY ZEMĚ ČESKÉ I.  II.  ÚVOD DO ASTROLOGIE 


Tomáš Garrigue Masaryk, prof. PhDr., narozen 07.III. 1850, 10:27:45 MČ / 09:19:13 UT, Hodonín 48N51, 17E08, (zdroj: osobní sdělení, později rektifikované brněnským astrologem ing. H.Vrlou), zemřel 14.IX. 1937, 03:29 SEČ / 02:29 UT, Lány 50°N08', 13°E58' (zdroj: oficiální záznam)

Emil Hácha, JUDr., narozen: 12.VII. 1872, 19:00 MČ / 18:01:28 UT Trhové Sviny 48°N50', 14°E38', (zdroj: osobni sdělení) zemřel 27.VI. 1945, 20:50 SELČ / 18:50 UT Praha - věznice Pankrác. (zdroj: oficiální záznam in Tomáš Pasák: JUDr. Emil Hácha, Praha 1997)

Edvard Beneš, prof. JUDr. PhDr., narozen 28.V. 1884, 05:08:00 MČ / 04:13:48 UT, Kožlany 50N00, 13E33, (zdroj: osobní sdělení, později rektifikované brněnským astrologem ing. H.Vrlou), zemřel 3.IX. 1948, 18:10 SELČ / 16:10 UT Sezimovo Ústí 49°N23', 14°E41'

Václav Havel, narozen 5.X. 1936, 15:10 SEČ / 14:10 UT, Praha 50°N05', 14°E25' (zdroj: reprodukce zápisu v kalendáři - ve tvaru 3 hod 10 min - in Václav Havel 97, ed. Paseka 1998)


Horoskopy Československé republiky v různých verzích, vše pro 28.X. 1918 a Prahu
10:15 SEČ / 9:15 UT
ing. H. Vrla - 1. verze
10:30 SEČ / 9:30 UT
Danieli uvádí: “10:30, kdy byla ústavodárná schůze Národního shromáždění (správně Národního výboru - pozn. PT), sdělení úřadům bylo vlastně o třičtvrtě hodiny později (11:15 - pozn. PT), a prohlášení veřejné asi o 3:45 (15:45 - pozn. PT)
10:42:30 SEČ / 09:42:30 UT
Turnovský (rektifikace Danieliho a Roučky 15.III. 1939 Saturnův tranzit přes IC, později potvrzeno úplňky z 12.XII. 1989 a 8.VI. 1990)
10:50 SEČ / 9:50 UT
Roučka: spontánní vyhlášení samostatného Československého státu na horním konci Václavského nám.
11:24:52 SEČ / 10:24:52 UT
Šimandl a spol. rektifikace 2. verze ing. Vrly (rektifikace neznámými prostředky potvrzena potvrzena nezávisle 20.VIII. 1968 - Marsův tranzit přes Vertex, který Šimandl a jeho následovníci pavděpodobně neznali)
11:26:06 SEČ / 10:26:06 UT
ing. H. Vrla - 2. verze (rektifikace 1. verze neznámými prostředky)
11:30 SEČ / 10:30 UT
JUDr. Svoboda na základě vzpomínek svého otce astrologa a architekta A.M.Svobody
15:45 SEČ / 14:45 UT
německý astrolog A.M.Grimm - autor neskutečně výstižných předpovědí budoucích osudů ČSR do roku 1975
18:00 SEČ / 17:00 UT
Rudolf Starý na základě vzpomínek Peroutky
19:00 SEČ / 18:00 UT
Rudhyar (vyhlášení 1. zákona)


1918
12.X. 1918
Praha usnesení Socialistické rady o generální stávce dne 14. října. V “Důvěrném oběžníku č.1” je poprvé užito sousloví “území naší československé republiky”
14.X. 1918
generální stávka, vnitřní Praha obsazena od 8 do 17 hodin vojskem, Sbor obecních starších v Praze zasedá na Staroměstské radnici, tábory lidu v pražských předměstích, spontánní vyhlášení republiky československé na základě letáků Socialistické rady v několika místech (Písek, Strakonice, Stará Boleslav, Brandýs n.L., Kralupy n.V.)
14.X. 1918
Paříž, dr. Beneš oznamuje státům Dohody ustavení Zatímní československé vlády v Paříži a jmenuje první vyslance
16.X. 1918
císařský manifest o federalizaci Rakouska
17.X. 1918
večer deklarace samostatnosti čsl. národa “kabelována” z Washingtonu do Paříže Benešovi a do Vladivostoku Štefánikovi
18.X. 1918
Washington, Zatímní čsl. vláda vyhlašuje samostatnost čsl. národa Masarykova “Washingtonská deklarace”
ráno vztyčena v Paříži na sídle Národní rady červenobílá vlajka
před polednem ve Washingtonu předána deklarace presidentu Wilsonovi
cca v 16:00, ve Washingtonu tisková konference na níž deklarace předána tisku
19.X. 1918
deklarace vychází v americkém denním tisku
20.X. 1918
Wilsonova nota Rakousko-Uhersku sděluje m.j., že USA uznaly de facto československou vládu, a že autonomie už nestačí.
26.X. 1918
česká delegace odjíždí oficiálně do Švýcarska k rozhovorům s pařížskou čsl.vládou, ve Vídni je Klofáč císařem Karlem žádán, aby dojde-li k rozluce, nastala pokojně. Slíbeno.
22:00 SEČ, dorazila delegace do Ženevy, dr. Benešem se setkala 28. X. ráno na nadráží
27.X. 1918
20:00 SEČ, Tusarův telefonát z Vídně Rašínovi do Prahy - očekává se v několika hodinách rakouská kapitulace
22:00 SEČ, Rakousko-Uhersko přijímá Wilsonovy podmínky (Andrassyho nota)
28.X. 1918 Praha
9:00 - 9:30, převzetí Obilního úřadu v paláci Lucerna Národním výborem - první úřednické přísahy novému státu
9:15, zpráva z Vídeňské redakce Národních listů, že Rakousko kapitulovalo, na budově NL na Václavském nám. vývěsky “Příměří” srocení davů
10:30, smluvený začátek schůze předsednictva NV
11:00, Národní výbor se ujímá oficiálně vlády
11:30, odjezd NV na Malou Stranu do sídla sněmovny a k místodržiteli
12:30, předsednictvo NV naVáclavské nám.
po 18:00 SEČ / 17:00 UT, schůze Národního výboru československého v Obecním domě
19:00 SEČ / 18:00 UT, Obecní dům, Vyhlášen první zákon (Rašínův) jehož první věta zní: “Samostatný stát československý vstoupil v život.”
14.XI. 1918
první ustavující schůze Národního shromáždění československého
12:00 SEČ, dr. karel Kramář prohlásil rozvázání pout s dynastií habsbursko-lotrinskou a vyhlašuje republikánský režim na jeho žádost je
12:15 CET / 11:15 UT, zvolen v nepřítomnosti TGM prvním presidentem ČR
20.XII. 1918
12:58 SEČ / 11:58 UT, Horní Dvořiště, zvláštní vlak s TGM vjíždí na půdu ČR
21.XII. 1918
13:00, TGM přijíždí do Prahy
16:15 SEČ / 15:15 UT, Praha, TGM vstupuje do Národního shromáždění, později skládá presidentský slib
Prameny k roku 1918 :
Beneš Eduard: Světová válka a naše revoluce, Praha 1929
Masaryk Tomáš Garrigue: Světová revoluce, Praha 1930
Rašín Ladialav: Paměti Dra Aloise Rašína, Praha 1929
Soukup František: 28. říjen 1918, Praha 1928
Vožický F.P.: Kronika světové války 1914-1919, 4. přepracované vydání Král. Vinohrady 1928-29, 1. vydání 1919 tamtéž?
Císař Jaroslav: Masarykova Amerika, in Masaryk Osvoboditel, 2. vydání Praha 1938

1935

18.XII. 1935
11:22 SEČ / 10:22 UT, Praha Eduard Beneš zvolen presidentem ČR
1938
23.IX. 1938
22:20 SEČ / 21:20 UT, Mobilizace čsl. armády - rozhlasové vysílání
29.IX. 1938
1:35 -? SEČ / 0:35- ? UT, Mnichov, podepsání Mnichovské dohody, zápis pořízen až v 4:30 SEČ / 3:30 UT
30.IX. 1938
12:00 SEČ / 11:00 UT, pražská vláda kapituluje
5. X. 1938
20:00 SEČ / 19:00 UT, Praha, abdikace dr. Edvarda Beneše z funkce presidenta ČR
22.X. 1938
Beneš odlétá do Velké Britanie
30.XI. 1938
11:50 SEČ / 10:50 UT, Emil Hácha zvolen presidentem ČSR
12:23 SEČ / 11:23 UT, Emil Hácha skládá presidentský slib
1939
14.III. 1939
11:25 SEČ / 10:25 UT, Chvalkovský předává chargé daffaires Henckemu ručně psanou žádost o přijetí Háchy Hitlerem
12:07 SEČ / 11:07 UT, Bratislava 48°N09', 17°E07': Slovenský sněm vyhlašuje samostatný Slovenský stát
16:00 SEČ, president Emil Hácha odjíždí zvláštním vlakem do Berlína
po 17:00 SEČ, německé jednotky vstupují u Ostravy na území ČSR
19:25 SEČ - 20:30 SEČ / 18:25 UT - 19:30 UT, Ostrava obsazena
21:52 SEČ / 20:52 UT, Berlin, Anhalt Bahnhof zvláštní vlak dorazil do Berlina
15.III. 1939
1:15 SEČ / 0:15 UT, Berlin, začátek jednání
2:15 SEČ / 1:15 UT, Berlin, vyhrůžky vrcholí
3:55 SEČ / 2:55 UT, president Emil Hácha podepisuje prohlášení, v němž vkládá osud českého národa do Hitlerových rukou
6:00 SEČ / 5:00 UT, německá armáda oficiálně vstoupila do ČSR
cca 09:00 SEČ / 8:00 UT, německé vojsko na Václavském náměstí
11:00 SEČ / 10:00 UT, prapor s haknkrajcem vlaje nad Hradem
19:00 SEČ / 18:00 UT, Hitler přijíždí do Prahy a ubytovává se na Hradě
16.III. 1939, Praha
11:00 SEČ / 10:00 UT, Hitler podepisuje výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava, někdy v té době také připojuje svůj podpis na Zlatou bulu sicilskou (26.IX.1212, 11:19 UT, Basel 47°N33' 7°E35', Praha).
13:00 SEČ / 12:00 UT, výnos čten německy v Českém rozhlasu
13:45 SEČ / 13:45 UT, výnos předán Háchovi
16 SEČ / 15 UT, výnos čten česky v Českém rozhlase
Prameny k roku 1938/39 :
Čelovský Boris: So oder so - řešení české otázky podle německých dokumentů 1933-1945, Ostrava 1995
Kamenec Ivan: Slovenský stát, Praha 1992
Pasák Tomáš: JUDr. Emil Hácha, Praha 1997
Pasák Tomáš: Pod ochranou říše, Praha 1998

1967

27.VI. - 29.VI. 1967
Praha, IV. sjezd československých spisovatelů, otevřený konflikt mezi zastánci a odpůrci reforem
31.X. 1967
Praha, večer Strahovské události, studentská demonstarce brutálně rozehnáná veřejnou bezpečností
1968
3. - 5.I. 1968
Praha, plenární zasedání ÚV KSČ, rozdělení funkcí, A. Novotný pouze prezidentem ČSSR, 1. tajemníkem KSČ zvolen Alexander Dubček - začátek Pražského jara
22.III. 1968
Praha, abdikace A.Novotnéha na funkci prezidenta ČSSR
30.III. 1968
Praha, Ludvík Svoboda zvolen prezidentem ČSSR
27.VI. 1968
Praha, výzva 2000 slov (autor Ludvík Vaculík)
20.VIII. 1968
23:00 SEČ / 22:00 UT, začátek invaze vojsk Varšavské smlouvy
27.X. 1968
Praha, Národní shromáždění schválilo ústavní zákon o federativním uspořádání Československé socialistické republiky (ČSSR), od 1. ledna 1969 se unitární stát má změnit na stát federativní
30.X. 1968
Bratislava, president republiky Ludvík Svoboda. předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský a předseda vlády Oldřich Černík podepsali na Bratislavském hradě zákon o československé federaci. Poprvé od konce války bylo možné vidět vlajku Slovenské republiky
1969
1.I. 1969
00:00 SEČ, Praha, Bratislava, zákon o federaci vstoupil v platnost prezident republiky jmenoval federální vládu vedenou Oldřichem Černíkem
2.I. 1969
Bratislava, předsednictvo Slovenské národní rady jmenovalo vládu Slovenské socialistické republiky (SSR) v čele se Štefanem Sádovským
8.I. 1969
Praha, předsednictvo České národní rady jmenovalo vládu České socialistické republiky (ČSR) v čele se Stanislavem Rázlem
16.I. 1969
14:30 SEČ/13:30 UT, Praha - Václavské náměstí, kašna u Národního Musea 50°N04'46'', 14°E25'49'', student FFUK Jan Palach se polil hořlavinou a zapálil na protest proti vnitropolitickému vývoji - restauraci předlednového režimu. (nativita Jana Palacha: 11.VIII. 1948, 3:27 SELČ / 1:27 UT, Praha - Londýnská ul. 50°N04'24'', 14°E26'02'', pramen: dr. Milan Špůrek)
19.I. 1969
15:30 SEČ/14:30 UT, Jan Palach umírá v nemocnici v Legerově ulici 50°N04'35'', 14°E25'50''
25.II. 1969
13:00 SEČ / 12:00 UT 49°N46', 17°E45', student Jan Zajíc na schodech do kotelny domu č. 39 na Václavském náměstí vypil kyselinu polil se hořlavinou a zapálil, vyběhl do průchodu, kde zemřel. (nativita Jana Zajíce: 3.VII. 1950, 00:00 SEČ, Vítkov u Opavy 46N46, 17E46, pramen: dr. Milan Špůrek)
4.IV. 1969
cca 18:00 SEČ / 17:00 UT, Jihlava 49°N24', 15°E35', delegát vysočanského sjezdu Evžen Plocek se upálil na jihlavském náměstí (nativita Evžena Plocka: 29.X. 1929, pramen dr. Milan Špůrek)
1989
17.XI. 1989, pátek
16:00 SEČ / 15:00 UT, Praha, Albertov, začátek studentské manifestace k 50. výročí 17. listopadu
18:25 SEČ/17:25 UT, Praha, Vyšehradská ulice, Ministerstvo spravedlnosti - první střet s bílými helmami
19:20 SEČ/18:20 UT, čelo průvodu dorazilo po nábřeží k Národnímu divadlu
19:25 SEČ/18:25 UT, průvod je zastaven policií na křižovatce Národní, Na Perštýně, Spálená
19:38 SEČ/18:38 UT, průvod je zezadu odříznut na křižovatce Národní, Voršilská, Karoliny Světlé
20:18 SEČ/19:18 UT, prostor zcela uzavřen
20:25 SEČ/19:25 UT, velitel zásahu vydává pokyn k násilnému zákroku
20:33 SEČ/19:33 UT, uzávěru posílily dva obrněné transportéry se zábranami
20:45 SEČ/19:45 UT, dává se do pohybu kordon od Spálené
21:10 SEČ/20:10 UT, demonstrace rozptýlena, zraněno 568 lidí, bezprostředně po tom se studenti uměleckých škol odebrali do několika divadel, kde vyzvali ke společnému vystoupení proti režimu. Souběžně s událostmi na Národní třídě ve Smetanově síni Obecního domu si účastníci koncertu přečetli v programu stanovisko České filharmonie, která se na protest proti postihu umělců za podpis petice Několik vět, rozhodla přerušit spolupráci s Československou televizí a Československým rozhlasem.
Jak šly minuty na Národní třídě (MF 21. května 1999)
16:00 Začíná shromáždění na Albertově
16:40 Shromáždění končí
16:55 Průvod se vydává na Vyšehrad
18:15 Končí oficiální část demonstrace, velká část účastníků se však vydává do centra města
18:45 Danišovič dostává z ministerstva vnitra jednoznačný pokyn: „Hlavně nepustit dav na Václavské náměstí.“
19:20 Vedení správy SNB hlavního města Prahy vydává pokyn: „Všechny síly k Národní třídě.“
19:21 Průvod pěti až deseti tisíc lidí zabočuje z nábřeží na Národní třídu
19:25 Pohotovostní pluk uzavírá Národní třídu v prostoru Perštýna a přehrazuje ulice Mikulandskou a Voršilskou
19:27 Danišovič dává Houbalovi pokyn přesunout se na pravý břeh Vltavy a zaujmout postavení na mostě 1. máje u Národního divadla
19:29 Danišovič dává Houbalovi pokyn uzavřít u Národního divadla všechny směry včetně vstupu na Národní třídu
19:30 Čelo průvodu je zhruba na úrovni pasáže Metro, konec je u Národního divadla
19:36 Houbal hlásí dosažení úrovně Národního divadla a dostává od Danišoviče pokyn: „Okamžitě vystup za davem, za davem, pomalinku bez zákroku, natlačit co nejdál k ulici Spálená, proti vám stojí pluk, vyčkejte dalších pokynů.“
19:39 Danišovič Houbalovi: „Tak přibližte se k tomu davu, aby se nedostal zpátky na nábřeží, je potřeba uzavřít ho tam.“
19:45 dav je hermeticky uzavřen
20:15 Danišovič: „V žádném případě dav nepouštět, kdyby chtěl někdo odejít na výzvy, může odejít jednotlivě po předchozí kontrole.“
20:17 Houbal: „Já ti teďka říkal, že se nám to dalo do pohybu i s těma transparentama, my už nikoho nepustíme.“
20:37 Školní pohotovostní oddíl hlásí, že demonstranti jsou vytahováni z davu a předváděni do autobusů. začíná zhušťování davu na nejvyšší míru.
20:45 Dává se do pohybu i kordon pohotovostního pluku, překračuje pás hořících svíček a už se nezastaví.
20:53 K Mikulandské ulici přijíždějí dva obrněné transportéry
21:10 dav je rozptýlen
18.XI. 1989, sobota
Prohlášení ústředního stávkového výboru pražských vysokých škol, v němž vyhlášena prozatimní týdenní stávka, dopoledne výzva studentů Divadelní fakulty AMU v níž je obsažena výzva ke generální stávce
14:00 SEČ/13:00 UT, v Realistickém divadle schůzka studentů s divadelníky, kteří se přidali k týdenní stávce studentů.
Odpoledne při spontánní demonstrace na horním konci Václavského nám. zveřejněno záhájení společné stávky studentů a divadelníků. Zahraniční sdělovací prostředky uveřejňují zprávu, že při demonstraci byl ubit student Martin Šmíd. Tuto zprávu předal do ciziny Petr Uhl, který se stal obětí desinforamce Drahomíry Dražské.
Večer prohlášení koordinačního výboru Hnutí za občanskou svobodu, stanovisko Charty77, provolání Společnosti pro lidská práva.
Na Slovensku v Šale ustavena Maďarská nezávislá iniciativa
19.XI. 1989, neděle
11:00 SEČ / 10:00 UT, Bratislava, schůzka slovenských umělců, na níž je přijato prohlášení k pražským událostem a na 17:00 svoláno shromáždění do bratislavské Umělecké besedy
po 11:00 SEČ v Praze schůzka iniciativy Most (M. Kocáb, M. Horáček) s předsedou federální vlády L. Adamcem, kterého vyzvali k zahájení dialogu s opozicí
14:00 SEČ / 13:00 UT demonstrace na Karlově nám. na podporu studentů
17:00 SEČ / 16:00 UT demonstrace na Václavském nám. se dává do pohybu, přechodu přes řeku brání policie
20:00 SEČ / 19:00 UT, Praha, v Činoherním klubu, ul. Ve smečkách, zahájeno ustavující shromáždění Občanského fóra,
20:00 SEČ / 19:00 UT vysílá ČT rozhovor s dvěma studenty Martiny Šmídy, zejména jeden se vyznačoval pozoruhodnou makabrózností
22:00 SEČ/21:00 UT Praha, Činoherní klub, ul. Ve smečkách, založení Občanského fóra a jeho první prohlášení, které odpoledne od 15:00 SEČ připravoval V. Havel
29.XI. 1989
20:15 SEČ / 19:45 UT Federální shromáždění zrušilo vedoucí úlohu KSČ
29.XII. 1989
10:20 SEČ / 9:20 UT, Praha - Hrad, Vladislavský sál (50°N05'04'', 14°E24'04'') Národní shromáždění zvolilo aklamací Václava Havla prezidentem ČSSR, (pramen přímý TV přenos)
1990
29.III. 1990
Praha, 20:40 SELČ/18:40 UT, Federální shromáždění přijalo po tzv. “pomlčkové válce” změnu názvu Československé socialistické republiky (ČSSR) na Československou federativní republiku
20.IV. 1990
Praha, 11:10 SELČ / 9:10 UT, Federální shromáždění schválilo po dvojím hlasování nový název Česká a Slovenská federativní republika (ČSFR), současně byl schválen zákon o nových státních symbolech (čtvrcený znak)
5.VII. 1990
Praha - Hrad, Vladislavský sál (50°N05'04'', 14°E24'04''), volba prezidenta ČSFR (tajná volba)
10:16 SELČ / 8:16 UT začátek volby
10:23 SELČ / 8:23 UT volí členové volební komise
10:53 SELČ / 8:53 UT spočítáno
11:00 SELČ / Alexander Dubček hlásí, že V. Havel je podruhé zvolen presidentem
11:09 SELČ / 9:09 UT presidentský slib a podpis Václava Havla, (pramen přímý TV přenos)
13.XII. 1990
schválen kompetenční zákon, federace přestává být funkční
1992
5. - 6.VI. 1992
volby do Federálního shromáždění, České národní rady a Slovenské národní rady
6.VI. 1992
14:00 SELČ / 12:00 UT - uzavření volebních místností
9.VI. 1992
15:14 SELČ / 13:14 UT, Václav Klaus sděluje veřejnosti, že slovenská reprezentace se rozhodla zlikvidovat federaci
17.VII. 1992
Bratislava, vyhlášení suverenity Slovenské republiky
12:09 SELČ / 10:09 UT začátek hlasování (aklamací) ve Sovenské národní radě
12:38 SELČ / 10:38 UT konec hlasování
12:39 SELČ / 10:39 UT přečten výsledek, potlesk
12:40 SELČ / 10:40 UT vyhlášeno schválení deklarace
12:42 - 12:43 SELČ / 10:42 - 10:43 UT slavnostní čtení deklarace, předseda SNR Ivan Gašparovič se dopustil freudovského chybného úkonu, při čtení poslední věty se přeřekl a místo “suverenita slovenského národa” řekl “suverenita slovenského státu; šlo v podstatě o vyhlášení samostatnosti SR
12:44 - 12:46 SELČ / 10:44 - 10:43 UT podepisování
12:47 SELČ / 10:47 UT - třas rukou Gašparovič / Mečiar
17.VII. 1992
13:00 SELČ / 11:00 UT, Praha, Federální shromáždění obdrželo dopis prezidenta V.Havla, že v pondělí 20.VII. 1992 v 18:00 SELČ / 16:00 UT odstupuje z funkce prezidenta
26.VIII. 1992
Brno, na 6. kole jednání mezi ODS a HZDS bylo dohodnuto, že k 1.I. 1993 vzniknou dva samostatné státy
1.IX. 1992
9:25 SELČ / 7:25 UT havárie Alexandra Dubčeka u Humpolce na 88. km D1
22:30 SELČ / 20:30 UT, Bratislava, schválena ústava SR
3.IX. 1992
20:10 SELČ / 18:10 UT, Bratislava, Gašparovič a Mečiar slavnostně podepisují ústavu SR, čímž ta vstupuje v platnost
11.XI. 1992
21:11 SEČ / 20:11 UT, Praha 50°N05'22'', 14°E24'15'', Česká národní rada prohlašuje, že je připravena převzít politickou zodpovědnost za český stát
25.XI. 1992
13:21 SEČ / 12:21 UT, Praha, federální shromáždění schvaluje zákon o rozpadu ČSFR
16.XII. 1992 Praha, schvalování ústavy České republiky
21:23 SEČ / 20:23 UT, začátek hlasování (aklamací)
21:35 SEČ / 20:35 UT, dosaženo hranice 120 hlasů potřebných ke schválení
21:41 SEČ / 20:41 UT, konec hlasování, ústava přijata
21:46 SEČ / 20:46 UT, vyhlášení přijetí ústavy
17.XII. 1992
10:52 SEČ / 9:52 UT Praha, schválení symbolů České republiky v ČNR
11:37 SEČ / 10:37 UT, prohlášení ČNR k parlamentům světa, že existuje ČR
13:06 SEČ / 12:06 UT, konec Federálního shromáždění
1993
1.I. 1993
00:00 SEČ, Praha, Bratislava, konec ČSFR a vznik ČR a SR
00:00 SEČ, Bratislava, 48N09 17E07, Slovenská republika
00:00 SEČ, Praha, Česká republika
26.I. 1993
Praha - PSP ČR, 50°N05'22'', 14°E24'14''), volba presidenta České Republiky - tajná volba
15:00 SEČ / 14:00 UT, začátek schůze PSP ČR
15:13 SEČ / 14:13 UT, začátek rozpravy (tři kandidáti: Marie Stiborová - KSČ, V. Havel, Miroslav Sládek - rep.
20:11 SEČ / 19:11 UT, ohlášeno, že V. Havel byl zvolen presidentem ČR
20:15 SEČ / 19:15 UT, Milan Uhde ohlašuje V. Havlovi, že byl zvolen, (pramen přímý TV přenos)
Bratislava - volba presidenta Slovenské republiky
12:30 SEČ / 11:30 UT, ohlášeny výsledky volby presidenta SR - nikdo nebyl zvolen
2.II. 1993
14:14 SEČ / 13:14 UT, Praha - inaugurace prezidenta ČR
20:11 SEČ / 19:11 UT, Praha, V. Klaus vyhlašuje v ČT měnovou odluku mezi ČR a SR
8.II. 1993
00:00 SEČ, Praha, Bratislava - konec společné měny, začátek vlastních národních měn
15.II. 1993
2. kolo slovenských prezidentských voleb, při němž zvolen Michal Kováč
3.III. 1993
11:15 SEČ / 10:15 UT inaugurace Michala Kováče jako prezidenta SR
1995
7.VI. 1995
se vláda rozhodla vypovědět platební smlouvu s SR
21.VI. 1995
10:50 SELČ / 9:50 UT odhlasoval parlament ukončení platební smlouvy s SR
v červenci a srpnu nulová inflace
13.IX. 1995
ohlášen záměr zavést volnou směnitelnost Kč k 1.X. 1995
26.IX. 1995
16:41 SEČ / 15:41 UT schválena novela devizového zákona, Kč je od 1. X. 1995 volně směnitelná
27.IX. 1995
po 19:00 SEČ / po 18:00 UT schváleno zřízení Senátu ČR
1999
26.II. 1999
podpisy listiny o přistoupení ČR a PR k Severoatlantické smlově, zakládající listině NATO, ratifikace vstupu ČR (resp. PR) do NATO; souběžně Praha (1918) - Trůnní sál na Pražském hradě a Warszawa - Sloupový sál presidentského paláce
17:44 SEČ, Václav Havel začíná podpisovat dokumety, Alexander Kwaśniewski začíná o něco později (obr. 44-00a, 44-00b, 44-00c a w44-00a, w44-00b, w44-00c)
17:44:30, Václav Havel má podepsáno (obr. 44-30a, 44-30b, 44-30c)
17:45:30, i Alexander Kwaśniewski má podepsáno (obr. w45-30a, w45-30b, w45-30c)
17:46 Václav Havel začíná projev, po něm má projev A. Kwaśnievsky
17:46:30 anarchista Křeček píská na píšťalku a pálí symbol NATO (obr. 46-30a, 46-30b, 46-30c)
17:52 začíná Havlův přípitek, pokračuje přípitek Kwaśniewského (obr. 52-00a, 52-00b, 52-00c)
17:53 připito (obr. 53-00a, 53-00b, 53-00c a w53-00a, w53-00b, w53-00c)
12.III. 1999
vstup České republiky, Polska a Maďarska do NATO, Independence, MO 39°N05', 94°W24'
(NATO bylo založeno 4.IV.1949, 21:45 UT, Washington, DC, USA, 38°N54', 77°W01')
17:33 UT začátek, mluví ředitel Trumanovy knihovny
17:38 UT - 17:46 UT Jan Kavan - projev
17:46:30 UT - 17:53:30 UT János Martonyi - projev
17:54 UT - 18:02 UT Bronislaw Geremek - projev
18:03 UT Jan Kavan podepisuje potokol o předání ratifikačních listin
18:03:30 UT podepisuje János Martonyi
18:03:50 UT podepisuje Bronislaw Geremek
18:04 UT podepisuje paní Madeleine Albright
18:04:50 UT třas rukou a líbánky
18:05:30 UT zastrkování vlajek - česká
18:06 UT maďarská
18:06:20 UT polská
18:07 UT - 18:11 UT projev maličké paní senátorky
18:11 UT - 18:33 UT projev paní Madeleine Albright
 
radix tranzitní horoskop
založení NATO, Washington, DC, USA
4.IV. 1949, 21:45 UT, 38°N54', 77°W1'
ČR v NATO, Independence, MO
12.III. 1999, 18:04 UT, 39°N5', 94°W24'
obr. 01-a, 01-b, 01-c
ČR v NATO, Praha
12.III. 1999, 18:04 UT, 50°N5', 14°E25'
ČR v NATO, Independence, MO
12.III. 1999, 18:04 UT, 39°N05', 94°W24'
obr. 03-a, 03-b, 03-c
Česká republika
1.I. 1993, 00:00 SEČ, 50°N5', 14°E25'
ČR v NATO, Independence, MO
12.III. 1999, 18:04 UT, 39°N05', 94°W24'
obr. 04cr-ia, 04cr-ib, 04cr-ic
Česká republika
1.I. 1993, 00:00 SEČ, 50°N5', 14°E25'
ČR v NATO, Praha
12.III. 1999, 18:04 UT, 50°N5', 14°E25'
obr. 05cr-pa, 05cr-pb, 05cr-pc
16.III. 1999
9:45 SEČ / 8:45 UT vlajka České republiky vztyčena (spolu s polskou a maďarskou) v Bruxelles 50°N51', 4°E21'
 
radix tranzitní horoskop
Česká republika
1.I. 1993, 00:00 SEČ, 50°N5', 14°E25'
Česká vlajka v Bruxelles
16.III. 1999, 8:45 UT, 50°N51', 4°E21'
obr. 16-3a, 16-3b, 16-3c
astrokartografie
obr. cr_nato
24.III. 1999
20:00 SEČ / 19:00 UT NATO útočí na Jugoslavii, (další) (link)
 
astrokartografie
obr. 03-24-01, 03-24-02
radix
NATO útočí na Jugoslavii, Bruxelles
24.III. 1999, 19:00 UT, 50°N51', 4°E21'
obr. nato-1a, nato-1b
radix tranzitní horoskop
Slobodan Miloševič, Pozarevac, YU
20.VIII. 1941, 20:00 UT, 44°N37', 21°E11'
útok NATO, Beograd
24.III. 1999, 19:00 UT, 44°N50', 20°E27'
obr. sm-tranz, sm-01a, sm-01b, sm-01c
revoluce: Diurnal nativní
(NatalQuotidian)
radix
Slobodan Miloševič, Pozarevac, YU
24.III. 1999, 20:03:01 UT, 44°N37', 21°E11'
Slobodan Miloševič, Pozarevac, YU
20.VIII. 1941, 20:00 UT, 44°N37', 21°E11'
obr. sm-02a, sm-02b, sm-02c
revoluce: Lunar radix
Slobodan Miloševič, Pozarevac, YU
26.III. 1999, 15:02:28 UT, 44°N37', 21°E11'
Slobodan Miloševič, Pozarevac, YU
20.VIII. 1941, 20:00 UT, 44°N37', 21°E11'
obr. sm-03a, sm-03b, sm-03c


Použité znaky. (link)


Připravil a doplňuje Pavel Turnovský.


Zpět na začátek stránky