<= Index  <= Zpět   


ASPEKTÁRNÍ ZNAKY UŽÍVANÉ V PROGRAMU JOHANNES

Symbol Harmonická řada
(část kruhu)
Velikost
úhlu
Název
aspektu
konjunkce 1/1H 0° (360°) konjunkce
opozice 1/2H 180° opozice
trinus 1/3H 120° trinus
kvadratura 1/4H 90° kvadratura
sextil 1/6H 60° sextil
 
kvintil 1/5H 72° kvintil
bikvintil 2/5H 144° bikvintil
septil 1/7H 51° 25’ 43” septil
biseptil 2/7H 102° 51’ 26” biseptil
triseptil 3/7H 154° 17’ 09” triseptil
oktil 1/8H 45° oktil
trioktil 3/8H 135° trioktil
novil 1/9H 40° novil
binovil 2/9H 80° binovil
kvartinovil 4/9H 160° kvartinovil
decil 1/10H 36° decil
tridecil 3/10H 108° tridecil
undecil 1/11H 32° 43’ 38” undecil
biundecil 2/11H 65° 27’ 16” biundecil
triundecil 3/11H 98° 10’ 54” triundecil
kvartiundecil 4/11H 130° 54’ 33” kvartiundecil
kvinundecil 5/11H 163° 38’ 11” kvinundecil
semisextil 1/12H 30° semisextil
kvinkunx 5/12H 150° kvinkunx

Znaky jsou použity v českém astrologickém programu Johannes. (link)

Zpět na začátek stránky