Tomáš Bezděk

Letecká
astrologie

Obsah

-KATASTROFA BOEINGU 747 JUMBO

"Astrologie je skutečně svatá věda
a má sílu pomoci především tam,
kde je upřímnost po Světle prozatím
spoutána okovy tmy a kde ji
bezvýchodné tápání lidských duchů
v labyrintu otazníků přivolává."

Tento seriál má čtenářům dokázat, že astrologii lze využívat k objasnění a snad i předvídání leteckých katastrof. Obecné archetypy všech astrologických prvků lze totiž aplikovat dle zákona analogie na jakýkoliv speciální obor. Samozřejmě, že astrolog musí mít ke zkoumanému speciálnímu oboru úzký vztah. Jedině tak snadno intuitivně pochopí, co se skrývá za astrologickými symboly pro ten, který obor. Podívejme se společně na význam astrologických prvků v oboru letectví:
  Slunce centrum letadla: pilot, pilotní kabina, letadlo, let samotný.
  Luna schopnost pojmout: nákladový prostor, místo pro pasažéry, palivo a palivové nádrže, protiklad pilota = všechny vnější vlivy jako počasí, technici , mechanici.
  Merkur schopnost letět: rádiová komunikace, nosné křídlo, vrtule (u helikoptér), vše na letadle co vytváří vztlak.
  Venuše pohoda letu: jako vládkyně zn. Býka a Vah odpovídá pohodlí pasažérů, klidnému letu a letuškám. Podvozek letadla má souvislost též s Venuší jako vládkyní zemského zn. Býka, neboť podvozek spojuje letadlo se zemí, přistávání.
  Mars schopnost řídit let: rozhodnutí pilota , pilotní manévry, kormidla , motory, pohon, tažná vrtule, řídící mechanismy, řídící páka, mužská pilotní posádka.
  Jupiter smysl letu: osudové předurčení letu, vůle osudu, "náhody", poslání letu.
  Saturn stín letu: technické nedostatky, chyby v letu, chyby pilotáže či práce letištního personálu.
  Uran mimořádné letecké případy: stupeň modernosti letadla, schopnosti a technické parametry letadla.
  Neptun poloha letadla v prostoru: ztráta orientace pilota, lety nad mořem, chyby navigačních přístrojů, mlha, déšť.
  Pluto stupeň nebezpečnosti letu: sabotáž, teroristický útok, sestřelení, únos, exploze, "síly podsvětí", oběti katastrofy.

Vidíme, že tzv. rychlé planety - Slunce, Luna, Merkur, Venuše a Mars zastupují věci a situace, které má, nebo může mít lidský činitel pod kontrolou. Závisí zde např. na konstrukci stroje, schopnostech pilota atd. Naopak tzv. pomalé planety - Jupiter, Saturn , Uran, Neptun, Pluto zastupují situace, které lidský činitel ani při nejlepší vůli není schopen předvídat a ovládat.
  Astrologické aspekty bychom měli vnímat z absolutního hlediska a ne z toho, zda jsou v konečném důsledku harmonické či neharmonické pro člověka. Poté nás nemůže překvapit, že se např. většina teroristických útoků (i mimo letectví) odehrává při velmi harmonických aspektech Pluta k některé z rychlých planet. Právě harmonický aspekt umožní "souznění vibrací "a tím velmi snadný projev ( i negativních ) sil. Pokud naopak temné síly zastupované Plutem či Saturnem uzavřou neharmonický aspekt, bude velmi těžké, aby se jejich síla projevila, neboť neharmonický aspekt nedovolí stejné naladění dvou planet na konečný destruktivní projev. Z toho vidíme, že neharmonický aspekt pomalé, temné planety s jinou planetou může být spíše záchranou před neštěstím a naopak, ale není to pravidlem. Sledujme dále významy astrologických domů v letectví:

  I. dům (zn. Berana) let samotný, schopnost doletět bezpečně a včas, pilot, letadlo
  II. dům (zn. Býka) přistávání letadla ( přibližování k zemi = analogie zemského zn. Býka)
  III. dům (zn. Blíženců) průběh letu, komunikace pilotů i pasažérů, rádiové spojení
  IV. dům (zn. Raka) příčiny výsledku letu, vše co letu předcházelo, úroveň zajištění bezpečnosti letu, příprava letu
  V. dům (zn. Lva) činnost , zábava, nepozornost a rozptýlení pasažérů, pilotů a letištního personálu
  VI. dům (zn. Panny) přesnost letu, úsilí, schopnosti a znalosti pilotů
  VII. dům (zn. Vah) vnější okolnosti ovlivňující a ztěžující let, nepřátelé letu
  VIII. dům (zn. Štíra) stín letu, projev nedostatků, omylů a chyb, sabotáže, neštěstí
  IX. dům (zn. Střelce) start a vzlet (symbol zn. Střelce - šíp míří k nebi), smysl a osud letu
  X. dům (zn. Kozoroha) výsledek letu, dosažení cílového místa, schopnost vlády nad letadlem
  XI. dům (zn. Vodnáře) přátelé letu, tedy personál letiště a příbuzní pasažérů, spokojenost s výsledkem letu
  XII. dům (zn. Ryb) skrytí nepřátelé letu - osudové chyby, ztráta orientace, zřícení, neschopnost doletět

Nyní se společně můžeme za pomoci výše uvedených významů symbolů pokusit o pochopení příčin katastrofy Boeingu 747 Jumbo dne 18. 7. 1996.

Katastrofa Boeingu 747 Jumbo

"Letadlo Boeing 747 Jumbo americké společnosti TWA s 229 osobami na palubě se dne 18. 7. 1996 ve 2.30 SELČ zřítilo krátce po startu z Kennedyho letiště v New Yorku do Atlantského oceánu a dopadlo do vody asi 24 km jihozápadně od Long Islandu."
  - V pohledu na horoskop katastrofy nás nejprve zaujme minimální obsazení vodních znamení planetami. Živel vody je v horoskopu zastoupen pouze Sluncem ve zn. Raka, zatímco ostatní živly jsou rovnoměrně obsazeny. Z tohoto nedostatku vodního živlu můžeme usoudit, že se tento živel ve chvíli katastrofy projevoval nepřátelsky, resp. se násilím snažil o svůj projev. Jak víme, letadlo se zřítilo právě do oceánu.
  Nepřátelskost vodního živlu k letu Boeingu potvrzuje i Slunce v Raku v přesné opozici na Neptun, který je vládcem moří a oceánů. Hrot II. domu směřuje do zn. Ryb, což říká doslova "přistání ve vodě". To, že Boeing nemohl doletět a klasickým způsobem přistát dokazuje i Saturn ve II. domě a vládce II. domu - Neptun na ASC. Dosadíme-li za symboly: přistání Boeingu (Neptun jako vládce II. domu - přistání) se neslučuje (opozice) s letem samotným (Slunce). Výsledkem napětí v opozici bylo, že Neptun prokázal svým dominantnějším postavením na ASC větší sílu, než kapitulující, poddávající se Slunce (letadlo Boeing) na DSC. Logickým důsledkem této konstelace bylo zřícení letadla do hlubin oceánu.

Přesný aspekt Uran - Merkur najdeme téměř u každé větší letecké katastrofy - v případě Boeingu se jedná o jejich přesnou opozici. Jupiter ve XII. domě jasně napovídá, že let Boeingu byl osudově předurčen ke katastrofě a Boeing tedy nemohl doletět. Zřetelně se též dá z horoskopu vyčíst, jak příbuzní pasažérů Boeingu truchlí nad ztrátou svých blízkých a jak si ani špičkoví letečtí odborníci dlouho neví rady s příčinou katastrofy (Jupiter jako vládce XI. domu v domě XII.).

S jistotou můžeme tvrdit, že start letadla proběhl naprosto klidně a mezi pasažéry a pilotní posádkou panovala uvolněnost, byť s určitou dávkou rozptýlené pozornosti (Venuše jako vládkyně IX. domu v V. domě v sextilu na Lunu).

Co mohlo být příčinou katastrofy? Oficiální vyšetřování má ve chvíli kdy píši tyto řádky (tj. červenec 1996) 3 verze: mechanická závada, nálož umístěná v letadle, řízená střela namířená proti Boeingu. MC ve zn. Štíra, Pluto v X. domě a Slunce s Merkurem v VII. domě říkají, že nadvládu nad letadlem získaly nepřátelské, nečisté síly, čímž je možnost primární mechanické závady zcela vyloučena. Trigon Pluta na Slunce dovolil snadný projev teroristickým silám, ať již je způsob provedení útoku jakýkoliv. Nesmíme totiž zapomínat, že síla tzv. rychlých planet zejm. Slunce je maximálně oslabena jejich polohou kolem DSC a v VII. domě. Nad celým horoskopem získaly svou polohou na ASC vládu nekontrolovatelné a nevyzpytatelné pomalé transpersonální planety, čímž znemožnily, aby měl lidský činitel vše pod kontrolou, včetně pozdějšího vyšetřování.

Jako nejslabší a nejohroženější místo Boeingu se jeví prostor mezi pilotní kabinou a nosným křídlem (DSC leží mezi Sluncem = pilotní kabina a Merkurem = nosné křídlo). Přesně toto místo mohla zasáhnout řízená střela, nebo zde mohla být uložena explosivní nálož.

Můžeme však již v samotné přípravě letu (IV. dům) najít chybu, která se později tak krutě vymstila? Venuše jako vládkyně IV. domu v domě V. v Blížencích vypovídá o možné nepozornosti letištního personálu např. při pozemní kontrole letadla a zavazadel. Pokud však připustíme jako příčinu katastrofy řízenou střelu namířenou proti Boeingu, můžeme z horoskopu vyčíst i sníženou až rozptýlenou pozornost samotných pilotů ( Mars jako vládce III. domu v V. domě v Blížencích). Zůstává pak otázkou, zda by v případě své pozornosti dokázali úhybnými manévry Boeingu zabránit neštěstí.


Luna jako vládce VI. domu (úsilí pilotů) v VII. domě (nepřátelé letu) staví naprosto bezmocně piloty i pasažéry (Luna) tváři v tvář katastrofě. Život ztratilo všech 229 lidí na palubě (Luna v kvadratuře na MC). Jako důkaz tvrzení, že příčina neštěstí pocházela z vnějších nepřátelských okolností a ne z interních (mechanická závada) použijeme též Merkur jako vládce VIII. domu v VII. domě. Tolik k horoskopu neštěstí. Ještě jedna důležitá poznámka - uvedený horoskop byl vypočten pro okamžik a místo nehody. Od horoskopu startu Boeingu se liší velmi málo, neboť ke katastrofě došlo krátce po startu. Snad by bylo výhodnější a přesnější vycházet z horoskopu letu - tedy okamžiku a místa startu letadla.

Každý kdo se chystá využít služeb letecké dopravy nemusí samozřejmě vyhledávat astrologa s leteckou specializací. Na otázku, zda pro vás plánovaný let či cesta mohou mít nebezpečné důsledky vám snadno odpoví každý kvalifikovaný astrolog, vycházejíc z vašeho horoskopu narození - radixu. Jsem totiž naprosto přesvědčen, že každá oběť letecké katastrofy (tedy i Boeingu 747) musela mít nejprve ve svém radixu, tranzitním či progresivním horoskopu vypjatou astrologickou situaci, aby se vůbec rozhodla pro kritický let. Proto pasažérskou i pilotní osádku letadla tvořili jen lidé s podobnými vypjatými planetárními konstelacemi ve svých horoskopech.

LETECKÉ KATASTROFY V HOROSKOPU

"Principy astrologie jsou samy o sobě
vědomou Inteligencí, která dává
skrze rytmický, souzvučný tanec
nebeských těles Světlu barvu a tvar,
aby to prosvítilo i ta nejhlubší zákoutí
Kosmu a jejich paprsky napjatá tětiva
mohla vydat ukrývaná svědectví."

V minulém díle seriálu jsme se naučili pracovat s horoskopem konkrétního letu. Tentokrát se pokusíme přehledně a jednoduše astrologicky zmapovat některé z leteckých katastrof, které se udály za posledních 22 let. Znovu se přesvědčíme, že větší letecké katastrofy mohou být odraženy v planetárních konstelacích, což je nejdůležitějším předpokladem jejich předvídání.

Již minule jsme pochopili, proč nás při pohledu na horoskop letecké katastrofy nesmí překvapit často velmi přesný, paradoxně harmonický aspekt transpersonální planety k planetě rychlého oběhu např. Uran trigon Merkur či Pluto trigon Slunce. Jde o fakt, že harmonický aspekt tzv. zlověstné planety s jinou je mnohem snadnějším spouštěčem destruktivních vlivů než vzájemný aspekt neharmonický, který je jen symbolem vzájemné neslučitelnosti.
  Vkrátkosti si zopakujme některé významy astrologických symbolů v letectví:
  Slunce - let samotný, Luna - pasažéři, Merkur - schopnost letět, průběh letu, Venuše - pohoda letu, přistávání, Mars - schopnost řídit let, Jupiter - osudové předurčení letu, Saturn - nedostatky a chyby v letu, nehody, Uran - mimořádné letecké případy, Neptun - lety nad mořem, oceánem, mlha, déšť, Pluto - stupeň nebezpečnosti letu, terorismus, sestřelení apod.

Jaké konstelace se nejčastěji vyskytují v horoskopech leteckých katastrof?

1. Téměř vždy nalezneme přesný (většinou harmonický) aspekt či konjunkci Urana případně Saturna s Merkurem příp. Sluncem. Tato konstelace je asi nejčastějším varováním před blížící se leteckou katastrofou.

2. Často nalezneme i přesný aspekt Urana se Saturnem.

3. Zřítilo-li se letadlo do moře , je Neptun (vládce moří a oceánů) často přesně aspektován Merkurem či Sluncem, nebo je v konjunkci s jednou z těchto planet. Dále je možné, že se ve zn. Raka, Štíra či Ryb nachází poškozené Slunce příp. Merkur.

4. Jednalo-li se o teroristický útok na letadlo, event. bylo sestřeleno, nacházíme Pluto v harmonickém aspektu se Sluncem či Merkurem.

5. Pokud měla katastrofa za následek velký počet obětí, nacházíme často Pluto v aspektu s Lunou.

6. Zřítilo-li se letadlo krátce po startu nacházíme často silně obsazené - poškozené zn. Střelce (start+vzlet), analogicky IX. dům.

7. Zřítilo-li se letadlo krátce před přistáním nacházíme často silně obsazené poškozené zn. Býka (přistávání), analogicky II. dům.

8. Zřítilo-li se letadlo v důsledku nárazu do hory, nacházíme často silně obsazené, poškozené zn. Kozoroha (tvrdé skály a hory), nebo poškozené Slunce či Merkur Saturnem (vládce hor). Sledujme nyní astrologické souvislosti několika uvedených leteckých katastrof:


  Dne 3. března 1974 se turecké letadlo DC-10 zřítilo krátce po startu v Ermenonville u Paříže (Francie):346 mrtvých. Konstelace: Uran a Saturn v trigonu na Merkur (viz. 1.), Uran trigon Saturn (viz. 2.), Pluto kvadratura Luna (viz. 5.).
  Dne 28. listopadu 1979 - novozélandské letadlo DC-10 se zřítilo nad Antarktidou při vyhlídkovém letu z Aucklandu na jižní pól: 257 mrtvých. Konstelace: Uran konjunkce Merkur (viz. 1.), Uran sextil Saturn (viz. 2.).
  Dne 1. září 1983 - letadlo Boeing 747 jihokorejské společnosti KAL bylo sestřeleno sovětskou protivzdušnou obranou u ostrova Sachalin poté, co narušilo vzdušný prostor SSSR a nereagovalo na výzvy ke změně trasy: 269 mrtvých. Konstelace: Uran sextil Merkur (viz. 1.), Neptun kvadratura Merkur (viz. 3.), Pluto trigon Luna (viz. 5.).
  Dne 23. června 1985 - indické letadlo Boeing 747 se zřítilo do Atlantského oceánu u Irska. Havárii způsobil výbuch bomby: 329 mrtvých. Konstelace: Saturn trigon Merkur (viz. 1.), Neptun v opozici na konjunkci Slunce - Mars v Raku (viz. 3.), Pluto trigon Slunce (viz. 4.), Pluto sextil Luna (viz. 5.). Dne 12. srpna 1985 - japonské letadlo Boeing 747 narazilo na horu Osutaka nedaleko Tokia:520 mrtvých. Konstelace: Uran v trigonu na konjunkci Merkur - Slunce (viz. 1.), Pluto trigon Luna (viz. 5.), Saturn v kvadratuře na konjunkci Merkur-Slunce (viz. 8.).
  Dne 12. prosince 1985 - americké letadlo DC-8 se zřítilo krátce po startu v Ganderu (Kanada):258 mrtvých. Konstelace: Uran konj. Slunce a Saturn konj. Merkur (viz. 1.), 6 planet ve Střelci (viz. 6.).
  Dne 3. července 1988 - íránský Airbus-A300 sestřelen americkým křižníkem Vincennes nad Hormuzským průlivem (Írán): 298 mrtvých. Konstelace: Uran se Saturnem v opozici na Merkur (viz. 1.), Uran konj. Saturn (viz. 2.), Neptun opozice Slunce (viz. 3.), Pluto trigon Slunce (viz. 4.), Pluto trigon Luna (viz. 5.).
  Dne 21. prosince 1988 - americké letadlo Boeing 747 se zřítilo v jihozápadním Skotsku na městečko Lockerbie. Havárii způsobil výbuch bomby: vč. obětí na zemi 270 mrtvých. Konstelace: Uran v konj. se Sluncem a Saturnem (viz. 1., 2.), Pluto sextil Merkur (viz. 4.).
  Dne 26. května 1991 - vybuchl Boeing 767 rakouské společnosti Lauda Air na lince Hongkong-Vídeň krátce po startu z Bangkoku. Havárii pravděpodobně způsobila porucha na jednom z motorů: 223 mrtvých. Konstelace: Uran trigon Merkur a Saturn trigon Slunce (viz. 1.), Pluto konjunkce Luna (viz. 5.)
  Dne 19. prosince 1995 - v severní Angole se zřítilo zairské letadlo Electra, které si najal Národní svaz pro úplnou nezávislost Angoly (UNITA): 139 mrtvých.
  Den poté 20. prosince 1995 - letadlo Boeing 757 americké společnosti American Airlines se 164 cestujícími a posádkou se po nárazu do vrcholku hory zřítilo v hornaté oblasti na jihozápadě Kolumbie: zachráněny 4 osoby. Konstelace: Pluto trigon Luna (viz. 5.), 5 planet v Kozorohu (viz. 8.)
  Dne 15. července 1996 - poblíž nizozemského Eindhovenu se zřítilo belgické vojenské dopravní letadlo C-130 Herkules, na jehož palubě byli členové nizozemské vojenské kapely: 32 mrtvých, 9 těžce zraněných.
  Tři dny poté dne 18. července 1996 - zřícení Boeingu 747 americké společnosti TWA do Atlantského oceánu: 229 mrtvých. Konstelace: Uran v opozici na konj. Merkur -Slunce, Saturn trigon Merkur (viz. 1.), Neptun opozice na konj. Merkur -Slunce (viz. 3.), Pluto trigon na konj. Merkur-Slunce (viz. 4.), Pluto kvadratura Luna (viz.5.).

Z uvedených příkladů můžete sami posoudit, do jaké míry jsou si planetární konstelace katastrof navzájem podobné. Všimněme si, že letecké katastrofy se mohou přihodit po sobě v rozmezí jednoho nebo několika dnů, např. 19. a 20. prosince 1995 nebo 15. a 18. července 1996. Zde se můžeme domnívat, že se podobná nebo identická planetární konstelace projevila více katastrofami v blízké časové souvislosti.

Předvídání leteckých katastrof za pomoci v seriálu uvedené letecké astrologie lze samozřejmě doplnit o další speciální obor - astrokartogeografii. Ta pomůže získat navíc přehled světových míst s největší pravděpodobností letecké katastrofy. Máme-li tak k dispozici časy a místa, ve kterých je tendence k letecké katastrofě mimořádně silná, můžeme se bránit a učinit zcela mimořádná preventivní opatření.

Ptáte se nyní sami sebe, proč se dosud astrologie v letectví nevyužívá, když vše vypadá tak jednoduše a jednoznačně? Věřte ale, práce astrologa, který zcela využívá své schopnosti rozumět symbolům a intuitivně pracovat je mimořádně psychicky únavná a dá se dělat jen několik málo hodin denně. Přesto věřím, že by tým jen několika specializovaných astrologů zvládl předvídat letecké katastrofy v rámci celé planety. Navíc by je při jejich opravdové upřímnosti pomoci jejich podvědomí ve stavu snu informovalo o kritických časech a místech. Téměř každý astrolog potvrdí, že se mu něco podobného již přihodilo, když se po delší období intenzivně zaobíral astrologickou vědou.
  Neboť principy astrologie jsou samy o sobě vědomou inteligencí, která dává skrze rytmický, souzvučný tanec nebeských těles Světlu barvu a tvar, aby to prosvítilo i ta nejhlubší zákoutí Kosmu a jejich paprsky napjatá tětiva mohla vydat ukrývaná svědectví.

"I astrolog je tak trochu pilotem. Zatímco pilot
bezmotorového letadla využívá ke svému letu
tichých vzdušných proudů, astrolog se napojuje
na různé proudy kvalit času, kterými se nechává
nenásilně unášet. Oba dva tak naplňují své sny
a spojují svět dole s tím, který je nahoře."

Osudný 8.říjen 1996

8.říjen 1996 byl v letectví jedním z nejčernějších dnů. V časovém rozmezí několika desítek minut - hodin došlo k pádu celkem pěti letadel, při nichž zahynulo nejméně 36 lidí. Z pěti leteckých katastrof se tři udály v České republice. Toto kritické časové epicentrum nebylo těžké astrologicky, se značným časovým předstihem zjistit. Dne 9. 10. 1996 totiž mělo dojít k naprosto přesnému (exaktnímu) trigonu mezi Merkurem a Uranem (ve 13:06 GMT). Že bývá tato konstelace častou známkou blížící se letecké katastrofy jsme si vysvětlili v I. a II. díle seriálu. I přesto, že lze vypočítat okamžik přesného uzavření aspektu mezi uvedenými planetami na minutu přesně, málokdy dojde přímo v tento okamžik ke katastrofě. V našem případě konstelace Merkur trigon Uran, totiž nepůsobí samostatně, izolovaně od ostatních astrologických vlivů.Ty mohou způsobit odchylku katastrofy od určeného časového epicentra i o několik dní (urychlení či oddálení katastrofy). Proto je obtížné, aby astrolog předvídal předem, na den přesně datum letecké katastrofy. Lze ale udat rozmezí dat, ve kterých bude klíčový aspekt stále ještě v působnosti (tzv. orbis), např. 9.10.1996 + 5 dní, přičemž 9.10. bylo datum exaktního trigonu Merkur - Uran, ale aspekt byl účinný např. již od 4.10., s maximem síly 9.10. a jeho síla postupně doznívala až do 14.10.
  V září 1996 byl Merkur retrográdní (3.9. - 26.9.) poté, co 28. srpna 1996 vstoupil direktním pohybem do exaktního trigonu s Uranem. Připomeňme si, že den poté 29. srpna 1996 (tedy v orbisu aspektu) došlo ke zřícení letadla TU- 154 poblíž Longyarbienu na souostroví Špicberky. Po změně retrográdního pohybu Merkura zpět na direktní došlo právě 9.10. opět k uzavření exaktního aspektu Merkur trigon Uran.
Sledujme letecké katastrofy právě v tomto období:

2.10. 1996
-Boeing 747 peruánské letecké společnosti Aeroperu se zřítil do moře (Merkur trigon Neptun - viz. II. díl seriálu 3) ) asi 100 kilometrů severně od Limy. Na palubě bylo 61 cestujících + 9 členů posádky. Tato katastrofa na hranici orbisu aspektu Merkur trigon Uran byla první předzvěstí následujících leteckých katastrof.

8.10.1996
- Severozápadní Itálie :
-Havárie nákladního letounu Antonov - 104. Pilotovi letounu se nepodařilo přistát a stroj narazil do dvoupatrového domu v centru městečka San Francesco al Campo v blízkosti turínského letiště Casselle. Zahynulo nejméně 22 lidí.

- Buenos Aires :
- Ve středu argentinského hlavního města došlo ke zřícení vrtulníku. Při nezdařeném nouzovém přistání přišlo o život celkem 10 osob.

- Česká republika :
- Polský letoun An-2 se zřítil do lesního porostu u Jindřichovic na Liberecku. Nedošlo k obětem na životech.

- Krátce po vzletu z letiště v Krnově na Bruntálsku v dopoledních hodinách havarovala malá dvoumístná helikoptéra. Nehoda si vyžádala 1 oběť.

- Lehké čtyřmístné sportovní letadlo Aero Spatiale Tobago havarovalo v 10.50 hod. SELČ na letišti Aeroklubu Prachatice ve Strunkovicích nad Blanicí krátce po startu. Dva občané Německa ve věku 60 a 66 let cestující na palubě dostali údajně let do ČR jako dárek. Při havárii letounu s následným požárem zahynuli dva piloti a starší z cestujících , mladší byl převezen s těžkými popáleninami do Vinohradské nemocnice v Praze. Příčina nehody - pravděpodobně nezvládnutí techniky pilotáže při vzletu.


Hledejme nyní společně v horoskopu dne 8.10. 1996 kritické konstelace, které se projektovaly jako jmenované letecké katastrofy. Individuální astrologické domy sledujme jen při rozboru dvou posledních jmenovaných nehod ( v ČR ), které se obě udály v dopoledních hodinách ( výpočet pro 10:50 hod. SELČ ).

Mimo zmíněný aspekt Merkur/Uran nacházíme v horoskopu separativní kvadraturu Slunce/Jupiter, která jakoby osudově zatěžovala každý vykonaný let. Opozice Saturna na Merkur doslova omezuje schopnost letět a "přitahuje" vše letící ( Merkur ) k povrchu zemskému (Saturn) - tedy znamení pádu. Vztaženo na "anatomii" letadla : dochází převážně k poruchám (Saturn) v oblasti nosného křídla, u helikoptéry v oblasti vrtule, dochází ke snížení vztlaku a k poruchám rádiového přenosu. Nevyzpytatelné vlivy Urana na průběh a osudy letů podpořily další transpersonální planety - Neptun (též v trigonu na Merkur) a Pluto (v sextilu na Merkur).
  Ascendent procházející dopoledne znamením Štíra se spolu s Plutem v 1. domě stali velmi nebezpečnými "patrony" všech letadel pohybujících se 8.10. 1996 dopoledne nad územím naší republiky. V jiných zemích světa došlo k tomuto "patronátu" pochopitelně v jiných hodinách (přepočet zeměpisné délky a pásmových časů). Saturn ve 4. domě potvrzuje nedostatečné zajištění bezpečnosti letů v předletových přípravách. Saturnův trigon k Plutu je jen vzájemným projevem sympatie těchto planet, tedy spojkou, která slučuje destruktivní vlivy.

Uran na hrotu 3. domu odebíral pilotům schopnost kontrolovat průběh letů. Mars- vládce 5. domu ve Lvu v 9. domě jasně vypovídá o nedostatku pozornosti pilotů (5. dům) při startu (9. dům). K oběma smrtelným nehodám v ČR došlo právě po startu... Venuše- vládkyně 6. domu v domě 9. jen doplňuje : opožděná mobilizace sil pilotů při startu. Slunce v 11. domě ve Vahách vypovídá o záměru přátelského letu (11. dům) ve spojení s cizinou (Váhy - viz mundánní astrologie). Dva Němečtí občané dostali let do ČR jako dárek ...Tolik ve stručnosti k astrologické situaci onoho kritického dne.

10.10. 1996
- Nedaleko středošvédského města Ramsele se střetly ve vzduchu dva armádní letouny JA 37 Viggen z letky v Ostersundu. Stalo se tak při pravidelném výcviku. Oba piloti se katapultovali. Tato i následující nehoda jsou stále ještě dozníváním vlivů uvedeného kritického klíčového aspektu. (tj. ještě v jeho orbisu).

13. 10. 1996
- Poblíž severoněmeckého Hannoveru došlo k havárii malého soukromého letounu. Nehoda si vyžádala 4 lidské životy.

Je pravděpodobné, že každý den dochází v rámci celé naší planety k mnoha "menším" leteckým katastrofám, o nichž oficiální světové zprávy neinformují. Z tohoto hlediska by bylo možné mít proti leteckým astrologickým prognózám výhrady. Zkušeností však zůstává, že větší letecké katastrofy nebo menší nehody s větší četností v určitém období lze astrologicky zkoumat a snad i předvídat.

Osudný 8.říjen 1996 je vrcholnou ukázkou časové synchronicity podobných jevů - leteckých katastrof. Vyplývá z ní jasné ponaučení nejen pro piloty : "Kdykoliv v čase dojde k větší letecké katastrofě kdekoliv na Zemi, je pravděpodobné, že v několika následujících dnech dojde k dalším leteckým katastrofám." Lze totiž předpokládat, že klíčový aspekt způsobující náhlou leteckou nehodu je stále aktivován ( je ve svém orbisu). Proto je pro piloty důležité sledovat oficiální světové zprávy a při jakémkoliv výskytu větší letecké nehody se mít při svých letech na pozoru.
Jsem přesvědčen, že datum 8. 10. 1996 lze pro četnost leteckých katastrof chápat pro další práci jako jakýsi radix všech leteckých katastrof. Stálo by za pokus sledovat progresivní a tranzitní vývoj tohoto horoskopu 8. 10. 1996 v souvislosti s budoucími leteckými katastrofami. Neboť platí-li zákon : "Jak nahoře, tak dole", měl by horoskop jedné letecké katastrofy v sobě skrývat horoskopy katastrof dalších.

"Let je dočasným vysvobozením těla
z jeho pohybové dvojrozměrnosti.
Používat však astrologii za dopravní
prostředek svého vědomí znamená,
dotýkat se kořenů
Nadčasovosti a Nadprostorovosti."

Proč jsou Merkur s Uranem častými spolusignifikátory leteckých katastrof ? - Merkur rezonuje v mundánní astrologii s oblastí dopravy. Protože je živlové povahy převážně vzdušné, je mu letecká doprava velmi blízká. Podobně je Uran planetou vzdušnou (ovládá zn. Vodnáře). V mundánní astrologii symbolizuje moderní vyspělé technologie (tj. i letadla) a náhlé radikální změny (tj. i letecké katastrofy).

Může být též Luna jako nejrychlejší nebeské těleso spolusignifikátorem leteckých katasrof ? - Při vyhodnocení horoskopů leteckých katastrof se Luna ve vysokém procentu případů nacházela ve zn. Blíženců či ve zn. Panny. Vysvětlení spočívá zřejmě ve faktu, že oběma těmto znamením vládne výše popsaná planeta letecké dopravy - Merkur.
  Až nápadně často se též Luna nacházela v přesném aspektu s Plutem (konjunkce, sextil, kvadratura, trigon, oposice). Takovýto aspekt vždy upozornil na vysoký počet obětí letecké katastrofy (Luna = pasažeři, Pluto = smrtelné nebezpečí).

Proč je přistávání letadla v letecké astrologii přiřazeno právě II. domu ( zn. Býka) a start + vzlet letadla domu IX. (zn. Střelce)? - Při přibližování letadla k zemi dochází k analogii se zemským zn. Býka, jehož klíčová slova v obecné astrologii jsou: naplňování, houstnutí, spokojenost, štěstí atd. Odtud přistávání = "nabírání země", či houstnutí atmosféry. Kromě toho každý pilot se vám jistě svěří jaké pocity zažívá při každém zdařeném přistání- naplnění, štěstí, úlevu (= zn. Býka). Samotný start + vzlet již udávají smysl letu. Starují-li, musím vědět odkud, kam a za jakým účelem letím. V tom všem poznáváme analogii k IX. domu či k Jupiteru, chcete-li. Krom toho přímo v symbolu zn. Střelce nalezneme k nebi mířící šíp, který je symbolem startu a vzletu do jiných světů, do nebe. Každý z vás, kdo měl možnost letět, zvláště v malém sportovním letadle, mi jistě dá zapravdu jaká okouzlující euforie se člověka zmocní, zvláště jedná-li se o jeho první let. Nahoře jste v jiném světě...

Jaké astrologické konstelace způsobovaly během několika posledních let vyšší četnost leteckých katastrof ? - Dlouhodobá konjunkce Uran/Neptun se často projektovala jako zřícení letadel do moře, či jako katastrofy v důsledku ztráty orientace z poruch navigačních přístrojů (viz. I.díl Neptun = poloha letadla v prostoru, chyby navigačních přístrojů). Sextily Urana i Neptuna k Plutu zabezpečily "sympatizující koalici" transpersonálních planet., které vnášely nejen do oblasti letectví mnoho nepředvídatelného, osudového, transformujícího a často zbavovaly piloty schopnosti vědomé kontroly nad strojem.
-Vstupem Urana do zn. Vodnáře nelze nyní ani v budoucích letech vyloučit prudký nárůst počtu leteckých katastrof. Jak víme, zn. Vodnáře je domicilním znamením Urana a tak náhlé neočekávané katastrofické tendence Urana zesílí na svém vlivu. Uran je jednou z transpersonálních planet představující Nevědomí. Proto i z tohoto hlediska bude obtížné jakkoliv (po dobu trvání této konstelace) se pokoušet o vědomé předvídání budoucích leteckých katastrof.

Jak postupuje letecký astrolog při předvídání možných leteckých krizí? - V praxi se osvědčil tento postup:
  a) Hledat data, ve kterých dojde k uzavření co možná nejvíce exaktních, harmonických aspektů (trigon, sextil) nebo konjunkce mezi transpersonálními planetami na jedné straně (Uran, Neptun, Pluto) a rychlejšími planetami na straně druhé (především Slunce, Merkur a Mars viz. I. a II. díl seriálu).
  b) Výše hrubě zjištěná data zpřesnit hledáním vzájemných, převážně neharmonických aspektů (kvadratura, opozice) zejména mezi Sluncem, Merkurem, Marsem, Jupiterem či Saturnem. c) Doladit prognózu kritického času postavením Luny ve znamení Blíženců či Panny, nebo hledat nejbližší aspekt (kvadratura, opozice, trigon, sextil) či konjunkci mezi Lunou a Plutem.

Je jisté, že k větší letecké katastrofě dojde skutečně v předvídaný čas? - I když je pravdou, že astrologické vlivy mají skrze astrální pole velmi výrazný účinek na vše hmotné, nepodílí se na formování "reality" jen ony. Paralelně totiž působí vlivy z energeticky "jemnějších" sfér, než z astrologům známých planetárních polí. Proto lze určit prognózu, nikoliv však neodvratnou. Navíc osud letadla a stovek cestujících často záleží jen na rozhodnutích jedné osoby - pilota. Tak může při vyskytnuvší se krizi jeden pilot zmobilizovat všechny své síly a schopnosti a zachránit let, zatím co by jiný pilot, být na místě prvního neuspěl... Záleží zde pro totéž na osobě konkrétního pilota a primární situaci v jeho radixu.

Proč nejsou jednotlivým částem letadla či přístrojům přiřazeny rovněž pomalé planety jako je tomu u planet rychlých (např. Slunce = pilotní kabina, Merkur = nosné křídlo, Venuše = podvozek atd.)? - Přiřadit pomalé planety (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto) k anatomii letadla se nemůže zdařit, neboť pomalé planety symbolisují neosobní, nevědomé faktory. Proč by konstruktér letounu do něj dával něco, čemu nerozumí ? Samozřejmě letoun jako celek může odrážet charakter např. Pluta ( některé bojové letouny), ale uvnitř stroje nenaleznete jedinou součástku potřebnou pro funkci letu , která by byla zastoupena jinou než osobní planetou (Slunce, Luna , Merkur, Venuše , Mars). Neosobní, pomalé planety vytvářejí neviditelnou část letounu - jeho osud, smysl, slabší místa apod. Snad jen u zmíněných bojových letounů jsou jejich rakety plné explosivních náloží zastupovány Plutem, jakožto nositelem násilí, smrti...

- Není tedy ani možné, aby např. navigační přístroje byly v letadle zastupovány Neptunem, který je metafyzicky vládcem prostoru? - Existuje skutečně velmi zajímavá shoda mezi leteckými katastrofami způsobenými selháním nebo chybou navigačních přístrojů a dominantním, exaktně aspektovaným Neptunem v horoskopu těchto neštěstí. V řeči jazyku obecné astrologie však Neptun symbolizuje zastření vědomí, snížení bdělosti, zabloudění. Proto by ani v letecké astrologii neměl mít funkci zodpovědného navigátora. Svým vlivem bude naopak Neptun "usilovat" o zabloudění a ztrátu orientace letadla. Bude se snažit skrze svůj resort - prostor jakkoliv ztížit let : mlhou, deštěm, rozlehlým oceánem a v konečném důsledku chybou nebo poruchou navigačních přístrojů. Proto není rozumné ani logické svěřit Neptunu vládu nad navigačními přístroji.

Kde a jak je vlastně možné prakticky využívat leteckou astrologii? - Leteckou astrologii je možné velice úspěšně využít k objasňování faktorů a příčin, které se podílely na vzniku a průběhu konkrétní katastrofy. Na základě znalostí analogií mezi astrologickými prvky a letectvím se lze dále pokusit o prognózu zatížených období (event. světových míst) v souvislosti s konkrétními leteckými linkami, či globálně. Leteckou astrologii je možné pozvat na pomoc též pro určení nejvhodnějších časů startů letedel např. s humanitární pomocí, které často míří do nebezpečných oblastí, kde je vždy určité riziko sestřelení. Správně zvolené letadlo, čas jeho startu, průletu nad jednotlivými oblastmi a přistání nejen sníží riziko, ale napomůže též tomu, aby byl výsledný efekt pomoci co možná největší. "Účel světí prostředky..."

Dá se zcela zabránit leteckým katastrofám a jaká je prvotní příčina (i astrologická) že k nim dochází ? - Prvních pět planet (Slunce, Luna, Merkur, Venuše,Mars) v letecké astrologii symbolizuje formu (samotná konstrukce stroje). Druhá pětice planet (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto) symbolizuje souhrně vnitřní , nehmotný potenciál této formy a její interakci s okolím v prostoru a čase, její vnitřní vývoj (v let. astrol. = smysl letu, slabá místa a chvíle, mimořádné případy, osudová předurčení, tzv. náhody atd. ). První pětice symbolizuje vědomí, vše co je na letadle známé, druhá pětice symbolizuje nevědomí, vše co je na letadle neznámé, co je neočekávané a tzv. "vnější vlivy". Tato "aura", která je vytvářena pěticí pomalých planet nepůsobí samozřejmě jen na letadla, ale i na každé jiné projevené formy (tzn. i na lidské bytosti, jimž vytváří podvědomí).
  Zatímco první pětice určuje více méně vědomé sklony a modely jednání ( v let. astrol. jde o vědomé řízené letu a konstrukci stroje), druhá pětice naopak zůstává pro prvních pět planet skrytá, transcendentní, prověřující (Jupiter prověří poslání letu a jeho skutečný smysl, Saturn prověří schopnost pilotů a stroje reagovat na zátěžové krizové situace, Uran prověří reakce na náhlé mimořádné případy, Neptun prozkouší reakce na ztížené letové podmínky (mlha, déšť) a schopnost orientace, Pluto prověří úroveň zabezpečení proti terorismu, útoku atd. Vidíme, že pět pomalých planet je vždy v roli učitele, jehož motivy zůstávají pro první pětici - formu (piloty, letadlo) vždy nepochopitelné. Současný technokratický vývoj se snaží ovládnout přírodu různými zařízeními, přístroji či stroji (např. letadla). Je nutné si ale uvědomit, že technokratický způsob vývoje bude vždy používat jen první pětice k poznávání a dobývání přírody. Neovládnutý zbytek tj. zbylých pět pomalých planet proto logicky jsou a vždy budou nepřítelem technokracii.

Proto tvrdím, že letecké katastrofy byly, jsou a vždy budou a je to z absolutního hlediska jedině správné, nutné a zákonné, aby se příroda tímto způsobem bránila před dalším disharmonickým vývojem dnešní společnosti - tedy před technokracií. Vědomí (příroda, vesmír) nemůže být ovládnuto formou, ale forma může být ovládnuta vědomím - to je ta správná cesta. Východní nauky proto vždy dbaly na to, aby byl zvládnut a poznán vnitřní potenciál (tedy druhá pětice planet), což vedlo zároveň k nejdokonalejšímu zvládnutí formy (hmoty).

Astrokartogeografie

"Nejlepší ochranou proti všem neštěstím je milovat život
ve všech jeho podobenstvích. Jít po cestách Srdce a vědět,
že před námi šli jiní. Kráčet za Světlem stopami vznešených
nauk a následovat vyzívavý hlas dravčího bdění souhvězdí.
Dokázat Kosmu, že jsme jím..."

Často si pokládám otázku, zda by bylo možné astrokartogeograficky zjistit alespoň přibližně ta místa na Zemi, která jsou v určitý čas potencielně nebezpečná pro letecké linky. Zároveň jsem si vědom, že takováto otázka obsahuje dvě neznámé: -za prvé je to astrologicky zatížený čas, za druhé tento čas vztažený ke konkrétnímu místu na Zemi. Zjistit symbiózu časových a prostorových koordinát je však těžký úkol, jehož řešení by, myslím, nezvládla ani výpočetní technika současnosti. Pro každý možný okamžik by totiž bylo nutné brát k výpočtu všechny místa na Zemi nebo alespoň místa na trasách včech leteckých linek.
Nevím, nejsem profesionální astrokartogeograf, ale vím jedno - horoskop letecké katastrofy nám právě symbiózu času a prostoru (místa katastrofy) ukazuje. Pokud bychom znali předem místo, kde by mohlo dojít k letecké katastrofě, není těžké zjistit nejzatíženější časy, ve kterých by uvedené nebezpečí bylo reálné.
V tomto seriálu vždy pracuji s horoskopy leteckých katastrof, nikoliv s horoskopy místa a času startů těchto později zřícených letadel. Proto se nyní nabízí otázka další:Nakolik je v horoskopu startu letadla zakódováno případné nebezpečí jeho zřícení? Startují-li téměř současně např. dvě letadla z Paříže (jedno letí směrem na Řím a druhé přes oceán do New Yorku) budou mít obě ve vzduchu problémy? Jak to, že se např. druhé z letadel zřítí do hlubin Atlantského oceánu, zatímco první letadlo nezaregistruje během letu žádné mimořádné situace a pohodlně přistane v Římě? -Snad nezáleží ani tolik na horoskopu startu letadel, jako na konkrétních zemských zónách v čase X, kterými je plánován průlet. Jistě však budou navzájem rezonovat radixy obětí katastrofy s radixem letadla (datum jeho výroby, případně jeho prvního zkušebního letu) a s horoskopem samotného okamžiku a místa neštěstí.
Zda a jak se promítne letecká katastrofa v horoskopu startu letadla je prozatím věcí výzkumu, na němž se můžete podílet i vy. Zajímavé souvislosti očekávám též z výsledků hodnocení tranzitního horoskopu (horoskop nehody) vzhledem k radixu zříceného letounu (datum výroby letadla či jeho prvního zkušebního letu).
V případě, že se nehoda udála velmi krátce po startu, je horoskop nehody s horoskopem startu téměř identický. Tehdy se lze právem domnívat, že místem startu (např. Paříží) prochází momentálně kritická astrologická konstelace a je možné, že jakékoliv z letadel právě startujících pocítí při startu určité problémy. Více či méně dle toho, nakolik "ladí" jejich radixy s uvedenou astrologickou situací tou dobou v Paříži.

Podobné přitahuje podobné, proto zatížená zemská zóna "přitáhne" vždy jen podobně naladěné letadlo (např. zatížený tranzitní horoskop letadla -viz výše) a ne jiné stroje, byť letí např. v tom samém okamžiku nad stejným místem (v jiné letové hladině a opačným směrem). Vidíme, že vytvořit prognózu typu - jaké letadlo a na kterém místě na Zemi je zatížené - je v současné době technicky nereálné. Dle mého názoru však existují určité částečné alternativní metody alespoň velmi hrubého odhadu zatížených míst. Astrokartogeografie je obor velmi mladý a již si pomalu získává pozornost i českých astrologů. Co vlastně potřebuje znát astrokartogeograf, aby mohl sestrojit astrokartogeografickou mapu?
- Potřebuje znát přesný čas možného kritického okamžiku. Vždy to ale bude čas vztažený ke konkrétnímu místu. To ale právě hledáme! Máme zde tedy neřešitelnou rovnici o dvou neznámých. Aby tedy mohl astrokartogeograf zjistit možná zasažitelná místa na Zemi, zbývá mu několik možností:
  1) Použít Ptolemaiovu zvířetníkovou mapu. Před dvěma tisíci lety rozdělil řecký matematik Ptolemaios tehdejší známý svět na čtyři oblasti, z nichž je každá ovládána jedním živlem. V každé z těchto oblastí jsou menší zóny, které ovládá určité znamení zvířetníku. K této metodě není zapotřebí znát přesný čas zatížení. Vystačí se zde pouze s datumem možné krize.
  2) Předpověď letecké krize často bývá postavena na jednom klíčovém, exaktním aspektu (+ dalších sekundárních). Astrokartogeograf tedy může dosadit za jednu neznámou právě přesný okamžik uzavření takovéhoto exaktního klíčového aspektu (např. ve světovém čase., neboť uzavření exaktního aspektu se děje ve vesmíru a není tedy vázáno na žádné pevné místo na Zemi). Výsledkem je astrokartogeografická mapa, přímo udávající nejzatíženější světové oblasti, ve kterých může dojít k leteckým katastrofám.
  Dle mého názoru totiž nezáleží příliš na tom, že katastrofa proběhne např.1den před uzavřením klíčového exaktního aspektu (např. katastrofy z 8.10.1996 vztahující se k epicentru 9.10.1996) a to ještě v naprosto rozdílné hodině. Např. astrokartogeografická mapa zhotovená pro epicentrum 9.10.1996 přesně v 13:06 GMT jistě obsahuje i náznak míst, kde došlo ke katastrofám již 8.10.1996 v hodinách X, Y...
  Jak nahoře tak dole. Podobně jako různé tóny v akordu spolu navzájem ladí, přestože má každý z nich jinou vibraci, tak i různé koordináty časoprostoru vytvářejí navzájem vlastní symfonie ač se to může zdát z hlediska astrologických technik nepravděpodobné aby astrokartogeografická mapa zhotovená pro 9.10.1996 ve 13:06 GMT hrubě naznačovala místa, kde o den dříve v neznámých hodinách dojde ke katastrofám celkem 5 letadel při nichž zahynulo dohromady minimálně 36 osob. Bylo by zajímavé prakticky ověřit tyto vztahy.
  3) Kombinace obou dvou předchozích metod.

Experiment

"Budoucnost je předurčena a zároveň ne. Kdyby Absolutno neznalo naši budoucnost stejně tak
jako minulost a přítomnost, nebylo by absolutní, nekonečné, vševědoucí, jediné... Dozvíme-li se
však tu a tam z vlastního nitra budoucnost, je to milost, neboť je to jedině výzva k tomu,
abychom se ji pokusili změnit, přejeme-li si to. Neboť mohu-li předem vidět budoucí následky
svých činů, stávám se svobodným ve svém bytí a projevu. Stávám se Absolutnem... Kdyby
existoval jen jediný možný model definitivní budoucnosti, nebylo by Absolutno hodno svého
"jména", neboť v Absolutnu je možné vše. Kdykoliv a kdekoliv..."

V minulých dílech seriálu jsme se zabývali především astrologickým hodnocením již proběhlých leteckých katastrof. Dnešní díl by vás měl informovat o experimentu, který proběhl v lednu až březnu 1997 ve spolupráci s redakcí časopisu Astro.
Mým úkolem bylo pokusit se ve sledovaném období dvou měsíců (zhruba polovina ledna - polovina března 1997) předem zachytit možné časy leteckých katastrof či jiných mimořádných leteckých případů. Prognóza na sledované období byla zhotovena v říjnu 1996 a od začátku listopadu 1996 byla pro kontrolu uložena v redakci časopisu Astro.
Původním záměrem bylo vytisknout prognózu počátkem ledna 1997 v časopise Astro, tak, aby všichni čtenáři měli možnost porovnávat průběžně prognózy se skutečností a stát se tak přímými svědky experimentu. Tento záměr se nezdařil, není však třeba ničeho litovat, neboť v následujících odstavcích budete mít možnost okamžitě přehledně porovnat původní prognózu z října 1996 s tím, co se později ve sledovaném období skutečně přihodilo. Na závěr seriálu si tak sami zodpovíte otázku, zda lze alespoň hrubě vypočítat časy možných leteckých katastrof.
Každá z uvedených prognóz byla postavena na datumu uzavření exaktního (přesného) klíčového aspektu mezi uvedenými planetami. Protože aspekty mají vždy svůj okruh účinnosti - orbis (a to několik obloukových stupňů ), musíme k příslušnému časovému epicentru možné letecké krize též počítat jakýsi okruh účinnosti a to dle prognózy z října 1996 alespoň ± 3 dny (např. časové epicentrum 13.2.1997 + 3 dny). Ke každé prognóze budou uvedeny citace z novinových zpravodajství, které se vztahují k příslušné prognóze, resp. epicentru. Pojďme k první prognóze z října 1996:

Prognóza č. 1 - časové epicentrum 17.1.1997
- "Klíčovým aspektem je exaktní konjunkce Slunce a Neptuna (12:56 GMT). Ta se v letectví obvykle projektuje jako nebezpečí při letech nad mořem často spojené se ztrátou orientace. Proto lze leteckým mechanikům poradit, aby zvýšenou péči věnovali kontrole všech navigačních přístrojů. Mars v exaktním trigonu na Uran nabádá piloty, aby se nenechali překvapit a znepokojit žádnými náhlými neočekávanými skutečnostmi. Že "náhodné vlivy" mohou nastat upřesňuje konjunkce Slunce s Jupiterem. "

Plzeňský deník: "MOSKVA - Při středeční havárii (15.1.1997) ruského vojenského letadla MiG - 31 u severního města Archangelska zahynuli oba piloti." Dále se uvádí: "Stíhací letouny MiG - 31 jsou určeny k ničení vzdušných cílů a při jejich konstrukci byla použita technologie amerických neviditelných strojů Stealth, které nezachytí radary."
- Právě tato závěrečná poznámka o moderní technologii zříceného stroje ladí s neptunovskými analogiemi kolem nemožnosti zjištění polohy letadla v prostoru. Pravděpodobná příčina havárie se ve zprávě neuvádí.

Prognóza č. 2 - časové epicentrum 24.1.1997 - "Klíčovým aspektem je exaktní konjunkce Slunce s Uranem (13:55 GMT). I tato konstelace může přinášet mnohé neočekávané mimořádné letecké případy a to i přesto, že exaktní trigon mezi Sluncem a Marsem posiluje schopnost pilotů řídit průběh letu. Právě tento trigon, který pilotům ulehčuje řízení však může ve svém důsledku vést k určitému "zpohodlnění" a tím i podcenění situace. Exaktní sextil mezi Sluncem a Plutem může iniciovat "nečisté síly", které se vždy budou pokoušet získat vládu nad letadlem .Proto lze doporučit letištnímu personálu, aby prováděli velmi důsledné kontroly zavazadel cestujících , aby se tak předešlo teroristickým snahám na palubách letadel. Totéž doporučení vyplývá z pochopení exaktního sextilu mezi Marsem a Plutem."

Plzeňský deník: "TOKIO - Pokus o únos letadla Boeing 777 japonské letecké společnosti ANA se 182 cestujícími a desetičlennou posádkou, letícího na vnitrostátní lince z Ósaky do Fukuoky, skončil včera (20.1.1997) rychlým zadržením pachatele. "
  Plzeňský deník o několik dní později: "PRAHA - Stíhací letoun české armády MiG- 21 ve čtvrtek (23.1.1997) lehce havaroval na letišti v Líních u Plzně, když při přistání stroji praskla pneumatika na podvozku. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, ani nebylo ohroženo životní prostředí."
- Pokus o únos, který se uskutečnil 20.1.1997, tedy 4 dny před časovým epicentrem, dobře ukazuje iniciaci teroristických sil již v rozsahu orbisu klíčového aspektu.

Prognóza č. 3 - časové epicentrum 8.2.1997
- "Klíčovým aspektem je tentokrát exaktní konjunkce Merkura s Neptunem (0:43 GMT). Znovu lze proto doporučit zejména u zámořských leteckých linek důslednou předletovou přípravu a kontrolu celého stroje, zejména navigačních přístrojů. Větší pozornost je třeba též věnovat samotnému manévru přistávání. Hrozí zde totiž určitá lehkomyslnost pilotů při přistávání, způsobená trigonem mezi Venuší a Marsem. Letečtí mechanici by měli pečlivě zkontrolovat i oblast podvozku letadel, kde jsou možné "náhodné" poruchy (konjunce Venuše s Jupiterem a Uranem)."

Dne 4.2.1997 se v Izraeli srazili dva vojenské vrtulníky, na jejichž palubě zahynulo 73 vojáků. Plzeňský deník: "Poslední slova pilota jedné helikoptéry několik vteřin před srážkou byla: "Mám problém." Oba vrtulníky, které se v úterý (4.2.1997) srazily, patřily k typu Jasur - 2000, což je modifikovaná verze americké helikoptéry Sikorsky CH -53 ." Záznam pořadu Události na ČT-1 doplňuje o jaký problém se zřejmě jednalo: "Podle očitých svědků měl jeden z plně obsazených dopravních vrtulníků typu Sikorsky zhasnutá světla, ačkoli byla mlha a hustě pršelo. Pilot druhého stroje zahlédl svého kolegu příliš pozdě ..."

- Opět Neptun. Mlha, hustý déšť ...Doplním jen, že v mlze a za hustého deště se i světla stávají navigačním přístrojem. Proto mělo být při přípravě letu myšleno i na zabezpečení bezproblémové navigace, jak říká prognóza .

Dne 9.2.1997 však následuje další "neptunovská " katastrofa. Deník Špígl: "Americká a jihokorejská armáda pátrají po dvoučlenné posádce vojenského letounu F/A - 18, který se v neděli (9.2.1997) při cvičném letu zřítil do moře západně od pobřeží Jižní Koreje. " Dále se uvádí: "Příčina havárie letounu, který spolu s dalším strojem stejného typu startoval z americké letecké základny Iwakuni na japonském ostrově Honšú, zatím není známa. Druhý letoun přistál na americké základně u Osanu jižně od Soulu."
- Ani tato událost nepotřebuje při svém porovnání s prognózou přílišný komentář. Neptun - vládce moří si vzal oběť ...

Prognóza č. 4 - časové epicentrum 13.2.1997
- "Klíčovým aspektem je exaktní konjunkce Merkura s Uranem (3:52 GMT). Z minulých dílů seriálu již víme, proč je tato konstelace jednou z nejnebezpečnějších. Odevzdává vše letící (Merkur) naprosto bezmocně neočekávaným situacím (Uran). Navíc k této konstelaci dochází ve vzdušném znamení Vodnáře, které je domicilním znamením Urana. Obě planety jsou navíc v konjunkci s Jupiterem. V toto období 13. 2. 1997 (alespoň + 3 dny) je nejlepší vůbec nevyužívat letecké dopravy, nemusíte-li. Sportovním letcům též doporučuji, aby odložili své starty alespoň o několik dní. I když uvedená konstelace ovlivňuje především oblast letectví, v překladu do mundánní a obecné astrologie znamená nebezpečí spojené s jakýmkoliv druhem dopravy, nebezpečí spojené s pohybem. Trigon Merkura a Marse se může projektovat jako lehkomyslnost pilotů způsobená "zdánlivě" snadným ovládáním letu."

Podívejme se společně na mimořádné letecké případy v tomto období:
  Plzeňský deník: "HONGKONG - Posádka letadla čínských aerolinií se 158 cestujícími na palubě v pondělí (10.2.1997) přemohla muže, který se letoun pokusil unést a předala ho policii. " V deníku se dále píše: " Pilot úmyslně zatřásl letadlem, aby únosce ztratil rovnováhu a stevardi ho mohli přemoci. "
  Plzeňský deník : "JOLO - Filipínský římskokatolický biskup Antonio Nepomuceno včera (14.2.1997) spolu s třemi dalšími osobami zahynul v troskách malého letadla. Jednomotorové letadlo Cessna podle agenturních zpráv narazilo krátce po startu z letiště na ostrově Jolo, asi 960 kilometrů na jih od Manily, do stromů a zřítilo se."
  Plzeňský deník: "BONN - V sobotu večer (15.2.1997) se poblíž bavorského města Steingadenu zřítil vrtulník britské armády. Oznámila to agentura DPA s tím, že pilot v noci na včerejšek zemřel v nemocnici a dalších sedm osob, které byly na palubě, utrpělo zranění. "

Prognóza č. 5 - časové epicentrum 15.3.1997   - "Klíčovým aspektem je exaktní sextil Merkura s Neptunem (20:32 GMT). Důležitá je proto pečlivá pozemní předletová kontrola letadel určených pro zámořské lety. Zvláštní pozornost nechť letečtí mechanici věnují kontrole navigačních přístrojů. Pro piloty je obzvlášť důležité, aby v toto období měli dostatek sil, proto by měli věnovat svému odpočinku před letem maximum. Opozice Slunce s Merkurem na Mars, by je totiž mohla činit duševně rozladěnými, nerozhodnými a unavenými, což by mohlo výrazně snížit kvalitu i bezpečnosti letu. To vše převážně v "monotónní" části letu nad mořem."
  Podívejme se na nehody v toto období:
Plzeňský deník: "TEHERÁN - Nikdo z 80 lidí na palubě íránského vojenského letadla typu Hercules C- 130 nepřežil nehodu, při níž se letadlo ve čtvrtek (13.3.1997) zřítilo v blízkosti města Mašhad v provincii Chorásán na severovýchodě státu. Letadlo ztratilo kontakt s kontrolní věží asi hodinu po startu z letiště v Mašhadu. Zřítilo se do hornaté oblasti, asi 40 kilometrů od místa startu. "
  Deník Špígl: "Vrtulník rakouského ministerstva vnitra, který v sobotu v noci (15.3.1997) havaroval u Poysdorfu poblíž hranice s ČR, byl na kontrolním letu nad slovenskou hranicí podél řeky Moravy, odkud byl hlášen ilegální přechod imigrantů, a letěl pak k rakousko - českému pohraničnímu městu Laa an der Thaya. Příčiny neštěstí, během kterého zahynuli všichni čtyři členové posádky, zatím zůstávají zcela neznámé."

Prognóza č. 6 - časová epicentra 19. a 20.3.1997
- "Klíčovými aspekty jsou tentokrát exaktní sextil Merkura s Uranem ( 19. 3. ve 22:23 GMT), exaktní sextil Slunce s Neptunem (20. 3. v 1:09 GMT) a exaktní konjunkce Merkur - Saturn ( 20. 3. v 16:07 GMT). I nyní je třeba učinit podobná opatření, jaká jsou doporučována pro 15. 3. 1997. Navíc - zvláštní pozornosti a opatrnosti je zapotřebí při manévru přistávání (opozice Venuše - Mars). Důležité je též vytvořit uvolněnou atmosféru mezi mužskou (Mars = piloti) a ženskou částí posádky (Venuše = letušky). Trigon Slunce a Merkura k Plutu často iniciuje teroristické záměry, snahy o únos letounu apod. I na tomto poli je nutné zabezpečit patřičnou prevenci - zvýšenou kontrolu pasažerů a zavazadel."

Plzeňský deník: "MOSKVA - Letadlo An - 24, které včera (18.3.1997) havarovalo v severní oblasti Kavkazu, zřejmě vybuchlo ve vzduchu a jeho trosky byly rozmetány do okruhu tří kilometrů.Letadlo ruské soukromé společnosti Stavropol Airlines letělo na lince ze Stavropolu v Rusku do Trabzonu, které leží na severu Turecka. Na palubě bylo 50 lidí - 41 cestujících, osmičlenná posádka a jeden z vedoucích představitelů společnosti. "
- Trigon Slunce a Merkura k Plutu (viz. prognóza ) podporuje tvrzení o možném výbuchu An - 24 ve vzduchu (Pluto = exploze, viz. 1.díl seriálu), ať se již na katastrofě teroristické síly opravdu podílely či nikoliv...

Do tohoto dílu jsem zařadil pochopitelně všechny zprávy, které jsem zachytil o leteckých neštěstích ve dvouměsíčním sledovaném období. Děkuji redakci časopisu Astro za spolupráci na tomto experimentu, zvláště pak panu Messanymu za jeho věcné a inspirující připomínky v průběhu vzniku celého seriálu.

Tomáš Bezděk
+420603782721@sms.paegas.cz (E-mail do 160 znaků)

Page Up