<= Index  <= Zpět    RH 1  RH 2  RH 3  RH 4  RH 5  RH 6  RH 7  RH 8  RH 9 


REPUBLIKA VE HVĚZDÁCH
připravuje Pavel Turnovský
ROK 1990

Na horoskopu vidíme solární revoluci naší republiky na rok 1989/90. Počítá se pro přesný okamžik, kdy Slunce na své dráze dospěje do stejného místa, v němž stálo v okamžiku vzniku republiky v říjnu 1918. K tomu však z různých důvodů nemusí dojít v den výročí. Protože se tato situace každoročně opakuje, platí solární revoluce celý následující rok, tedy přibližně do 28. října 1990. Astrology, kteří dospějí při výpočtu k odlišnému výsledku, bych chtěl upozornit, že nepoužívám obecně známou techniku, ale že jsem adaptoval klasickou orientální techniku na naše poměry. Mnohokrát jsem se totiž přesvědčil, že dává přesnější výsledky než metoda, která se u nás obvykle používá. Protože už je duben a my víme, co všechno se u nás od loňského listopadu přihodilo, bude tato solární revoluce pouze ukázkou, jak bychom měli postupovat příště. Nebudeme se pouštět do zbytečných podrobností a budeme se věnovat jen tomu nejdůležitějšímu.

Tvar horoskopu a jeho struktura prozrazují, že jeho hlavním tématem je vzpoura. V poutají nás tu dvě skupiny planet (tzv. shvězdění, stellium) ve Vahách a v Kozorohu. Jupiter v Raku ve 4. domě prozrazuje, Ze cílem bude vstup širokých vrstev obyvatelstva do politiky a že dojde k posílení vlivu dosavadních opozičních sil Uran v Kozorohu v 10. domě znamená změnu a nové, fascinující zážitky. To se projeví pádem strnulého autoritativního režimu, zvlášť proto, že poblíž stojí konjunkce Saturna s Neptunem, konstelace, která otřásá trůny a je spojována s abdikacemi a rezignacemi. Objevila se například v roce 1917; tehdy k ní došlo ve Lvu a měla za následek rozbití několika monarchií. Její vliv velmi dobře ilustruje pád samo-děržaví v Rusku, ale bohužel i svržení Prozatímní vlády bolševiky. V současnosti jsme svědky (po celém světě, a zvlášť ve východní Evropě) demontáže přežilých autoritativních režimů. Druhé stellium, Luna v konjunkci s Merkurem a Martem ve Vahách v 7. domě, má význam speciálně pro nás. Merkur v konjunkci s Martem vypovídají o nervozitě a netrpělivosti, Luna v konjunkci s Martem naznačuje, že se aktivizují široké vrstvy obyvatelstva a vystupují energičtěji Je to reakce na nevybíravé represivní zásahy. Umístění Luny v 7. domě v konjunkci s Merkurem naznačuje, že se díky nějakému nečekanému Činu proslavíme, že o nás bude vzrůstat zájem v cizině a že se nám dostane velké publicity. Luna je kromě toho v konjunkci se Spikou, s hvězdou, která je spojována s úspěchem. Venuše ve Střelci v 9. domě mluví o nadšení, jež se nás zmocnilo, Pluto v 8. domě pak o řešení hluboké krize. Jupiterova opozice na Saturna a Neptuna nás však varuje, abychom měli neustále na zřeteli, že jde o dlouhodobý, bolestivý proces a že se musíme obrnit trpělivostí a vyzbrojit obezřelostí, aby se naše naděje jako obvykle nerozplynuly.

Z horoskopu je zřejmé, kterým směrem se události říti. Dostáváme se do vlivu konjunkce Uranu s Netunem, jež se uzavře v roce 1993. Tehdy by měl celý proces vyvrcholit. Už dnes víme, že na rok 1992 se v západní Evropě chystá zrušení celních bariér tím pádem i hranic. Dojde k volnému pohybu lidí, myšlenek a zboží. Tento uranicko-neptunský cyklus trvá přibližně 171 a půl roku. Když půjdeme zpět do minulosti zjistíme, že předchozí konjunkce nastala v roce 1821. Tehdy se v Jižní Americe rozpadlo spanělské impérium a vznikla řada nových států. V USA formuluje Monroe svoji doktrínu (Amerika A Američanům) a jižní Evropou se valí vlna revolucí. Další konjunkce se uzavřela v roce 1650. Třicetilétá válka, která tehdy skončila, určila konečné hranice nice mezi katolíky a protestanty, jež platí v Evropě dodnes. Vliv habsburské říše je potlačen, v Anglii probíhá revoluce, právě popravili krále a vyhlásili republiku, ve Francii řádí fronda. Jiná konjunkce Uranu s Neptunem v roce 1478 působí při rozpadu Burgundska a při dovršení reconquisty, Arabové jsou konečně vytlačeni z Pyrenejského poloostrova. Pro naše dějiny je důležitá konjunkce z roku 1307. Rok před tím vymírají po meči Přemyslovci. Jiné konjunkce signují obnovení říše římské, vikinské nájezdy do západní a jižní Evropy, Karla Veli kého a dokonce tu vidíme i prchat Mohameda z Mekky do Mediny. I z krátkého výčtu můžeme usoudit, že za této konstelace se hroutí přežité koncepty, které brání rozvoji lidského ducha, a jsou nahrazovány novými myšlenkami O tom, jak se na rok 1993 připravuje me již od počátku osmdesátých let, si povíme příště.

ROČNÍ HOROSKOP REPUBLIKY 28. ŘÍJNA 1989

Zpět na začátek stránky | Pokračovat