<= Index  <= Zpět    Část I 


Pavel Turnovský

POZNÁMKY K VÝPOČTU KOMPOZITU - ČÁST II.

Po zveřejnění první části poznámek, se rozproudila elektronická debata, která mne přinutila k pokračování v dekonstrukci kompozitu.

V kostce šlo o že, když při výpočtu budeme brát v úvahu pohyb tělesa od starší osoby k mladší, měl by se tento pohyb brát důsledně celý.
Kdyby se CH. narodil 14.11.1948 a D. 1.7.1949, pak celková dráha Slunce za dobu mezi jejich narozením by byla oněch 227 stupňů. A midpunkt tam, jak bylo uvedeno. O rok později, D. 1.7.1950, už je dráha Slunce 227 + 360 = 587 stupňů, polovina této dráhy 293,5st, midpunkt potom padá do opozice k midpunktu minulého roku. O další rok později opět 227 + (2x360), stejný jak první rok, atd. Obecně je-li počet celých cyklů mezi dvěma prvky sudý, padá midpunkt na stranu ve směru pohybu od staršího k mladšímu, je - li lichý, na opačnou stranu. Asi by vyvstala potíž, co se skupinovým kompozitem více osob. Ale jestliže budeme chápat důvod pro řazení osob podle věku ne jako něco svévolného, ale jako skutečné zohlednění dráhy tělesa od jednoho člověka k druhému, a midpunkt brát jako střed této dráhy, pak by bylo logické hledat střed této dráhy i s ohledem na počet celých cyklů uběhlých mezi nimi.

Jelikož jsem modeloval průběh vztahu Luna Slunce, rozhodl jsem se pro variantu, že úplněk je midpunktem mezi dvěma novoluními. Pokud by se pokračuje dál,, zdá se, že dostaneme kompozit ještě podobnější relativu - v případě jupitera se MP dostane na 17 Rak 29, kde je poblíž své pozice v relativu na 19 Rak 58. Jak se zdá, relative byl vynalezen jako náhrada za pracné počítání cyklicky-midpunktových kompozitů, V té době nebyly po ruce počítače ani kalkulačky, a dovedeme si představit, jak by se asi potýkali astrologové v tomto případě s Lunou! Šlo by to ale řešit pomocí juliánského datování (JD). Merkur s Venuší v tom asi budou dělat paseku, neb průměry jejich oběžných dob jsou dlouhodobé a heliocentrické tu nejsou nic platné.

Z dalších pozorování vyplynulo proč by se počet cyklů proběhlých mezi prvky měl brát v úvahu. Jestliže v relativu doplňuje starší člověk lunární fázi mladšího z partnerů na přesný celek, ( např. starší doběžná kvadratura, mladší rozběžná) a počet celých lunárních cyklů mezi nimi je nulový nebo sudý, v relativu, kde počítáme s lineárním časem, vychází přesný nov. Jestliže ale je počet celých cyklů mezi nimi lichý, vychází úplněk. S pomocí Johanese jsme pak provedli následující výpočty:

Charles JD 2 432 870,38472
Diana JD 2 437 482,28125
diference 4 611,89653 JD

sudý od staršího k mladšímu - lichý od mladšího k staršímu

Pluto, Neptun, Uran, Saturn jsou jasné, tedy stejné jako tradičním kompozitu a poblíž poloh v relativu

Dračí hlava: 1 Kozoroh 49 (je retrográdní po celou dobu!)
Pluto: 26 Lev 18
Neptun: 26 Váhy 38
Uran: 26 Rak 38
Saturn: 16 Šír 32

Jupiter: 1×; lichý počet oběhů - 17 Rak 29 (poblíž Jupitera relativu)
Mars: 6 ×; sudý počet oběhů - 26 Beran 18 (poblíž Marse relativu)
Venuše: 12×; sudý počet oběhů - 5 Vodnář 23 (poblíž Venuše relativu)
Merkur: 14×; sudý počet oběhů - 5 Ryby 05 (poblíž Merkura relativu)
Luna: 168×; sudý počet oběhů - 27 Panna 44 (poblíž Luny relativu)
Slunce: 12×; sudý počet oběhů - 16 Ryby 03 (poblíž Slunce relativu)

MC:
4 611,89653 dnů / 0,997269 = 4624,5261 sudý počet oběhů v integru (do stejného místa trop, zodiaku vstoupí MC každý den o 3 minuty 56,56 sekund dřív) MC 18 Raka 12 (poblíž MC relativu)

Platí tedy všechny výpočty cyklického kompozitu (kompozit 3) s výjimkou pozice Jupiterovi, která se přesunula do polohy bližší relativu a napravila tak určitou diskrepanci.

Rozdíl v pozicích prvků mezi relativem a kompozitem je tedy způsoben nelineárním pohybem těles v čase, kdyby tento pohyb byl lineární a bez retrogradity, způsobené geocentrickým pohledem, byly by oba výsledky shodné. Relativ pravděpodobně při výpočtu upřednostňuje jednostranně časové hledisko, zatímco takto počítaný kompozit prostorové

Z toho tedy plyne:

Chcete-li správně sestavit kompozit, vypočítejte k němu relativ a z polovičních vzdáleností vyberte ty, které odpovídají pozicím v relativu. Můžete používat svůj oblíbený systém domů a také můžete bez obav aplikovat dle libosti i aktualizační (nebo predikční) techniky.

Zpět na začátek stránky