<= Index  <= Zpět   



Zadání popisu

Pojem:
kvintil
Heslo:
Popis pojmu: