<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: kvintil

0)

KVINTIL (360/5 = 72° / konvergentně 288°) a jeho násobek BIKVINTIL (144° / konvergentně 216°, orbis ± 3°) je tradičně považován za slabý aspekt a bývá spojován s uměleckým talentem. Je charakterizován pětkou, archetypem humanity a technologie. Je to pět smyslů, pět prstů ruky, pět údů těla: hlava, ruce a nohy. Jeho symbolem je pentagram, pěticípá hvězda, kterou lze nakreslit hrotem nahoru, a pak představuje člověka, ducha ovládajícího hmotu, nebo hrotem dolů, jako muří nohu, a pak jde o zvíře, satana, ducha ovládaného hmotou. Takto původně kreslili komunisté svoji hvězdu. Ještě na bolševických relikviích z dvacátých let ji můžete v této podobě nalézt. Je to ostatně také symbol využité, nebo zneužité techniky. V HA značí individualistický přístup k životu, tvůrčí aktivitu, schopnost vyjadřování. Divergentní fáze využívá znalostí a dovedností jedince k realizaci osobní vize, konvergentní pak usměrňuje jedincovy tvůrčí schopnosti k realizaci společenské nebo kolektivní potřeby.
(Turnovský)

-------- (?)