The Pupil's Astrology

Znamení zvířetníku
1. Vliv zvířetníkových znamení se uplatní kvalitou planety nebo domu, jichž postavení uvolňuje analogický vliv. Ku příkladu Kozoroch je X. mundanním domem, odpovídající povolání. Bude-li Ascendent individuálního horoskopu v Kozorohu, lze souditi, že v osudu se uplatní značnou měrou touha po úspěchu v povolání a tato vyplní všechen zájem. Budete-li Medium coeli individuálního horoskopu ve Lvu (mundanní analogie V. domu), lze souditi, že ve věcech povolání bude hráti značnou úlohu erotika, zábavy, děti, školy, divadla a podobně. Bude-li VI. dům nemocí v Kozorohu, lze souditi na nemoce z povolání atd.

Další strana, Home page.