The Pupil's Astrology

REINHOLD EBERTIN

KOMBINACE HVĚZDNÝCH VLIVŮ

Midpunkt Slunce a
Měsíce, Merkura, Venuše, Marsu, Jupitera, Saturna, Uranu, Neptuna, Pluta, Dračí hlavy, Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Měsíce a
Merkura, Venuše, Marsu, Jupitera, Saturna, Uranu, Neptuna, Pluta, Dračí hlavy, Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Merkura a
Venuše, Marsu, Jupitera, Saturna, Uranu, Neptuna, Pluta, Dračí hlavy, Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Venuše a
Marsu, Jupitera, Saturna, Uranu, Neptuna, Pluta, Dračí hlavy, Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Marsu a
Jupitera, Saturna, Uranu, Neptuna, Pluta, Dračí hlavy, Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Jupitera a
Saturna, Uranu, Neptuna, Pluta, Dračí hlavy, Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Saturna a
Uranu, Neptuna, Pluta, Dračí hlavy, Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Uranu a
Neptuna, Pluta, Dračí hlavy, Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Neptuna a
Pluta, Dračí hlavy, Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Pluta a
Dračí hlavy, Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Dračí hlavy a
Ascendentu, Media Coeli
Midpunkt Ascendentu a
Media Coeli


Slunce - Měsíc

Merkur - stanovisko k mužskému a ženskému principu, myšlenky na svatbu. Myšlenkové spojení mezi mužem a ženou. Spojení mezi mladými lidmi, plánované manželství.
Venuše - harmonický vztah mezi duchovním a duševním, mužskými a ženskými vlohami, erotická přitažlivost, umělecké zájmy, přátelství, láska, manželství z lásky, harmonické manželství.
Mars - chtít uskutečnit ideály a přání, chtíčová přitažlivost mezi mužem a ženou, touha po dětech, manželství jako cíl, uskutečnění společných plánů, pohlavní spojení, svatba.
Jupiter - dobré duševní a duchovní vlohy, touha po společném díle, po rozšíření majetku, šťastný poměr, společný úspěch, svatba, společné štěstí, porod.
Saturn - vnitřní zábrany, duševní tíseň, osamělost, odloučení se od společnosti, zřeknutí se, těžkosti ve vztazích k druhému pohlaví, společné útrapy, nemoc, rozluka - rozvod.
Uran - touha po volnosti, chtít samostatně jednat, neschopnost se přizpůsobit, vnitřní vzpoura, náhlé události v přátelství, manželství, rodičovském domě, společné rozčilení, náhlé konflikty, rozluka s partnerem.
Neptun - vnitřní nespokojenost, trýznit se, lehce se rozladit, společné utrpení, omyly, nedorozumění, zklamání, podkopání spojení.
Pluto - duševní rozervanost, jednostranný postoj vede k vývojovým krizím nebo rozlukám.
Dračí hlava - spojující vlastnosti, přizpůsobení, navázání, kontakt, manželství.
Ascendent - otevřenost oproti druhým, touha po známosti, spojení, přátelství, družnost, být spolu s druhými.
Medium Coeli - harmonický duševní život, vlastní postoj v manželství, vstoupit do manželství.

Slunce - Merkur

Měsíc - vztah mezi duchem, duší a rozumem, myšlení srdcem, myslící žena, mladý manžel.
Venuše - vztah k milostnému životu, erotické myšlenky, spojení lásky, lásky mladých.
Mars - bojovný životní postoj, kritické myšlení, vzrušené myšlení, rozčilení, výměna názorů, hádka.
Jupiter - optimistický životní postoj, touha po rozšíření obzoru, dobrý myslitel, řečník, organizátor, dobré spojení, protekce, cesty.
Saturn - zábrany v myšlení, pesimistický postoj, vážnost života, životní zkušenosti, myslet na rozchod, rozluka.
Uran - roztěkané myšlení, náhlé nápady, vynálezy, smysl pro techniku, organizaci, reformy, změna životního postoje.
Neptun - dělat si představy, vyvíjet obrazotvornost, mít vnuknutí, simulovat, klamat se, spisovatel, fantasta, podvodník, zažít zklamání.
Pluto - mít dalekosáhlé plány, sugestivně působící řečník.
Dračí hlava - rád se bavit, být myšlenkově spojený, společník, družnost, společnost.
Ascendent - pěstovat výměnu názorů, dávat nebo přijímat duševní podněty, rád se předvádět.
Medium Coeli - sebevědomé myšlení, vyvíjet vlastní myšlení, zastávat vlastní přesvědčení, duševní pracovník, obchodník.

Slunce - Venuše

Měsíc - mocný cit lásky, přitažlivá bytost, výraz lásky.
Merkur - pocítit lásku, myšlenky na lásku, vyjadřovat se o problémech lásky, umělecké myšlenkové pochody, hovory o lásce.
Mars - přitahován láskou, touha po plození, tvůrčí síla, milující muž.
Jupiter - harmonické milostné sklony, smysl pro umění, chtít vlastnit milého muže, štěstí v lásce.
Saturn - zábrany milujícího člověka, zábrany vášní, úzkostlivý milovník, těžké umění, útrapy z lásky, nemoc z lásky, rozchod z lásky.
Uran - svévole v milostném životě, rafinovaná nebo zjemnělá láska, afekty lásky, volná láska, náhlé milostné zážitky, reforma lásky.
Neptun - klamný pocit lásky, sklon k mylným cestám lásky, mylná představa o skutečné lásce (nebo o pravém umění), trýzeň z lásky, zklamání v lásce, zbloudění v lásce.
Pluto - silná dráždivost v milostném životě, vede lehce k přepínání, osudové spojení lásky.
Dračí hlava - chtít být spolu s milými lidmi, spojení s milovníky umění, umělecké uspořádání.
Ascendent - láskyplná osobnost, láska k druhým lidem, známost lásky, vzájemná láska.
Medium Coeli - vzájemný pocit lásky, individuální sklony, krásná lidská duše, estét, milovník umění, přítel přírody, umělec, spojení lásky.

Slunce - Mars

Měsíc - muž ve vztahu k ženě, vůle chtít se provdat, manžel.
Merkur - ochota vykonat chtít uskutečnit plány, myslící bojovník, vůdce v práci, v boji.
Venuše - vůle plodit, vývoj tvůrčích sil, zdůraznění lásky.
Jupiter - kladný postoj k životu, optimismus, touha po moci, zasnoubený, zaměstnaný, přijmutí vlastnictví, úspěšná činnost.
Saturn - zábrany ve vývoji životní energie, pesimismus, slabost, nečinnost, těžkosti nebo zábrany v zaměstnání, podlehnutí v boji, rozluka, utrpení nebo slabost muže, starosti muže.
Uran - unáhlenost, impulsivní postup, rozčileně pracovat, přepínání sil, náhlé události, přehodnocení, změna povolání, nutnost se dostavit.
Neptun - nechuť do práce, nedostatek energie, podvodná činnost, nejisté postavení v zaměstnání, výpověď, zklamání, podvod, nedostatek životní síly, nemoc. Oklamaný podvedený muž nebo slaboch.
Pluto - fanatismus nebo jednotvárnost v práci, chtít vykonat mnoho, postupovat bezohledně, přepínání sil, násilnictví, vojna.
Dračí hlava - pěstovat kamarádství, chtít mnoho dosáhnout spoluprací, společné předpoklady, společenská práce nebo boje, společné manželství.
Ascendent - nasadit celou osobnost a sílu, spolupráce.
Medium Coeli - pracovat s chutí a láskou, rád přebere odpovědnost, ukázat se jako muž, prosadit se, být bojovníkem, v ženském horoskopu spojení s mužem, manželství.

Slunce - Jupiter

Měsíc - duše ve zdravém těle, harmonický citový život, šťastná hodina, šťastný nebo bohatý člověk, šťastný zážitek mezi mužem a ženou.
Merkur - myšlení zdravého člověka, úspěšná myšlenka, dobrý způsob vyjadřování, pohyblivé zdravé tělo, lékař - myšlení na zdraví, zdravý živý postoj, úspěch v jednání a myšlení, dobrá zpráva, uzavření dohody, uznání.
Venuše - zdravý milostný život, harmonický pudový Život, krásné tělo, dobré umění, milostný úspěch, šťastně milující muž.
Mars - zdravý vášnivý život, správné úmysly, šťastný muž, snoubenec, snaživost, horlivost, odvaha.
Saturn - nechuť, neschopnost, zábrany, částečně podmíněný organicky, ztráta práce, štěstí a majetku, nemoc.
Uran - očekávat štěstí, spekulace, hrát, náhlá změna, náhlý úspěch.
Neptun - zlá nálada, slabost, vysoká citlivost, úspěšné medium, podvodník, podkopání zdraví, věčná ztráta.
Pluto - hledat štěstí, štěstí očekávat, získat bohatství, být šťastným.
Dračí hlava - snažit se získat společné štěstí, spojení s bohatými nebo šťastnými lidmi si přát získat, hledat protekci, snaha po uzavření manželství.
Ascendent - nasadit vlastní osobnost za účelem dobrých cílů nebo sociálních snah, společné úspěchy, setkání.
Medium Coeli - snaha po zdraví, bohatství, majetku, šťastný harmonický, bohatý člověk, štěstí dle vlastních názorů.

Slunce - Saturn

Měsíc - povahové deprese, částečné spojení s organickými poruchami, duševní zábrany, strach, pocity méněcenosti, osamělost, rozluka ženských osob, případ smutku.
Merkur - zábrany v myšlení, mít těžké myšlenky, zabývat se vážnými problémy, myslet na rozluku, poruchy řeči.
Venuše - potlačení citů, zdrženlivost, zábrany v milostném životě, rozchod lásky, nemoc lásky.
Mars - zábrany v duchovním nebo tělesném vývoji, uskrovnění, pocit osamocení, duševní krize způsobené vlastními zábranami, nebo jinými osobami, smutek.
Jupiter - flegmatický temperament, sklon k tělnatosti, být šťastný sám štěstí nemocných, starých nebo vážných lidí, šťastné rozloučení.
Uran - střídavá životní odvaha, duševní napětí, náhlé zábrany, nervozita, neobvyklé krize, rozchod, smutek, odloučenost, vězení.
Neptun - zábrany v duchovním vývoji, psychické zvláštnosti, nedostatek životní síly, duševní nebo tělesné krize.
Pluto - zábrany ve vývoji způsobené nemocí.
Dračí hlava - spojení s nemocnými, slabými nebo starými lidmi, těžké spojení, odloučenost.
Ascendent - těžkosti ve vývoji, vlastní osobnosti, být nepochopený, rozchod.
Medium Coeli - zábrany ve vývoji vlastní osobnosti, zdrženlivost, cítit se nemocným, osamělost, rozchod.

Slunce - Uran

Měsíc - vzrušitelnost citů, impulsivita, unáhlenost, náhlé zážitky se ženami, rozčilená žena.
Merkur - duchapřítomnost, rychlé a překotné jednání, náhlé poznatky, mladý reformátor, dávat rozkazy.
Venuše - náhlé pocity lásky, rychle vzplanout, romantický nebo neobyčejný milostný zážitek.
Mars - unáhleně jednající tělo, ukvapenost, překotnost, zranění, nehoda.
Jupiter - úspěšný reformátor, vynálezce, technik, dobrý poznatek, radostné překvapení.
Saturn - vzepření se proti omezování svobody, zábrany a těžkosti budou překonány mimořádným úsilím. Náhlé rozchody, ztráta, unáhlený rozchod.
Neptun - brzděná podnikavost, slepá horlivost jen škodí, neočekávané události související s vodou, plavbou, létáním, v některých případech smrt.
Pluto - radikální reformátor, rád podniká změny, prožít tragické zážitky, těžké tělesné útrapy, náhlé zmrzačení (vězení).
Dračí hlava - náhle navázat styky, náhlé setkání, náhlé zážitky s druhými osobami, být s ostatními rozčilen.
Ascendent - lehko vzrušitelná osoba, náhlé zážitky, spojení.
Medium Coeli - rozčilený člověk, náhlé zážitky, nové spojení, reformátor s dalekosáhlými plány, vynálezce, technik. Zažít náhlé události nebo duševní otřesy.

Slunce - Neptun

Měsíc - závislost duševního rozpoložení na vnějších vlivech, bohaté duševní zážitky, náhle vystupňované podvědomí. Touha po muži, slabožský nebo ovlivnitelný muž, zklamání způsobené manželem. Oslabení funkcí ženského těla.
Merkur - slabá schopnost myšlení, nedostatek logického myšlení, slabá objektivnost, poruchy myšlení nebo řeči, duševní poruchy, slabost, lži.
Venuše - cudnost, slabost, zdrženlivost v lásce, zklamání, omyly v lásce.
Mars - slabá životní vůle, slabá svalová činnost, slabá pracovitost, slabé chtíče, oslabený nebo narušený chtíčový život.
Jupiter - optimismus při nepatrné životní síle, příjemnosti přes slabost nebo nemoc, úspěchy s nasazením malého úsilí.
Saturn - zábrany způsobené nemocí nebo tělesnou slabostí, duševní zatížení, nemoc způsobená duševním trápením, chabý krevní oběh, nedostatek krevního složení.
Uran - náhlé rozčilování, nervozita, křečové stavy, náhlé se dostavující slabost nebo nemoc, duševní krize, smutek.
Pluto - zátěž způsobená duševním nebo tělesným utrpením, citlivost vysokého stupně, tragický omyl.
Dračí hlava - v přítomnosti druhých se ukázat slabým nebo negativním, spojení s nemocnými, slabými nebo pokrevními.
Ascendent - těžce se moci prosadit, negativní postoj okolí, být spolu se slabými nebo nemocnými osobami.
Medium Coeli - být k sobě přecitlivělý, slabý, nemocný nebo ovlivnitelný. Negativní postoj, periody nechuti, přecitlivělosti nebo duševní zničitelnosti.

Slunce - Pluto

Měsíc - brutální potlačení citů, dráždivost, nemoc ženského organismu.
Merkur - touha po vyšším duchovním, přehled, organizace, cílevědomost, neklidné tvoření, sugestivně působící řečník, nervová krize.
Venuše - tvůrčí síly, smysl pro plastiku, duševní otřesy, tragická láska.
Mars - chtít vykonat něco mimořádného, přílišná námaha, bezohlednost, pracovat až po tělesném zhroucením.
Jupiter - úspěšné snažení po moci, snažit se po rozšíření, obohacení, úspěšně se prosazující bytost.
Saturn - bezohledně překonávat překážky a těžkosti, tělesné omezení. Omezení, rozloučení (v důsledku vyšší moci, vězení).
Uran - fanatické reformy bez ohledu na sebe samého, náhlé převraty.
Neptun - zábrany v tělesném nebo duševním vývoji, vysoko stupňovaná dráždivost nebo ovlivnitelnost, bezmocnost, podkopání zdraví nebo povolání.
Dračí hlava - neschopnost se přizpůsobit, osudové spojení, rozchody.
Ascendent - bezohledné prosazování vlastní osobnosti, potlačení okolí při dosahování vlastních cílů, prožít bezohlednost, krize sebezachování.
Medium Coeli - touha po moci, cílevědomí, vlastnosti vůdce, krize v povolání, zažít tělesné zásahy s duševními následky.

Slunce - Dračí hlava

Měsíc - duševní účast na spojeních, spojení muže se ženou, vlasti, lidem.
Merkur - vztah ke spojením, hledat výměnu názorů, obchodní vztahy, spojení s mladými lidmi, zprávy.
Venuše - zájem o umělecké směry, spojení s umělci nebo hledání přátel umění, družnost, navazovat milostný vztah.
Mars - chtít se uplatnit, hledat uznání, chtít se prosadit v nějaké společnosti, pudové spojení, spolupráce.
Jupiter - chtít získat uznání ve společnosti, velkorysost, takt, družnost, harmonicky se včlenit do společnosti, úspěchy ve společnosti a na veřejnosti, dobré duševní spojení.
Saturn - nedostatek schopnosti se přizpůsobit, zdrženlivost, plachost před lidmi, zábrany vůči druhým lidem, nevýhody na veřejnosti, rozchody.
Uran - chtít se prosadit ve společnosti nebo provést reformy. Náhlé nebo rozčilující zážitky s druhými.
Neptun - těžko se přizpůsobit, snadno se nahněvat, cítit se zklamán, zklamání ve vztazích.
Pluto - chtít něco vynutit s druhými, hledat možnost vlivu na masy.
Ascendent - rád navazovat osobní spojení, hledat známosti.
Medium Coeli - duševní postoj ke spojením, zasadit se o druhé, duševní přátelství.

Slunce - Ascendent

Měsíc - duševní postoj ke druhým, plodná tvorba s druhými, spojení s ženskými osobami.
Merkur - duševní postoj, hledat duševní podněty, kritický postoj k druhým lidem, spojení s mladými lidmi, vědou, obchodníci.
Venuše - všeobecná láska k lidem, harmonický postoj k okolí, láskyplná bytost, náklonnost.
Mars - bojový postoj, síla prosadit se, pilnost, spolupráce, bojová společenství, hádky.
Jupiter - dobrý společník, získat si důvěru, náboženský nebo sociální postoj, společné úspěchy, veřejné uznání.
Saturn - zábrany, plachost, těžce si získat uznání, těžkosti ve veřejném životě, nést společné utrpení, rozchody.
Uran - chtít se násilně prosadit, rozčilující postoj, náhlé zážitky s druhými.
Neptun - přecitlivělost vůči druhým, ovlivnitelnost, lehce se nahněvat, poškozený druhými, zklamání, zrada, ponížení.
Pluto - získat si vliv, bránit se proti závislosti, osudová změna.
Dračí hlava - vlivná osobnost, hledat kontakt, duševní postoj ke druhým, známosti, spojení.
Medium Coeli - individuální postoj ke druhým osobám, hledat duševní spojení, duchovní kontakt, dosáhnout uplatnění.

Slunce - Medium Coeli

Měsíc - podvědomé hnutí, citově správně poznat životní cíl. Já ve vztahu k Ty, postoj ke druhému pohlaví, poznat svoje Ty.
Merkur - sebehodnocení, přemýšlet o sobě samém, individuální postoj k vnějšímu světu, povolání, sbírat zkušenosti, poznat cestu k dosáhnutí cíle.
Venuše - individuální postoj k lásce, harmonické rozpoložení, umělecko-estetické zájmy, milování, spojení lásky.
Mars - mocná individualita, sledovat vlastní cíle s energii. Chtít za každou cenu splnit vlastní poslání, pojmout vlastní rozhodnutí, osobnost plná síly.
Jupiter - pozitivní životní postoj, kladný vztah k životu, mít dobré a jasné životní cíle, šťastná povaha, dosáhnout svůj cíl.
Saturn - negativní postoj k životu, odpor k životu, zdrženlivost, zábrany, uskromnit se, být smutný, těžké rozhodnutí.
Uran - nepokojný duch, revolucionář, duševní napětí, náhlé změny cílů, duševní konflikty.
Neptun - falešný postoj k životu, sledovat mylné cíle, bezúčastnost, nechuť, slabá životní vůle, zažít zklamání, nejasnost.
Pluto - násilně prosazovat své cíle, chtít si vnutit vůdcovství, uskutečnit mimořádné plány, tragický osud.
Dračí hlava - být vybíravý ve známostech a spojeních, hledat si sám přátele a spolupracovníky, uskutečnit spojení.
Ascendent - individuální postoj k druhým lidem, vývoj osobnosti, osobní vztahy, spojení.

Měsíc - Merkur

Slunce - biologické myšlení, dobré intelektuální schopnosti, reálné myšlení, spojení s veřejností, vztahy muže k mladým ženám.
Venuše - pocity lásky, smysl pro krásu, chápat umění, láska mladosti.
Mars - cílevědomé myšlení, bystrý úsudek, činorodá starostlivost, pudové myšlení, vůle plodit. Vášnivá mladá žena.
Jupiter - zdravý úsudek, budovatelské sociální nebo náboženské myšlení, široký myšlenkový okruh, syntetické myšlení, úspěšné plány, šťastná mladá žena.
Saturn - těžkopádné myšlení, prodat těžkým myšlenkám, chtít řešit problémy koncentrace, těžká vědecká práce, rozchody se ženami, cesty, loučení.
Uran - mít náhlé nápady, samostatné myšlení, konat unáhleně, nervozita, chyby konstrukce, náhlý zážitek mladé ženy.
Neptun - čilá fantazie, představivost, chybné myšlení, lež, oklamané děvče, být oklamaný nebo zapřený.
Pluto - muset změnit myšlení na základě těžkých osudových změn nebo zkušenosti změnit názor, tragické poznatky.
Dračí hlava - hledat výměnu názorů, být myšlenkově spojený. Navázat známost se ženskými osobami.
Ascendent - rád se stýkat s druhými, čilá výměna názorů, známosti mladosti.
Medium Coeli - samostatné myšlení, hledat duševní kontakt, vytvořit si vlastní úsudek, navázat duševní styk s děvčetem.

Měsíc - Venuše

Slunce - manželská láska, starostlivost o rodinu, něha, smysl pro umělecké tvary - herec, projevit pocity lásky.
Merkur - touha lásky, erotické představy, přemýšlet o problémech lásky.
Mars - silný pudový život, jednat na základě pocitů, plná oddanost, touha stát se matkou, chuť k cestování.
Jupiter - šťastný milostný život, bohatství citů, bytost plná naděje a lásky, úspěšně milující žena, šťastné mateřství, úspěch v umění.
Saturn - potlačené pocity, zábrany v lásce, neuspokojená vášeň, odřeknutí, nešťastná smutná nebo nemocná žena, odloučení, ztráta manžela, filozof.
Uran - periodicky se opakující náhlé projevy touhy (v souvislosti s poruchou činnosti žláz), jednat náhle následkem pocitu s vypětím vedení sebe, citové výbuchy, epilepsie a jiné křečovité stavy, náhlý zážitek ženy, náhlé mateřství.
Neptun - náladovost, ovlivnitelnost, klamné nebo falešné pocity lásky, nepřirozenost, zeslabená nebo nenormální činnost žláz, láska na scestí, nešťastná láska, muset se zřeknout.
Pluto - chtít si vynutit mateřství. Afektované stupňování pocitů lásky, mimořádné zážitky lásky.
Dračí hlava - touha po něžnostech, touha po sjednocení, láska k rodině a společenství, spojení s matkou.
Ascendent - láskyplný vztah ke druhým, harmonická osobnost, spojení se ženami, známosti, milostné známosti.
Medium Coeli - být naplněný láskou, láskyplná žena nebo matka, stát se matkou nebo manželkou.

Měsíc - Mars

Slunce - silný pocit sounáležitosti muže se ženou, vlastnosti domácí ženy, síla prosadit se, snaha po nezávislosti, cílevědomost, spojení mezi mužem a ženou, blahobyt následkem harmonické spolupráce.
Merkur - unáhlená kritika, nervozita, lehce se vzrušit, mladá žena, duševní pracovnice.
Venuše - vášnivost, žádostivost, touha po dětech, chtít se stát matkou, být tvořivě činný, chtít něco vytvořit.
Jupiter - láska k pravdě, otevřenost, čestnost, spravedlivost, úspěšná žena, zasnoubená, šťastná, budoucí matka.
Saturn - zábrany, potlačené city, ovládnutá vášeň, být neuspokojený, nechuť k práci, hádka, trpící nebo odloučená žena, rozchod se ženou nebo matkou.
Uran - lehce se vzrušit, lehce explodovat, nenechat si nic líbit, nic nestrpět, být velmi zlostný, náhlá událost ženy.
Neptun - negativní bytost, slabá vůle, dělat si mnoho starostí, vysílit se, nesprávné využití energie, mylně vedený pudový život, nemocné orgány plodící (infekce), odříkání se, podkopávání rodinných vztahů.
Pluto - jednostrannost, fanatismus, náladovost, osamocená žena, periodické poruchy v ženském organismu.
Dračí hlava - energicky spolupracovat s druhými, spojení žen, ženské organizace.
Ascendent - prosadit se v rodině, převzít vedení, známost se ženou, s manželkou.
Medium Coeli - vyvinutí vědomí Já, silná ženská duše, cílevědomá bytost, upřímná. Duševní spojení se ženou, manželkou, svatba.

Měsíc - Jupiter

Slunce - optimismus, být šťastný a spokojený, mírumilovná bytost, sociální postoj, učenlivost, žena šťastná se svým mužem.
Merkur - dalekosáhlé plány, široký okruh myšlení, cílevědomí, horlivost v učení, být spokojený s bohatou nebo šťastnou ženou, úspěch psaním nebo řečí.
Venuše - bohatství citů, harmonická nebo obšťastňující bytost, vztah k umění, umělkyně, šťastná milenka.
Mars - zdravý pudový život, snaha po úspěchu, šťastná žena, radostná matka, úspěch ženy.
Saturn - lhostejnost, opuštění, nespravedlnost, duševní konflikty, neschopnost být veselým, sociální nevýhody nebo škody, rozchod se štěstím, se ženou, úspěchy se starými lidmi, nemoc žaludku a žlučníku.
Uran - občasné výbuchy veselosti a rozpustilosti, důvěřivost, optimismus, podnikavost, náhlé štěstí, šťastné plození.
Neptun - slabý pocit štěstí, lehce se vzdát naděje, špatné sociální poměry, mizící štěstí, ztráty a následky spekulace nebo plýtvání.
Pluto - chtít uvést v život velké konání, mimořádná chtivost po majetku a bohatství.
Dračí hlava - družnost, účast ve spolcích, úspěchy s druhými osobami, úspěšné ženy, spojení, plodné manželství.
Ascendent - být šťastným, důvěřivým, vytvořit si harmonické okolí, šťastné známosti.
Medium Coeli - dobrák, sociálně a nábožensky založený člověk, oblíbenost, důvěřivost, radost z naděje, být šťastná jako žena, snoubenka, nevěsta, matka.

Měsíc - Saturn

Slunce - sebeovládání, pocit sebe, ovlivnitelnost těla chvilkovým duševním rozpoložením, rozchod, utrpení, rozvedená žena, vdova.
Merkur - přemýšlet, mrzutost, uvážlivost, pocit povinností, svědomitost, myslet na rozchod, být smutný, rozčílit se.
Venuše - proměnlivé nálady, zábrany v milostném životě, nedostatek sebedůvěry, umět se vzdát, zřeknutí se, být osamělý v lásce nebo manželství, nemanželské spojení, zklamání v lásce.
Mars - chtít překonat zábrany nebo pocity méněcennosti, nedostatek rozhodnosti, trýznivé sebeovládání, duševní konflikty, nemoc nebo rozchod ženských osob.
Jupiter - úspěšné se spolehnout sám na sebe, zodpovědnost, být si vědom povinnosti, svědomitost, štěstí v tichosti, rád se rozejít, cesta.
Uran - impulzivní rozuzlení vnitřních napětí, chtít se osvobodit od zábran, nervové napětí, náhlá rozluka, duševní útrapy.
Neptun - pocity méněcennosti, deprese, melancholická bytost, nedostatek sebedůvěry, bezradnost, strach, nemoci ducha.
Pluto - být odkázaný sám na sebe, chtíti se násilím prosadit a jít vlastní cestou, organické útrapy v souvislosti s duševními depresemi, rozchod se ženou nebo matkou.
Dračí hlava - nedostatek přizpůsobení a sebedůvěry, vyhýbat se druhým, spojení s uzavřenými osamělými nebo nemocnými ženami.
Ascendent - zábrany ve vývoji, ve vývoji osobnosti, být spolu s nemocnými nebo utlačenými lidmi, smutek.
Medium Coeli - člověk vědomý si své povinnosti, sebeovládání, uvážlivost, cítit se osamělým nebo opuštěným, být nemocný nebo smutný.

Měsíc - Uran

Slunce - lehce vzrušitelné tělo, ctižádostivé snahy, svévole, nervózní muž, ctižádostivá manželka, žena-muž (mužatka).
Merkur - intuice, nápady, sugesce, duševní čilost, myslící žena, náhlé poznatky, překvapení, náhlá zpráva.
Venuše - svévole v lásce, ctižádost na umělecké půdě.
Mars - vystupňovaná ctižádost, chtivost po senzacích, neovladatelnost, neuvážené jednání, násilnosti, poranění.
Jupiter - velkorysé cíle, ctižádostivé snahy, dobrá intuice, přehled, šťastná ruka ve stycích, uspokojená ctižádost, náhlé úspěchy.
Saturn - potlačená dráždivost, sebeovládání, svévole, snažit se o nezávislost, chtít se náhle rozejít, zažít náhlé škody, náhlá nemoc.
Neptun - bezmocnost, slabost, zmatené snahy, nervozita, vyčerpanost, náhlé zklamání.
Pluto - svévole, zarytost, fanatismus, hlad po senzacích, znovubudovat na troskách.
Dračí hlava - být nepokojný, rozčilený s druhými, spojení s nervózními lidmi nebo ctižádostivými ženami.
Ascendent - neklidná a vzrušená osobnost, znepokojující vlivy na druhé, energická, rozčilená žena, rozčilující zážitek.
Medium Coeli - být sám vzrušující a energický, sledovat ctižádostivé cíle, pohotovost v jednání. Náhle zasáhnout.

Měsíc - Neptun

Slunce - senzitivita, ovlivnitelnost, citlivé tělo, citlivá žena muže, zklamání.
Merkur - rozumem kontrolované vnitřní vidění, fantazie, tvůrčí myšlenky, umělecké talenty.
Venuše - blouznivá láska, zvláštní snahy v milostném životě, nepředložené činy, nadzemská láska, zřeknutí se, zklamání v lásce.
Mars - přecitlivělost, zeslabený chtíčový život, nervové poruchy, následkem nepřirozeného chování, dráždivost, nebezpečí nákazy.
Jupiter - bohatá obrazotvornost, fantazie, dobrá schopnost umět se vcítit, dalekosáhlé touhy, umělecké úspěchy.
Saturn - pesimismus, beznaděje, dát se silně ovlivnit momentálními vztahy, duševní útrapy, mámení, depresívní stavy, cítit se brzděný nebo ochrnutý.
Uran - nevypočitatelnost, impulsivní jednání, konat podle okamžitých nápadů, mít náhle tušení.
Pluto - vysokostupňovaná citlivost a ovlivnitelnost, duševní otřesy.
Dračí hlava - zachovat se pasivně v přítomnosti druhých, spojení se senzitivními osobami, slabými ženami.
Ascendent - bezuzdná osobnost, závislot od okolních vlivů, spojení se senzitivními osobami, slabými nebo nemocnými, být plný tušení, předtuch.
Medium Coeli - jemnocit, být citlivý, inspirovaný s uměleckými vlohami, být plný tušení a předtuch.

Měsíc - Pluto

Slunce - citlivá bytost, lehce vzrušitelné tělo, zvláštní zážitky mezi mužem a ženou.
Merkur - dalekosáhlé plány, sledovat s velkou horlivostí dalekosáhlé myšlenky, řeší působit na široké okruhy.
Venuše - široká schopnost pocitů, živá schopnost vyjadřování, chtít si vynutit mateřství, afektované stupňované pocity lásky.
Mars - silné výkyvy nálad, lehká vzrušitelnost, sklony k výbuchům zlosti, roztržky, poranění.
Jupiter - bohatý a hluboký citový život, velké úspěchy, náhody, štěstí.
Saturn - jednostranný život, těžké zábrany, sklon k depresím, duševní útrapy.
Uran - extrémní citový život, fanatismus, bojová chtivost po činnosti, nervové krize následkem přepínání, náhlé rozčilení.
Neptun - citlivost, přecitlivělost, psychometrické nadání, sentimentalita, nedostatek vůle.
Dračí hlava - poruchy spojení nebo spolupráce v důsledku podivínství v citovém životě a nedostatku přizpůsobivosti.
Ascendent - nepřiměřené reakce na vlivy okolí, znepokojovat okolí vlastním postojem, mnoho rozčilování.
Medium Coeli - velmi napnutý citový život, jednostrannost, zlobení se.

Měsíc - Dračí hlava

Slunce - duševní postoj v přátelství nebo pohlavních spojeních, harmonie mezi ženou a mužem. Zavřená spojení.
Merkur - postoj ke spojením, výměna myšlenek se ženami, posuzovat spojení, účelové spojení.
Venuše - laskavý postoj ve spojeních, náklonnost ke druhým, uzavřít milostný vztah, vztahy k umění.
Mars - energicky si vyžádat spojení, energická spolupráce, pudové spojení, chtít uzavřít manželství.
Jupiter - být velkorysý ve spojeních, důvěryhodná spolupráce, úspěšné spojení, šťastné spojení se ženou.
Saturn - zábrany ve spolupráci nebo ve spolunažívání se ženami, utrpení, nevýhody nebo ztráty v důsledku spojení, rozchody.
Uran - neklid v přítomnosti druhých, náhlé zážitky s druhými, náhle navázat spojení.
Neptun - citlivost ve spolužití, podkopání spojení, beznadějné spojení, zklamání způsobené druhými.
Pluto - osudové spojení se ženami, rozchod následkem vyšší moci.
Ascendent - citový postoj k ženám okolí, umět si uchovat duševní kontakt, známosti se ženami, navázat osobní vztahy.
Medium Coeli - pěstovat individuální duševní spojení, uzavřít duševní kontakt.

Měsíc - Ascendent

Slunce - osobní vztah ke druhému pohlaví, k životnímu společenství, k pokrevním příbuzným, vyhledávat osobní kontakt.
Merkur - přizpůsobení, družnost, pěstovat výměnu myšlenek, měnlivé nálady, vztahy, vyhledávat osobní kontakt, písemné spojení.
Venuše - přizpůsobit se z lásky, laskavá osobnost, vztah z lásky, vliv spojení lásky na vlastní osobnost.
Mars - změna nálad, náladovost v přítomnosti druhých, konflikty se ženami, příbuzenské nebo manželské spojení.
Jupiter - smysl pro společenství, družnost, harmonické způsoby styku s druhými, lehká schopnost se přizpůsobit, šťastná známost se ženami.
Saturn - zábrany ve styku s druhými, být stísněný v přítomnosti druhých, být spojený s druhými utrpením, bolestí, rozchod s příbuznými, rozchod se ženami.
Uran - rozčilení, nepokoj, nervozní postoj v přítomnosti druhých, náhlé změny ve spojení se ženami.
Neptun - podvědomé zábrany v přítomnosti druhých, zvláštní druh odpudivosti, falešnost, opovržení od žen, klamání se v ženách.
Pluto - disharmonický vztah k ženám okolí, osobní vztah s tragickými následky.
Dračí hlava - hledat osobní vztah k ženám, získat úzký kontakt ve spolunažívání.
Medium Coeli - individuální vztah k ženě nebo matce, osobní vztahy stavět na duševním podkladě, podřídit se vlivu žen.

Měsíc - Medium Coeli

Slunce - mužská duše, pozitivní životní postoj, činorodost, chuť k podnikání, tělesně-duševní spojení vlastního Já, silné duševní vazby na matku, na manželku.
Merkur - duševně ovlivnitelný život, rozumem ovládané duševní hnutí, duševně-duchovní kontakt se ženami.
Venuše - individuální postoj k milostnému životu, hluboké sklony, umět pocítit hlubokou náklonnost.
Mars - být duší i tělem při věci, jednat z duševních popudů, pilnost, snaživost, touha duše po spojení, duševně se zmocnit ženy.
Jupiter - bohatý, hluboký duševní život, důvěřivost, radost z naděje, oduševnění, vysoké životní cíle, hluboký náboženský nebo sociální postoj, šťastný vztah k matce nebo ženě, touha po dětech.
Saturn - duševní zábrany, lehce se rozladit, pesimismus, porušení duševního kontaktu, rozchod s milými lidmi, smutek.
Uran - mimořádná duševní dráždivost, nervozita, duševní krize, rozčilení pro ženské osoby, mimořádný stav, mateřství, narození.
Neptun - mylné duševní představy, zbytečně se trýznit nebo si dělat starosti, vzdát se lehce naděje, prožít faleš, mrzutost skrz ženské osoby.
Pluto - zvláštní duševní život, cítit se silně zkroušený, zábrany v duševním vývoji způsobené matkou nebo manželkou, duševní otřesy.
Ascendent - přizpůsobit se, duševně se vcítit do druhých, duševní příbuzenstvo, duševní vztah k ženám.
Dračí hlava - duševní postoj k okolí, zmocnit se druhých duševně.

Merkur - Venuše

Slunce - smysl pro tělesné tvary, plastiku, architekturu, smysl pro krásu, parádivost, sebelibost, sympatie, myšlenky na lásku, tvůrčí činnost, prakticky použitelné umění, uznání.
Měsíc - smysl pro plošnost, malířský nebo kreslířský talent (Slunce-tělo, Měsíc-plocha, Merkur-linie). Cítění lásky, krásný mladý člověk, mít smysl pro krásu, známost z lásky.
Mars - estetické snahy, tvůrčí energie, smysl pro praktické umění, tvořivost, rád být tělesně činný, vášnivost, kutil, fyzik, pracovník s kovem.
Jupiter - bohatství umění a tvarů, snaha vlastnit umělecké předměty nebo šperky, sklon k luxusu, smysl pro náboženské umění, umělecké úspěchy, uskutečnění myšlenek na lásku, výhodné spojení.
Saturn - důkladnost, brát život vážně, rád se stáhnout do samoty, k hlubokým úvahám, tvořit v činnosti, těžké umění, tvorba z těžkého nebo tvrdého materiálu, obtížný umělecký vzestup.
Uran - být vynalézavým, mít nápady, smysl pro reformy, rytmy, periody, čísla, symboly, matematik, nápaditý nebo pohotový řečník.
Neptun - schopnost představivosti, fantazie, inspirace, vcítění, smysl pro básnictví, povídky, fantastické povídky, nedostatek smyslu pro krásu, zvláštní postoj k umění, nedostatek taktu, podkopání spojení.
Pluto - silná tvůrčí síla, uznávat umění jako misii, poslání, jednostranné umělecké cíle, zvláštní známosti.
Dračí hlava - družnost, láska k uměleckým podnikům nebo zábavám, spojení s umělci nebo milovníky umění, podnětná výměna názorů.
Ascendent - smysl pro formy jednání, společenský talent, pocit taktu přizpůsobivost, vytvořit si pěkné okolí.
Medium Coeli - porozumění pro umění, sledovat umělecké cíle, smysl pro krásu, umělec, spisovatel.

Merkur - Mars

Slunce - chlapské myšlení a jednání, pozitivní vystupování, rozhodnost, schopnost prosadit se, lehká vzrušitelnost, hádavost, člověk, který se lehce vzrušuje a rychle rozhoduje.
Měsíc - myšlení i jednání citově podloženo, dráždivost citů se uvolňuje řečí a hádkou, hádavá osoba nebo kritizující žena.
Venuše - umět se rychle rozhodnout ve věcech lásky, rychle se zamilovat, přepínání nebo hádky v milostném životě, spor kolem milé nebo o ní.
Jupiter - tvořivá kritika, konstruktivní myšlení, zdravý úsudek, úspěšně se prosadit, oslavovaný řečník, dobrý kritik.
Saturn - hluboce pronikavé myšlení, dobře se koncentrovat, brzděná schopnost rozhodnosti, těžkopádné myšlení, chtít druhým způsobit škodu, vést zlé řeči, nevýhody způsobené přepínáním, rozchod následkem hádky.
Uran - bleskurychle jednat, dělat rozhodnutí v rozčilení, ztratit sebevládu, rozčilující překvapení, unáhlený závěr, neuvážené jednání, nebezpečí katastrof.
Neptun - dělat fantastické plány, mluvit a nekonat, sliby se nedodrží, bezvýhledné plány, poškodit jiné falešnosti, podrývat postavení.
Pluto - fanatický kritik, horlivý řečník, ostrý analytik, musit vytrpět těžké úkoly.
Dračí hlava - uskutečnění myšlenek ve spojení s druhými, hádky ve společnosti.
Ascendent - člověk chtivý diskusi, rozčilující zážitek.
Medium Coeli - ochota pomoci, odvaha, rozhodnost, pohotovost, bojovník, diskutér.

Merkur - Jupiter

Slunce - dobrý intelekt, bohatství myšlenek, mnohomluvnost, řečník s výraznými gesty, herec, úspěch v povolání.
Měsíc - hovorný dobrák, živost, mnohomluvné nebo živé ženy, hojná výměna názorů.
Venuše - dát se unášet, smysl pro krásu, umělecké zájmy, mluvit o lásce a kráse, básnit o někom, být zamilovaný, být veselý.
Mars - jednat po zdravém lidském úsudku, řečnický talent, umět prosadit plány, dobrý kritik, diskutér, mluvit a jednat, úspěšné podniky.
Saturn - zábrany v konečném rozhodování, nejistota při jednání, přerušování jednání, rozloučení, cestování.
Uran - mít zájem o novoty, zvědavost, nápaditost, pohotovost, umět promluvit v pravou chvíli, úspěšné zaměstnání, řečník, nikdy nepřijít do úzkých.
Neptun - bohatství fantazie, dobrá inspirace, něco "filmovat", ztratit při řeči půdu pod nohama, úspěšný spekulant.
Pluto - ovlivňovat dav, sugestivně působící řečník.
Dračí hlava - družnost, výměna myšlenek, rád se zúčastnit podniků, dobré spojení.
Ascendent - šťastná a úspěšná spolupráce, dar umět organisovat, všechno šikovně zaranžovat, úspěšné shromáždění.
Medium Coeli - budovatelské snahy, optimismus, rád řečnit, horlivost v učení, bohatství myšlenek, dobrý řečník nebo obchodník, úspěch v povolání vůbec.

Merkur - Saturn

Slunce - člověk brzděný ve vývoji duševním, láska k cestám, změny, rozchody, častá změna bydliště.
Měsíc - zábrany v duchovně-duševním vývoji, láska ke změně, nestálost, nasbírat bohaté zkušenosti, umět v sobě zpracovat mnohostranné dojmy, ženy myslí na rozchod.
Venuše - bezuzdnost v lásce, těžko umět zachovat věrnost, rozchody v lásce.
Mars - nesnášenlivost, nepokoj, hádavost, druhým něco zlého udělat, vyvyšování vede k rozchodu, násilně přivodit rozchod, změny.
Jupiter - dobrá koncentrace, filozofické myšlení, důkladnost, usilovnost, úspěchy při namáhavé práci, šťastný rozchod, rád se rozejít, odcestovat.
Uran - silné vnitřní napětí, rozčilování, unáhlenost, nesnášenlivost, náhlé uvolnění napětí, rychle se rozhodnout, náhlé odchody, cesty, nervová choroba.
Neptun - deprese, nedůvěra, duševní zábrany, cesty vzduchem nebo po vodě, toužit po dálkách, touha po domově, nepotřebná cesta, plány bez výhledu.
Pluto - trápit se neobyčejnými problémy, myslet na osud, plány se stávají osudem.
Dračí hlava - rád s druhými filozofovat, plánovat, v pověření čehosi cestovat.
Ascendent - odlučovat se, jít vlastní cestou, zaobírat se vlastními myšlenkami, krátká cesta, rozchod.
Medium Coeli - oddávat se vlastním myšlenkám, filozofovat, koncentrovat se, myslitel, zkušený cestující.

Merkur - Uran

Slunce - ochota jednat, přílišná horlivost, unáhlenost, rychle pochopit situaci, pracovat překotně, ostrovtipný nebo vynalézavý člověk, náhlé příhody, náhlé změny, překvapení.
Měsíc - rozčilení, vzrušená povaha, změna myšlenek a nálad, instinktivní a správné začátky, logické myšlení, praktické vlohy.
Venuše - umělecké cítění, pohled umělce, myslet ve formách (plastika), pohybovat se v rytmu (tanec, gymnastika, zpěv). Náhlé poznatky v lásce, náhle konat z lásky.
Mars - rychle pochopit situaci a podle toho jednat, odvaha, rozhodnost, chtít se náhle prosadit, náhlé uskutečnění plánů, činnosti, nervozita.
Jupiter - šťastné nápady, pohotovost v odpovědi, důvěryhodnost, dobrý přehled, předvídavost, jasné pochopení, šťastný obrat, úspěchy v technických nebo matematických pracích.
Saturn - chtít se uvolnit od napětí, rychlým jednáním překonat zábrany, správné pochopení situace a prosadit se, rozloučit se, dostat se do bezpečí.
Neptun - inspirace, poznatky v oblasti nadsmyslné, zjevení, umět správně zjevy vyložit, pochopit neskutečné, poruchy nervů.
Pluto - dobrý matematik, neúnavnost, chvatné uskutečnění plánů, předráždění nervů.
Dračí hlava - podněty dávat a podněty přijímat, s druhými chtíti uskutečnit nové myšlenky, překvapující zprávy, změny.
Ascendent - praktické ztvárňování okolí, přehled, organizace, náhlé spojení myšlenek s druhými, nehody, škody s motory.
Medium Coeli - člověk, který umí pochopit správně všechny souvislosti a z toho vyvozovat logické důsledky, vynálezce, matematik, fyzik, kosmolog, rychle přemýšlet a rychle jednat.

Merkur - Neptun

Slunce - citlivost, vnímavost, bohatý život představ, duchovní tvůrčí síla, ovlivnitelnost, závislost, na náladách, být klamaný.
Měsíc - představy vycházející z podvědomí, vnímavost, umět se vcítit do druhého, ovlivnitelnost, fantazie, mylně vedená, klamaná nebo klamající žena.
Venuše - snivé představy, dělat si v lásce příliš velké naděje, velká, krátce trvající přitažlivost, silné fluidní vyzařování.
Mars - cílevědomé myšlení, bohatá představivost (geniální nadání), uskutečnění plánů nebo vynálezů, jednání s převahou a se zkušeností.
Jupiter - bohatý život představ, mnoho fantazie, stupňovaná představivost, básník, herec, oddávat se velkým nadějím.
Saturn - mlhavé představy, vidět černě, zábrany v myšlení, egoistické představy, chorobná citlivost.
Uran - náhlé stupňovaná představivost, nápady, vynálezy, vnuknutí, náhle mylnou cestou vedená fantazie, křečovité poruchy ve spojení s nervy.
Pluto - neobyčejné jednání, které má původ v podvědomí, velmi zatěžovat nervy.
Dračí hlava - schopnost asociace, společné představy spojují, mluvit o společných plánech a myšlenkách.
Ascendent - dát se ovlivnit druhými, být využitý, zneužitý, poškozený.
Medium Coeli - bohatá představivost, dalekosáhlé představy a plány, intuitivní myšlení, vciťování se, sám sebe klamat, mýlit se, lhát.

Merkur - Pluto

Slunce - přesvědčivý řečník, ostrý pozorovatel, přehled a představivost, chtít si získat uznání.
Měsíc - moci řečnit z celé duše a tak přesvědčit, přizpůsobivost a měnlivost v myšlení a řeči, přesvědčivě hovořící žena, nepokojná žena.
Venuše - zajímat se o neobyčejné umělecké oblasti a stát za tím, extravagantní milostný život, sledovat nebo vyhledávat mimořádné milostné problémy, sňatkový podvodník.
Mars - neúnavnost, umět zvládnout velké úlohy, ostrá kritika, útočnost, vyděrač.
Jupiter - umění přesvědčovat, učitelský talent, diplomacie, uznání od mas, velké úspěchy, hochštapler.
Saturn - hádavost, dráždivost, skepse, předráždění nervů přílišnou námahou, být vystavený těžkým úkolům, útokům, rozchod.
Uran - neodolatelná sugestivní síla, fanatické sledování plánů, nervové zhroucení se v důsledku přecenění vlastních sil.
Neptun - přecitlivělost, nervózní citlivost, sledovat zvláštní plány, pokrytectví, faleš, zrada.
Dračí hlava - předřečníkem ve středu společnosti, chtít druhé duševně ovládat.
Ascendent - duševní nadvláda nad okolím, ovlivňovat své okolí.
Medium Coeli - chtít se vyrovnat s každou situací, dobré pozorování, ostrý úsudek, přehled, předvídavost, dobrá schopnost dispozice.

Merkur - Dračí hlava

Slunce - pozitivní myšlenkové spojení s druhými, vyhledávat duchovní spojení, rád si vyměňovat myšlenky, životní filozofie.
Měsíc - rád druhým lidem otevírat srdce, citově podmíněná výměna myšlenek, výměna myšlenek se ženami.
Venuše - hledat spojení s lidmi, umělecká společnost, navázat milostný vztah.
Mars - energicky spolupracovat, uskutečňovat společné myšlenky a plány, pracovní sdružení, účastnictví.
Jupiter - pěstovat společenské styky, vést častou výměnu dopisů, navazovat dalekosáhlé spojení, úspěšné obchodní spojení.
Saturn - zábrany v rozhovoru s druhými, plachost, zrušení spojení buď utrpením nebo smutkem, rozchod, odcestovat.
Uran - dostat popud od druhých, přijít na nové myšlenky spolu s druhými, rychlá výměna myšlenek.
Neptun - těžce se zapojit do určitého společenství, přerušovaný kontakt, zažít společné zklamání.
Pluto - chtít druhé duševně nebo tělesně ovládat.
Ascendent - pěstovat družnost, duševně podněcující okolí, dohovory, uzávěrky, přednášky.
Medium Coeli - vzrušující společník, spojovat vlastní zájmy se zájmy druhých, chtít být středním bodem při jednáních a podnicích.

Merkur - Ascendent

Slunce - pěstovat výměnu myšlenek, hledat duševní podněty, rád si vyměňovat názory o životních otázkách, zaujmout postoj k okolí, hovořit o druhých, nebo za druhé, vyjednávat.
Měsíc - hledat s druhými duševní kontakt, úsudek na základě citů, rozhovory nebo jednání se ženskými osobami.
Venuše - vyjadřovat pocity k blízko stojícím osobám, projevit se, mít zájem o krásu a umění, vyjádřit pocity lásky, mluvit o lásce.
Mars - záliba v diskusích, ochota k jednání, zdůraznit vlastní mínění, chtít se prosadit, spolu s druhými uskutečnit plány, hádat se.
Jupiter - družnost, čilá výměna myšlenek, radost, veselost, rád se účastnit zábav, úspěšné dohovory, uzávěry.
Saturn - nemožnost se rozhovořit ve vlastním prostředí, být brzděný, smutný, hovořit o rozchodech, rozchody.
Uran - dráždivost v přítomnosti druhých, lehce se rozlaďovat, explodovat, náhlé rozhovory nebo výjevy.
Neptun - faleš, zákeřnost, zrada, myslet na druhé ve zlém, sám být zklamaný nebo zrádný.
Pluto - chtít mít vlivy na lidi kolem, prosadit se, zuřivé rozhovory.
Dračí hlava - závazná osobnost ve styku s druhými, plánovat.
Medium Coeli - individuální postoj ke druhým, vlastní kritika na druhých, s druhým hovořit nebo jednat, projevit vlastní názor.

Merkur - Medium Coeli

Slunce - harmonický vztah mezi tělem, duší a duchem, sledovat životní problémy, vytvořit si vlastní názor a vlastní duševní postoj, přemýšlet o zdraví, studiu a lidech.
Měsíc - cílevědomé myšlení na základě duševních pocitů, vyjadřovat vlastní názor o ženách, být myšlenkově spojený se ženou.
Venuše - vlastní názor a pocit, úvahy o umění, o kráse, přemýšlet o problémech lásky, mít postoj k milému člověku.
Mars - otevřenost, jasné poznání, cílevědomost s převahou myslet a jednat, uskutečnit vlastní názor.
Jupiter - bohatství myšlenek, optimistický názor, šťastné sebepoznání, poznat vlastní štěstí, radovat se.
Saturn - pesimistický postoj, melancholická bytost, lásky k samotě a prohloubení.
Uran - duševně-duchovní dráždivost, ctižádost, náhlé myšlenkové zvraty, rozčilovat se, být donucený k náhlým jednáním.
Neptun - oddávat se vlastním myšlenkám, názornost, fantastické představy, být citlivým pro podnětné vlivy, blouznění, opouštět se, zklamání.
Pluto - sledovat fanatické cíle, přehnaná ctižádost, poplést se v určitém cíle, změna povolání.
Dračí hlava - přednést rád své myšlenky druhým, hledat přátele stejného smýšlení.
Ascendent - zastupovat vlastní názory a chtít okolí podle nich měnit, zaujmout postoj ke druhým, soudit, vydat dobrozdání.

Venuše - Mars

Slunce - silná tělesná láska, síla umělecké tvorby, pud spojení mezi mužem a ženou, svatba, plození.
Měsíc - silné citové impulsy, předčasná touha po svatbě, uzavření manželství, mateřství.
Merkur - myšlení ovlivněné chtíčem, rád se zabývat erotickými problémy, myšlenky na lásku, manželství a děti.
Jupiter - zdravý pudový život, silná pohlavní přitažlivost, bohatý citový život, šťastné pohlavní spojení.
Saturn - zábrany v milostném životě, sklon k mimomanželským spojením, chorobný pudový život, rozchody.
Uran - vášnivé touhy, extravagance v lásce, náhlé sexuální probuzení, požadovat s neodolatelnou silou, znásilnění, ev. operace v podbřišku.
Neptun - chorobné požadování, odepřetí milostného násilí, sklon k perverzitě, zklamání v pohlavní akci, zánět slepého střeva.
Pluto - příliš silný pudový život, mimořádně plodivá síla.
Ascendent - živé vyjadřování citů, láskyplná osoba, projevení lásky, pohlavní spojení.
Dračí hlava - smyslně přitahovat jiné, pohlavní spojení.
Medium Coeli - vlastní smyslnost v popředí, vlastní individuální postoj k pohlavní lásce, spojení duševně tělesné, svatba není vyloučena.

Venuše - Jupiter

Slunce - srdečnost, dobrota, dobropřejícnost, zdravé tělo, láskou oduševnělý člověk, šťastný člověk, ženich.
Měsíc - dobrosrdečnost, bytost jdoucí v ústrety, láskyplnost, šarm, láskou naplněná žena (nevěsta, matka).
Merkur - radostnost, láska ke družnosti, optimismus, humor, být šťastný v myšlenkách, myslet na budoucí štěstí v lásce.
Mars - harmonický pudový život, mocná síla žádosti, rozhodovat se z lásky (zasnoubení, svatba), plození.
Saturn - zábrany v milostném životě, nedostatek přizpůsobivosti, zkalená nebo rozloučená láska, vystřízlivění, zničené naděje.
Uran - umět se srdečně radovat, rychle se udělat oblíbeným, náhlé štěstí v lásce, rychle splněné žádosti, být radostně vzrušený.
Neptun - nedbalost, nedostatek korektnosti, faleš, beznaděje, drtivý nebo disharmonický poměr.
Pluto - radovat se z celkem zvláštní oblíbenosti, umět se stát oblíbeným u mas, být mimořádně šťastný.
Dračí hlava - radovat se spolu s druhými, nesobeckost, setkat se s překypující láskou, zasnoubit se, společná radost.
Ascendent - radostnost, srdečnost, družnost, důvěryhodnost, těšit se s druhými, být s nimi šťastný.
Medium Coeli - zářit vnitřním bohatstvím, přinášet radost a srdečnost, spojit se následkem vnitřního spojení.

Venuše - Saturn

Slunce - být neuspokojený, zábrany v chtíčích, nezdravý pudový život, slabá plodivost, muset být sám, rozchody v lásce nebo manželství, organické poruchy.
Měsíc - deprese následkem neuspokojenosti, zábrany chtíče, těžké milostné okolnosti, rozčilená nebo osamocená žena.
Merkur - střízlivé myšlenky, vidět skutečnost surově, úzkoprsý nebo sobecký v lásce, uvažovat o rozchodě či lásce a manželství.
Mars - žárlivost, násilnost, zeslabená plodivá síla, jednat pod vlivem chtíčových zábran nebo vystřízlivění, rozpory, rozchody.
Jupiter - rád se uskrovnit, být šťastný o samotě, rád se rozcházet, mimomanželský vztah.
Uran - velké napětí v manželském životě, chtít náhle překonat zábrany, hádky nebo rozchody.
Neptun - falešné představy o lásce, úzkoprsost, vystřízlivění, pomalé ochladnutí, rozchod následkem mylných předpokladů nebo zklamaných nadějí. Nemoc z lásky.
Pluto - mimořádné napětí v milostném životě, přechodné chaotické stavy.
Dračí hlava - být chladným v milostných vztazích, chaotické stavy.
Ascendent - zábrany chtíčů, plachost v přítomnosti druhých, rád se stranit, rozejít se.
Medium Coeli - zábrany chtíčů, být neuspokojený, dráždivost, žárlivost, zdrženlivost, vyhledávat samotu, rozdělená láska.

Venuše - Uran

Slunce - zachytit milostný život, intuice citů, rychlá vzrušitelnost, dobrodružství mužů.
Měsíc - náhlá vzrušitelnost v milostném životě, afekty, návaly, hysterie. křečovitost, narození.
Merkur - umělecké nápady, dát podnět, náhlé vynoření myšlenky na lásku.
Mars - ???.
Jupiter - láska pro umění, smysl pro rytmus, umělecké nadšení, náhlé přechodné štěstí lásky, umělecký úspěch, narození.
Saturn - ovládnutá smyslnost, potlačené napětí v milostném životě, přechodné ovládnutí chtíče, probuzení se z milostného poblouznění, odcizení, rozchod, těžký porod.
Neptun - zvláštní erotické sklony, přecitlivělost, dát se ovlivnit, svedení, zvláštní milostné vztahy, muset se náhle zřeknout.
Pluto - vzrušitelnost vysokého stupně, být zblázněný v lásce.
Dračí hlava - náhlé stupňování chtíčového a citového života, vede ke spojením.
Ascendent - vyjádření se o lásce v přítomnosti jiných, náhlé známosti, zasnoubení.
Medium Coeli - silná vzrušitelnost v milostném životě, pocítit náhle sympatie vůči někomu, sklon k milostným dobrodružstvím, zasnoubení.

Venuše - Neptun

Slunce - blouznivá povaha, erotická fantazie, malý smysl pro skutečnost, touhy a choroby z lásky, tajné lásky.
Měsíc - zmatený citový život, zasněná bytost, ovlivnitelnost, zřeknutí se nebo zklamaná žena.
Merkur - umět se vcítit, fantazie, umělecké cítění, nervové poruchy zapříčiněné falešným nebo svedeným pocitem lásky, zklamané naděje.
Mars - mocná síla žádosti na základě erotiky, být neuspokojený, mylně vedená energie, pohlavní zmatek, touha po lásce bez naplnění, nervozita.
Jupiter - bohatá obrazotvornost, blouznění, pohodlnost, schopnost vnímat krásu a umění, iluze, neskutečné nebo zdánlivé štěstí v lásce.
Saturn - chorobná erotika, zábrany v lásce, plachost, trýznit se z lásky, chlad lásky, vystřízlivění, choroba z lásky, rozchod pro mylné představy v lásce.
Uran - mocná touha po lásce, ovlivnitelnost, láska se stupňuje do afektů. chtít si zoufat, časem extravagance, náhlé rozchody v lásce, perverznost.
Pluto - erotické zmatky následkem nesprávné a silné touhy bez splnění, tragická láska, bolestné zřeknutí se.
Dračí hlava - sledovat spolu s partnerem falešné pocity lásky, spojení lásky, následuje zklamání, nešťastné spojení.
Ascendent - zvláštní povaha směrem na lásku, ovlivnitelnost, nechutnost, spojení s divně založenými lidmi, zklamání v lásce.
Medium Coeli - zvláštní sklony, blouznění v lásce, blouznění osoby, ztráta v iluzích, zklamání v lásce.

Venuše - Pluto

Slunce - silná tvůrčí síla, mimořádný smysl pro tvary, hluboká náklonnost, mimořádně zvláštní osud v lásce.
Měsíc - stupňovaný citový život, silná schopnost plodit, mateřství.
Merkur - umělecké nadání, snaha řešit milostné problémy.
Mars - silná smyslnost, přát si četné potomstvo, znásilnění, citová surovost.
Jupiter - bohaté tvůrčí síly, tvořit krásu, mimořádné štěstí v lásce, úspěchy v umění.
Saturn - nenormálnost, tragická láska.
Uran - láska na první pohled, fanatická láska, náhlé probuzení z lásky, mimořádné zážitky v lásce.
Neptun - ovlivnitelnost, lehké je možné svést, nezdrženlivost v lásce, nemravnost.
Dračí hlava - silná přitažlivost k mnoha lidem, spojit se s jinými, zdar nebo zmar.
Ascendent - přitažlivá osobnost se silným vlivem na druhé lidi, neobyčejná milostná známost.
Medium Coeli - vědomé řízení pohlavních sil, silné pocity lásky, umělecké ztvárnění, hluboké náklonnosti (karmické spojení).

Venuše - Dračí hlava

Slunce - galantnost, osobně vyjde v ústrety, spojení lásky nebo s uměleckými zájmy, mužské spojení.
Měsíc - vyjevit svoje city druhým, hledat srdečné pochopení, spojení žen.
Merkur - rád s jinými mluvit o lásce, hledat kontakt, být spojený milostnými myšlenkami, setkat se z lásky nebo z jiného zájmu, psát milostné dopisy.
Mars - vášnivost, přát si potomky, chuť plodit, na základě pudů uzavřít milostný vztah.
Jupiter - dobrý společník, lehce najít kontakt, vzbuzovat důvěru při známostech nebo uzavřít kontakt, bohaté nebo šťastné spojení lásky.
Saturn - zábrany, plachost, vystřízlivění, těžkosti nebo starosti v milostném spojení.
Uran - rychle najít kontakt, rychle se zaujmout pro někoho, opojení lásky, náhlé milostné opojení krátkého trvání.
Neptun - plachost, pocit méněcennosti, v milostném životě, blouznivé opojení bez splnění, bezvýhlednost určitého vztahu, faleš nebo zklamání.
Pluto - spojení lásky se může stát osudem, nerozlučitelnost.
Ascendent - láskyplná bytost, jde v ústrety, harmonický vztah ke druhým, vztah lásky, známost lásky.
Medium Coeli - individuální postoj k milostným spojením nebo též k umění, mocné milostné sklony.

Venuše - Ascendent

Slunce - harmonická bytost se spojuje s krásným tělem, něha, smysl pro umění, pocit krásna, dělat dojem krásným zevnějškem, známost z lásky.
Měsíc - přitažlivá a sympatická bytost, mateřství, dát najevo sympatie, milostný vztah.
Merkur - družný a zábavný člověk, rád se bavit o umění, kráse, lásce, výměna milostných myšlenek.
Mars - být si vědomý svých půvabů, hrát si s nimi, chtíčová náklonnost touhy lásky.
Jupiter - pocity krásy a umění, smysl pro luxus, družnost, laskavý vztah ke druhým, štěstí v lásce, bohatství umění.
Saturn - zábrany, plachost, láska k samotě, těžkosti, odcizení, rozluka poměru.
Uran - cítit se přitahovaný sympatickými a krásnými lidmi, náhlá plodivost, náhlé pocity lásky, láska na první pohled.
Neptun - nechutnost, nenormální postoj, faleš, podrývání, zklamání v milostném vztahu nebo umělecké společnosti.
Pluto - silná přitažlivost, hluboký zážitek lásky, fanatická náklonnost.
Dračí hlava - poskytovat lásku a dobropřejícnost, osobní náklonnost.
Medium Coeli - člověk plný lásky a harmonie, smysl pro krásu a umělecké pocity, umělecké sklony, krásné vybavení prostředí, být spojený s člověkem láskou.

Venuše - Medium Coeli

Slunce - láska k sobě, ješitnost, stavět se do popředí, chválit sebe, být rád obdivovaný, milovaný.
Měsíc - hluboký citový život, srdečná bytost, mateřskost, převládající ženské vlastnosti, hluboká náklonnost ženy nebo matky.
Merkur - smysl pro krásu a umění, umělecké myšlenkové pochody, umění jako láska, projevit náklonnost.
Mars - chtíčová podstata, silné žádosti, touha po dětech, pohlavní spojení.
Jupiter - bohatý citový život, chtít darovat hodně lásky, zdravý a spolehlivý postoj k lásce, lehce získat náklonnost druhých, být oblíbený a šťastný.
Saturn - zábrany, potlačené sklony lásky, zdrženlivost, neuspokojenost, osamělost, odcizení, rozchod, utrpení způsobené matkou.
Uran - dráždivost v milostném životě, přechodné vzplanutí, nestálost, náhlá hluboká náklonnost.
Neptun - zvláštní postoj k milostným problémům, plachost, nevysvětlitelnost sklonů, odpor, zříkání se, cítit se neuspokojený, nešťastný, duševní utrpení.
Pluto - mimořádná přitažlivost, zvláštní přizpůsobení se v milostném životě.
Dračí hlava - laskavý postoj ke druhým, být spojený hlubokou láskou.
Ascendent - harmonická osobnost, osobní náklonnost, známost lásky.

Mars - Jupiter

Slunce - zdravý chtíčový život, tvůrčí síla, chuť k podnikání, organizační talent, pýcha, pocit cti, šťastné sklony, zasnoubení, manželství, narození, snoubenec, šťastný den.
Měsíc - citově šťastné rozhodnutí, pocit cti, pýcha, úspěšná žena, snoubenka, nastávající matka, narození.
Merkur - bohaté plány, organizační talent, prozřetelnost, prozíravost, úspěšné předpoklady, úspěšně jednat a myslet, uskutečnit plány, myslet na zasnoubení nebo manželství.
Venuše - harmonický pudový život, bohaté pocity a city, tvůrčí schopnosti, umělecká tvorba, plodivá síla, zplodit z lásky, narození, šťastné rozhodnutí v lásce.
Saturn - zábrany a těžkosti při rozhodováních, těžko se umět rozhodnout, zmeškat dobrou příležitost, rozchod, těžký porod.
Uran - samostatnost, touha po svobodě, nedat si poroučet, ctižádost, rychlé rozhodnutí, náhlé nedorozumění mezi partnery a manžely.
Neptun - pocit méněcennosti, faleš, nevěra, plány bez uskutečnění, bezvýchodný poměr, mylné rozhodnutí, těžkosti.
Pluto - mimořádná podnikavost, velká tvůrčí síla, skvělé úspěchy, velkopodnikatel.
Dračí hlava - dobrá spolupráce s druhými lidmi, šťastné spojení, zasnoubení.
Medium Coeli - ???.
Ascendent - úspěšné zasáhnout, organizovat, pracovat, výhody z druhých, zasnoubení, narození.

Mars - Saturn

Slunce - slabá životní síla, nevydržet všechny požadavky, překonávat nemoci, nemoc nebo smrt mužských osob.
Měsíc - slabá vůle, deprese bez odvahy, nemoc, rozchod, smrt ženských osob.
Merkur - bezmyšlenkovitost, beznaděj, myšlenky na rozchod, nemoc, smrt a druhý svět. Smutné zprávy, vrahové.
Venuše - citový chlad, nevnímavost, nelaskavost, nezmůže se na žádnou lásku, nemoc, rozchod, ztráta, smrt ženských osob.
Jupiter - nasadit koncentrovaně všechny síly, vykonat rychle práci, něco důkladně zničit, zlepšení nemoci, šťastný rozchod, rychlé rozplynutí, krásná smrt.
Uran - mimořádný odpor, nenechat si nic líbit, použít brutální sílu, zkouška nervů, zásah vyšší moci, náhlé onemocnění, náhlá nehoda, rozchod, úmrtí.
Neptun - slabá životní síla, neschopnost odporu, ochabující síly, úplné zničení síly (jed, plyn, mor), záhadná smrt, těžká ztráta.
Pluto - brutálnost, zuřivost, vyšší moc zasahuje, tělesné ztráty (vražda, masové úmrtí).
Dračí hlava - spolužití s negativními, slabými nebo nemocnými osobami, spojení s nemocnými, smutnými, trestanci, zajatci.
Ascendent - osobnost, která jen těžce prosazuje, je brzděná jinými lidmi, muset se omezit, nemoc, rozchod, smutek.
Medium Coeli - výdrž, síla odporu, neúnavnost, muset překonat mnoho těžkostí v životě, snášet duševní utrpení, smutek.

Mars - Uran

Slunce - tělo schopné nasadit všechnu sílu, rychle jednat, náhlé pracovní změny, životní změny, zranění, nehoda, operace, porod.
Měsíc - energie ovlivněná citem, chtít vykonat něco mimořádného, ctižádost, mimořádná námaha ženy (porod), nehoda nebo zranění ženských osob.
Merkur - samostatné jednání, velké požadavky na nervy, zkouška síly a vypočítavosti, vychytralý výkon (vynález), podráždění nervů.
Venuše - mocné dráždění vášní, chtít si vynutit lásku, náhlé stupňování energie v záležitostech lásky (narození), lékařský zásah u ženy.
Jupiter - správné uchopení situace a správný zásah, úspěchy v závodech, štěstí v mimořádných záležitostech, štěstí při zraněních, nehodách, operacích.
Saturn - násilnictví, nedostatek přizpůsobivosti, energie zaměřená na rozchod, těžké poranění, operace, násilné ničení.
Neptun - zrádnost, sprosté jednání, chtít uškodit jiným, mít zlé úmysly, mdloba při výkonu, nával zuřivosti, autonehoda.
Pluto - násilní lidé, násilné zásahy, vyšší moc.
Dračí hlava - rozčilená bytost v přítomnosti druhých, spolu s jinými zažít náhlé zážitky, události, provést nebo vykonat mimořádné činy.
Ascendent - nezlomný charakter, neodvislost, být před nebo po násilí, mimořádný výkon, způsobit násilí, zranění, nehoda, operace.
Medium Coeli - rozčilený člověk se sklonem k násilí, vzrušující události, nehoda, poranění (zatknutí).

Mars - Neptun

Slunce - slabá vůle, nespokojenost, slabé tělo, slabá životní síla, nebezpečí nákazy, podkopání zdraví.
Měsíc - pocity méněcennosti, přecitlivělost, nervová slabost, slabost, nemocná nebo náladová žena, podvodníci, nebezpečí nákazy.
Merkur - bezmyšlenkovitost, slabé nervy následkem požití drog nebo sil, slabost ducha, citlivé nervy, vnímavý duch, mnoho plánů bez uskutečnění.
Venuše - nesprávné představy ve věcech lásky, zvláštní pocity lásky, nedostatek plodivé síly, nesprávně vedená vášeň, perverznost, nebezpečí nákazy, onemocnění ledvin nebo pohlavních orgánů.
Jupiter - bohatá fantazie, senzitivita, duchovní poznatek přes slabou životní sílu, inspirace, šťastný obrat po zklamáních nebo zklamání po štěstí, neštěstí v bohatství, nemoci plic.
Saturn - nezdrženlivost, pocity méněcennosti, mylně vedená energie, nešťastné následky následkem slabé vůle, trvající slabost nebo nemoci (kůže, kosti, jedy v těle).
Uran - kolísavá energie, náhle se dostavující slabost, nedostatky následkem chybějící energie, životní krize, onemocnění nebo nehoda.
Pluto - násilně poškozovat nebo být poškozený, smrt.
Dračí hlava - podkopávání spojení následkem nezdrženlivost, nespolehlivosti, slabé vůle nebo odmítavým postojem. Spojení se slabými.
Ascendent - slabý, neovládnutý člověk, neschopnost se prosadit, dělat si starosti, zrušit spojení.
Medium Coeli - nespokojenost, bez energie, beznaděj, mylné zásahy, být nemocný nebo slabý.

Mars - Pluto

Slunce - člověk práce, pracovat až do zhroucení, nehoda, násilí, rozčilení lidé následkem vyšší moci.
Měsíc - krkolomnost, impulsivita, ctižádost, energická žena, zranění ženy.
Merkur - chtít fanaticky uskutečnit plány, duchapřítomnost, lehce přetáhnout nervy, podráždění nervů.
Venuše - vášnivost, znásilnění.
Jupiter - sebevědomí, schopnost organizovat, správně nasadit pracovní síly, dosáhnout mimořádné výsledky, těšit se na svobodě.
Saturn - nezaleknout se žádné námahy, trápit se, těžkosti, násilný rozchod.
Uran - surovost, násilí, brutalita, náhlé katastrofy.
Neptun - nesmiřitelnost, zrada, tajné škody, katastrofy, vodní katastrofy.
Dračí hlava - získat společné rekordy, vlastním výkonem povzbudit druhé.
Ascendent - mimořádná schopnost prosadit se, sebedůvěra, ctižádost, stát proti mimořádně silným silám bezradně, nebezpečí způsobené vyšší mocí, operace.
Medium Coeli - krkolomnost, jít vstříc nebezpečí, nehoda.

Mars - Dračí hlava

Slunce - kamarádství, mnoho spojení, tělesné spojením, pohlavní spojení.
Měsíc - mít duševní kontakt, citový postoj ke druhým lidem, vazba na duševním základě, společenství žen.
Merkur - postoj ke společnosti, uzavřít spojení z vypočítavosti, úmyslná spolupráce, myslet na chtíčové spojení.
Venuše - srdečná spolupráce, vášnivé spojení z lásky.
Jupiter - šťastné spolupracovat s druhými, družnost, radovat se s druhými, úspěšná spolupráce, šťastné spojení, zasnoubit se, touha po svatbě.
Saturn - zdrženlivost, zábrany vůči druhým, nevýhody v souvislosti s druhými nebo těžkosti ve spojeních, ztížená spolupráce, rozchod (smrt pokr. příbuzných).
Uran - aktivní spolupráce, organizovaná činnost, náhlé spojení, náhlé společné zážitky, rozčilení ve společnosti.
Neptun - disharmonický postoj, asociální postoj ve spojeních, faleš, zklamání, podkopání spojení.
Pluto - společné rekordy, násilné rozchody společnosti.
Ascendent - kamarádství, pěstovat osobní spojení, energicky spolupracovat, rodinné večery.
Medium Coeli - začlenit svoje Já do společnosti, dobrý spolupracovník, navázat individuální vztah, chtíčový vztah (svatba).

Mars - Ascendent

Slunce - dráždivost, bojechtivost, energická spolupráce, rozčilení, hádky, nehody.
Měsíc - hněvat se, být lehce podrážditelný, hádavá žena.
Merkur - hádat se slovy, vést slovní potyčky, mít ostrý jazyk, rád diskutovat.
Venuše - vášnivost, bojovat z lásky, spojit se z lásky, dosáhnout lásku.
Jupiter - harmonická spolupráce, být kohosi vůdcem, organizátorem, chtít se sjednotit s druhými, zasnoubení, svatba.
Saturn - mít zábrany, neumět se správně vyvinout, rozpory, podlehnout, mít starosti, bolest nebo smutek spolu s druhými.
Uran - násilnictví, bojová povaha, ohrozit druhé, rozčilený bojovník, náhlá příhoda, zranění, nehoda, náhlá událost.
Neptun - nedostatek energie, umět se těžko prosadit, ochabnutí tvůrčí síly, disharmonická spolupráce, onemocnět od druhých.
Pluto - násilnictví, překotnost, hádavost, chtít ovládat druhé.
Dračí hlava - kamarádství, práce ve společnosti, někoho vést, chtíčové spojení.
Medium Coeli - být kamarádem nebo spolupracovníkem, energickým spolupracovníkem, mít vlastní zájmy, spolu s druhými něco prosadit.

Mars - Medium Coeli

Slunce - síla umět se prosadit, nutnost uplatnit se, silná vůle, chtít se prosadit bezpodmínečně, působit násilí, moc rozkazovat, překonat odpor.
Měsíc - impulsivita, unáhlenost, nedostatek uvážlivosti, silná duševní dráždivost, chtít vnutit ženě svoji vůli, nešťastné nebo vzrušené ženy.
Merkur - jednat s rozvahou, organizovat, jednat podle předpisů, dávat příkazy, dostat rozčilující zprávu, změna v povolání.
Venuše - žádostivost, dělat všechno s láskou, jednat z lásky nebo se rozhodnout z lásky, podléhat žádostem.
Jupiter - dobrý organizátor, samostatnost, předvídavost, přehled, jasné sebevědomí, cílevědomí, mít šťastnou ruku v jednáních, velké úspěchy, šťastné jednání, zasnoubení, velká radost (svatba).
Saturn - nedostatek rozhodnosti a cílevědomosti, zábrany, nevýhody z přehnané ochoty, chybné jednání, rozčílit se, být poškozený.
Uran - chtít se rychle prosadit, jednat rychle nebo neuváženě, rychle vzkypět, jedovatost nebo násilí, nečekaně zpětné údery, překřížené plány.
Neptun - nesamostatnost, neumět si získat uznání, nedostatek síly prosadit se, mylné a chybné omyly.
Pluto - mimořádná činnost, chtít splnit násilné úkoly.
Ascendent - sebevědomá osobnost, získat si respekt od druhých, převzít vedení, uznání, dosáhnout úspěch.
Dračí hlava - chtít být vedoucím ve společnosti, druhým vnutit svoji vůli, uskutečnit plány s druhými, převzít vedení, prosadit se.

Jupiter - Saturn

Slunce - nestálost, náladovost, zaviněná nemocí nebo žaludkem, šťastná samota (starý mládenec), šťastný rozchod, zrušení zasnoubení, změna bydliště, shromažďování zkušeností.
Měsíc - měnlivé nálady, lehce se rozlobit, zlost způsobená ženskými osobami, měnlivé vztahy k ženám.
Merkur - hledat změnu, nestálost v myšlení a ve světonázorech, chtít způsobit změny, šťastný rozchod, cesta.
Venuše - láska k rodišti a vlasti, nestálost v lásce, měnlivé štěstí v lásce.
Mars - nedostatek vytrvalosti, nespokojenost, nestálá vůle, chtít vynutit změnu vztahů, poměrů, rozloučit se.
Uran - silné duševní napětí, častá změna nálady, dráždivost, náhlá ztráta vědomí (nemocí, leknutím, smrtí). Náhlé změny poměrů, silně se snažit, změna bytu, změna povolání, poškození budov, autoporucha.
Neptun - ???.
Pluto - Pesimismus, cítit se opuštěný, neprožít štěstí s druhým, nesnesitelná osamělost, trápit se bez úspěchu, ztráty, poškození budov, plynem, vyšší moci.
Dračí hlava - nevyhýbat se žádné práci a námaze, abychom dosáhli pomalý, ale bezpečný cíl, násilné změny, harmonické spolužití, rád se zbavit spojení.
Ascendent - nestálý nebo nejistý postoj vůči druhým, změny bytů, změna povolání, rozchod.
Medium Coeli - rád se uskrovnit, mít zábrany, milovat samotu, nestálé úspěchy, změny, ztráty, filozof.

Jupiter - Uran

Slunce - dobré vnímání, vynalézavý duch, předvídavost, tělesná pohyblivost, náhlé tělesné štěstí, porod.
Měsíc - dobrá intuice, optimistický postoj, šťastné poznání, přehled, předvídavost, náhlý pocit štěstí, štěstí žen.
Merkur - bohatství myšlenek, mít bohaté nápady, pohotovost, vtip, organizační talent, touha po změnách, shromažďovat množství poznatků, šťastná žena v povolání.
Venuše - šťastné pocity lásky, umělecké poznatky, proměnlivý milostný život, nestálost v zaměstnáních, rychle vzplanout, náhlé zasnoubení.
Mars - rychle se rozhodnout, chtít uskutečnit nápady, láska ke svobodě, uskutečnit svoje štěstí, spekulace, štěstí se rozhodnout.
Saturn - občas mít náhlé zábrany, jednostranné zásady, tvrdohlavost, náhlé ztráty, nevýhody.
Neptun - sledovat mylné poznatky, rychle se zklamat, nedostatek přehledu a předvídavosti, zisky bez vlastního přičinění, šťastná změna po ztrátách, např. dědictví po úmrtí, dobré vyhlídky po ztracené pozici.
Pluto - mimořádné snahy po poznatcích, silné sebevědomí, dalekosáhlé tvoření, náhlá změna ve finančních situaci.
Dračí hlava - být v přítomnosti druhých veselý a plný naděje, těšit se s druhými, snažit se, nebo být šťastný s druhými, náhlá šťastná známost.
Ascendent - chtíti ztvárnit svoje okolí podle vlastních představ a vlastního vkusu, štěstí s druhými, štěstí ve dvojici.
Medium Coeli - optimismus, šťastné přizpůsobení, láska ke změně, dosáhnout dobré výsledky, šťastná životní změna.

Jupiter - Neptun

Slunce - neovládnutelnost, nezodpovědnost, spekulace, plýtvání tělesnými silami, klamat nebo být oklamaný.
Měsíc - slabý smysl pro skutečnost, rád snít, ztrácet se v plánech, pouštět se do spekulací, nezdrženlivost, plýtvání.
Merkur - bujná fantazie, bohatý vnitřní život představ, mít vnuknutí, budit naději, mnoho mluvit, filmovat.
Venuše - erotická obrazotvornost, blouznivé podněty, sny o lásce, báseň o lásce, dělat si naděje v lásce.
Mars - nespolehlivost, jednat nezodpovědně, spoléhat se na druhé a být následkem toho opuštěný, spekulovat, chtít uskutečnit plány bezvýhradně.
Saturn - vidět černě, bezvýhlednost, nedostatek sebedůvěry, cítit se opuštěný štěstím, zažít následky klamných nadějí, ztracené plány, zklamání, ztráty.
Uran - zažít kontrast mezi fantazií a skutečností, spadnout z nebe, náhlé poznání nebezpečné situace, těžké rozpoložení.
Pluto - plány bez míry, dalekosáhlé spekulace, mnoho ztrát.
Dračí hlava - dělat marné plány na spojení s absolutně cizími lidmi, podvodníky a spekulanty.
Ascendent - žít jakoby ne na zemi, spekulovat, mít velké naděje s úplně cizími lidmi.
Medium Coeli - fantasta, rytíř štěstí, spekulant, dobročinitel, marnotratník, škoda způsobená bezmyšlenkovitostí.

Jupiter - Pluto

Slunce - ???.
Měsíc - bohatství citů, sociální snahy a novoty, citově působit na masy, dobrý psycholog.
Merkur - dar řeči, ovlivnit mnoho lidí, vojenská výprava, reklamy.
Venuše - síla tvoření, požitkářství, darovat svoji lásku mnoha lidem.
Mars - organizační talent, umět strhnout druhé, chtít vykonat mnoho.
Saturn - zábrany ve vlastním vývoji, nedostat se dopředu, těžkosti, rozchody.
Uran - fanatické touhy po novotách, využít rychle dotyčnou situaci, náhlé reformy, náhlý vývoj, proměny.
Neptun - sklon k omylům, podvodu, zradě, všeobecné zklamání, tajně podvedený, poškozený.
Dračí hlava - styky s masou, společné snažení, politická činnost, společný úspěch, dalekosáhlé spojení.
Ascendent - organizační talent, rozhodnost, vidět daleko dopředu, touha po moci, osobní postup.
Medium Coeli - ctižádost, snaživost, chtíti se prosadit jako vůdce, výhody v povolání, povýšení, velké štěstí.

Jupiter - Dračí hlava

Slunce - dobré kamarádství, sociální postoj, najít společníka, šťastné spojení s mužem.
Měsíc - důraz na duševní spojení, proměnlivé vztahy, šťastné spojení se ženou.
Merkur - pěstovat výměnu názorů, organizovat spojení, družnost, společné úspěchy, dobrá spolupráce.
Venuše - sympatická bytost, v přítomnosti druhých dělat se oblíbeným, láskyplná výchova, spojení lásky.
Mars - dobrý spolupracovník, šťastný partner, šťastné pohlavní spojení, zasnoubení, plození, úspěšná spolupráce.
Saturn - rád se odlučovat, být rád o samotě, zábrany v navazování spojení, ztížená spolupráce, těžkosti při zasnoubení nebo svatbě, zrušené spojení.
Uran - duchaplný společník, náhlé známosti nebo obchodní spojení navazovat.
Neptun - duševní zábrany ve spojeních, nerozhodnost, nezdrženlivost, nespolehlivost, vystřízlivění, zklamání.
Pluto - chtíti navázat šťastné vztahy k mnoha lidem.
Ascendent - navazovat rychle kontakt příjemným a sympatickým jednáním, harmonický vztah k okolí.
Medium Coeli - získat si ve společnosti nebo ve spojeních sympatie druhých přizpůsobivostí, taktností a vycházením v ústrety, hledat duševní kontakt s druhými, mít společné snahy nebo kontakt, zasnoubit se, svatba.

Jupiter - Ascendent

Slunce - cítit se dobře v příjemné společnosti, styk s bohatými nebo velkorysými lidmi, chtít si vytvořit krásný domov, šťastné a vlivné styky.
Měsíc - šťastný duševní postoj k okolí, srdečnost, dobrota, soucit, šťastný postoj k ženským osobám, šťastná událost.
Merkur - pěstovat velkou výměnu myšlenek, milovat družnost, mít dobré vzpruhy nebo také poskytovat, dobrá zpráva.
Venuše - laskavý postoj k okolí, být rád spolu s druhými, umělecké zájmy, smysl pro umělecké nebo harmonické prostředí, šťastné milostné spojení.
Mars - příjemná spolupráce, optimistický nebo velkorysý partner, chtít založit krásný domov, zasnoubit se, šťastné obchodní spojení.
Saturn - zábrany v osobním vývoji, nestálost ve spojeních, odcizení, rozchod, odcestování, ev. rozloučení.
Uran - optimistický postoj ke druhým, mít šťastnou ruku v podnikání, šťastný obrat poměrů.
Neptun - oddávat se spolu s druhými nadějím a očekáváním, přát si štěstí, spekulovat, nesplněné naděje, zklamání, ztráty.
Pluto - vykonávat dobrý vliv na mnoho lidí, být uznaným.
Dračí hlava - smysl pro krásné a harmonické okolí, láska pro zábavy a družnost, svátečnost, šťastné spojení.
Medium Coeli - příjemná a harmonická osobnost, být postavený do dobrých poměrů, být úspěšný ve spolupráci s druhými, umět s nimi obchodovat.

Jupiter - Medium Coeli

Slunce - zdravé tělo, šťastné snahy, harmonická bytost, umělec života, vést příjemný život, žít v dobrých poměrech.
Měsíc - dobrá mysl, radost z naděje, harmonický temperament, šťastný vztah k ženským osobám.
Merkur - bohatství myšlenek, rozhled a správný úsudek, pozitivní postoj k životu, láska k družnosti a zábavě, úspěšné plány, velkorysé předsevzetí, dobrý obchodní smysl.
Venuše - bohatství citů, umělecké cíle, dostatek lásky, umělecké úspěchy, štěstí v lásce.
Mars - chtít si sám vytvořit svoje štěstí, jasný cíl, bohatá tvůrčí síla, šťastný smyslný člověk, získat si a vydobýt lásku člověka, zasnoubit se, úspěšná spolupráce.
Saturn - zábrany při jinak šťastné povaze, neumět správně využít dobré příležitosti, promeškat pravý okamžik, neuznaný talent, nespokojenost, rád se rozcházet, šťastné změny.
Uran - optimismus, šťastná ruka v podnikání, umět využít správné chvíle, náhlé úspěchy, šťastný obrat v životě.
Neptun - snívat o štěstí a úspěchu, ovšem bez správného smyslu pro skutečnost, chtít dosáhnout úspěch bez námahy, štěstí na slabých nohách, pomíjející štěstí, zklamání, ztráty, být mrzutý.
Pluto - člověk úspěchu s mimořádnými výkony, velký zisk.
Dračí hlava - sympatická bytost ve styku s druhými, šťastné nebo úspěšné spojení.
Ascendent - při harmonickém povaze též i šťastné poměry a šťastný vztah k okolí, získat duševní kontakt, družnost, zažít lásku s druhými, svátečnost, slavnosti.

Saturn - Uran

Slunce - vystavit tělo těžkým zkouškám síly, odporu, vzepření se nepodajnosti, rozchod.
Měsíc - silné duševní napětí, deprese, nestálost, chtít se náhle osvobodit od duševního útlaku, rozchod se ženskými osobami.
Merkur - vysoké nároky na nervy, nenechat si líbit nic, organizovat odpor, rozejít se, nutné změny.
Venuše - napětí v milostném životě, které může vést k rozchodu.
Mars - násilí, mimořádnou energii neprojevovat vždy správně, rozdat se, násilné řešení napětí, vyzvat na rozhodný boj, zranění, nehoda, přijít o svobodu nebo zbavit svobody druhého.
Jupiter - zasahovat do každé situace, šťastné řešení napětí, náhlý zvrat, dostat se do těžkostí, ztráty, škody na stavbách, defekt na motoru.
Neptun - nevydržet duševní napětí, být zlý nebo falešný následkem slabosti, přijmout nevyhnutelnost, vzdát se odporu, rozchod, smutek.
Pluto - násilí, brutalita, chtít přemoci těžké rozpoložení mimořádným napětím, vzepřít se proti osudu, poškození vyšší moci.
Dračí hlava - neumět se zařadit do určité společnosti, vyzývavé chování, společný odpor, rozchod.
Ascendent - být postavený do těžké životní situace, být sám, těžkosti způsobené druhými, zažít duševní utrpení s druhými, smutek.
Medium Coeli - nejvyšší požadavky na vlastní sílu, vzepřít se, vyzývat, rozejít se.

Saturn - Neptun

Slunce - tělesná reakce na duševní utrpení, slabá životní síla, citlivé tělo, nakažlivost, chorobnost.
Měsíc - duševní deprese, ubitost, neznat se duševně správně vyvinout, nízký charakter, nemoc způsobená duševním utrpením, nemoc ženy, ženské choroby.
Merkur - zábrany v myšlení, těžce chápavá, myslet vždy o všem zle, nemoc nervů.
Venuše - zábrany v pudovém životě, nechuť, malátnost, činnost žláz neprobíhá dostatečně, utrpení v lásce.
Mars - nedostatek energie, nechuť, nedostatek tvůrčí síly, slabá plodivá schopnost, nečinnost následkem duševního útlaku nebo nemoci.
Jupiter - být snadno vznětlivý nebo nedůvěřivý, úzkoprsost, přecitlivělost, egoismus, zábrany v tloustnutí, hubnutí, nedostatek tuku (nemoc jater nebo plic).
Uran - dráždivost, vnitřní nepokoj, zvláštní sklony, nemoc následem rozčilení, náhle se vyskytující slabost nebo nemoc.
Pluto - těžký duševní útlak, těžce se moci rozvinout, těžká nemoc.
Dračí hlava - v přítomnosti druhých se cítit utlačený, ztísněný, plachost, pocity méněcennosti, být spolu s nemocnými nebo slabými, v nemocnici, zděděná nemoc, společné utrpení, smutek.
Ascendent - duševně utlačené okolí, stísněné domácí poměry, duševní utrpení způsobené druhými, omezení svobody.
Medium Coeli - zvláštní charakter, časté změny nálad, rychle ztratit odvahu, kolísání mezi material. a ideal. sklony, trpět duševně, být nemocný.

Saturn - Pluto

Slunce - dřít se, neštítit se žádné námahy, zřeknutí se, strádání, tělesný rozchod.
Měsíc - citový chlad, lenivá krev, zdrženlivost, těžký osud ženy.
Merkur - důkladnost, touha po bádání, mlčenlivost, chtít rozluštit vážné problémy.
Venuše - sebekázeň, láska k samotě, askeze, odcizení, chtít se zřeknout lásky.
Mars - brutalita, násilí, bezohlednost, muset bojovat o existenci nebo o život, zvítězit nebo podlehnout.
Jupiter - prostota, přehnaná skromnost, obětovat se, za druhé, náboženský nebo sociální fanatismus, těžkosti následkem nemoci.
Uran - nevyhnout se nebezpečí, být schopný náhlých rozhodnutí za těžkých podmínek a okolností, náhlé násilnictví.
Neptun - faleš, lež, podvod, ublížit druhým, nemravnost, nezdrženlivost, nebezpečí způsobené vodou, jedem, plynem, špatné nervy.
Dračí hlava - masová chudoba, být spojený s mnoha lidmi utrpením.
Ascendent - být postavený do těžkých okolností, rozchod, smutek.
Medium Coeli - vydrží přečkat těžké okolnosti, jednostrannost, sebeobětování, asketa, magik, rozchod, útěk.

Saturn - Dračí hlava

Slunce - chtít být sám, cítit zábrany v přítomnosti druhých, odloučený manžel, vdovec, rozchody, rozvody.
Měsíc - duševní útrapy v přítomnosti druhých, cítit se duševně osamocený, zábrany vůči ženám, osamocený, vdovec, sirotek.
Merkur - být sám se svými myšlenkami, těžko navázat myšlenkový kontakt, myšlenky na rozchod, odcizení, zprávy o smutku nebo ztrátě.
Venuše - zábrany v milostném životě, neumět vyjádřit své city nebo myšlenky, nedostatečný přizpůsobivost, těžkosti v lásce nebo manželství, rozchod.
Mars - chtít se osvobodit od nátlaku druhých, trpět mezi druhými, násilný rozchod, smutek v příbuzenstvu.
Jupiter - rád se uskrovnit, být šťastný o samotě, zažít štěstí tajnou obětí za druhé, šťastný rozchod s partnerem, s podnikem, změna místa.
Uran - vzepřít se, touha po svobodě, nepodat se, trpět od starších příbuzných, vší silou se chtít osvobodit od nátlaku, násilný rozchod, náhlý rozchod.
Neptun - cítit se odstrčený, nepochopený nebo osamělý, duševní utrpení způsobené falší, zákeřností, podvodem, rozchodem, nemocí.
Pluto - obětovat se za druhé, trpět od druhých, společné utrpení spolu s druhými, smutek.
Ascendent - osobnost plná zábran, odloučející se s těžkostmi od druhých, rozchod.
Medium Coeli - zábrany ve vývoji vlastní osobnosti, cítit se utlačovaný, být sám, rozchod s příslušníky rodiny nebo spolupracovníky, smutek.

Saturn - Ascendent

Slunce - pociťovat nedostatek volnosti pohybu, jít rád vlastní cestou, těžké životní okolnosti, trpět okolím, onemocnět, rozloučit se.
Měsíc - cítit se okolím utlačovaný, zábrany v přítomnosti druhých, zlé nálady, ovlivnitelnost okolím, rozchod ženských osob.
Merkur - nechat své myšlenky ovlivňovat okolím, dostat se do těžkostí pro druhé, změnit okolí, odcestovat.
Venuše - v lásce nebo v milostném životě utlačovaný vlivy okolí, rozejít se.
Mars - bránit se proti utlačování, svévole, tvrdohlavost, být postavený do neklidných poměrů, rozchod, smutek.
Jupiter - lhostejnost, umět se povznést nad těžkosti, ve skromných poměrech se cítit dobře, těšit se z rozchodu, změny pobytu, změny bytu.
Uran - svévolné chování vůči druhým, mimořádné spory, násilné rozchody, odcestovat.
Neptun - deprimující okolí, duševně tím trpět, rozchod pro nesoulad.
Pluto - trpět násilným útlakem, nucený pobyt (vazba).
Dračí hlava - krásné rodinné poměry, strádat, odlučovat.
Medium Coeli - individuum se jen těžce vyvíjí, cítí se utlačovaný druhými, odstavený, trpí pod druhými, ale sbírá zkušenosti, duševní utrpení způsobené rozchodem, zábrany v uskutečňování životních cílů.

Saturn - Medium Coeli

Slunce - nedostatek životní odvahy, malá síla odporu, proti druhým, malá schopnost se bránit, dělat si starosti, cítit se utlačovaný, duševně nemocný.
Měsíc - přecitlivělost, ovlivnitelnost, hned se cítit unavený, sklon k depresím, utrpení, způsobené ženskými osobami.
Merkur - oddávat se těžkopádným chmurným myšlenkám, mít špatné zkušenosti, koncentrovat se na sebe, přemýšlet a hloubat, myšlenky na rozchod, odloučení.
Venuše - smutné zkušenosti, odříkání, zdrženlivost, odloučení od milých lidí, muset snášet utrpení.
Mars - nedostatek činorodosti a podnikavosti, poddajnost, cítit se bezbranným, trpět útlakem, muset se podat osudu, násilný rozchod, smutek.
Jupiter - prostota, skromnost, spokojenost, dělat si naděje, hledat východisko, střídavě štěstí, měnlivý pobyt, střídání pobytu.
Uran - duševní dráždivost, chtíti násilím dosáhnout cíl, vyvinout nejvyšší napětí, náhlá krize v povolání nebo jen v duši, duševní otřesy, smutek.
Neptun - nejasnost, nesoulad, zvláštní deprimující poměry, stavy, osamocení, zklamání, neshoda, duševní utrpení, smutek.
Pluto - jen těžko se umět prosadit, osudový boj.
Dračí hlava - soucit, být spojený se smutkem nebo špatnými poměry, smutná společnost, pohřební ústav.
Ascendent - zábrany ve vývoji, trpět druhými, být postavený do nerozhodných okolností, starat se spolu s jinými, být samotný, rozejít se, být smutný.

Uran - Neptun

Slunce - nedostatek životní síly, citlivé tělo, ovlivnitelnost, bezvědomí, nemoc, neživotnost (epilepsie).
Měsíc - vysoký stupeň ovlivnitelnosti a citlivosti, velmi vnímavá povaha, oddávat se mystickým vlivům, zaobírat se záhrobím nebo mrtvými, návaly, slabosti.
Merkur - zvláštní svět představ, vědecké a nadsmyslné problémy, výzkum podvědomí, touha po dálkách, plány bez uskutečňování.
Venuše - citlivost vysokého stupně, střídavé umění, jednostranné blouznění, láska zvláštního druhu.
Mars - nedostatek síly odporu, nezdrženlivost, vnuknutí, energie vedená nesprávným směrem, být ochromený, smutný.
Jupiter - spolehnout se na druhé, radost z naděje, štěstí zvláštního druhu, dát se obdarovat, znovu získat chuť do života.
Saturn - ubitost, nezdrženlivost, pesimismus, bolestná ztráta, smutek.
Pluto - silná ovlivnitelnost, být hračkou vnějších vlivů, vzdát se odporu, poddat se, velké ztráty, katastrofy.
Dračí hlava - spolu s druhými ztratit duševní rovnováhu, být přecitlivělým, společně snášet utrpení.
Ascendent - ovlivnitelná osobnost, nezdrženlivost, přecitlivělost, spolu s druhými být utlačený a smutný.
Medium Coeli - vývoj podvědomých sil, vnitřní vidění, zvláštní zájmy, bezvědomí, nedostatek odporu, nervové zhroucení, smutek.

Uran - Pluto

Slunce - touha po nezávislosti, svobodě, neúnavné tvoření, klást na tělo velké požadavky, silné duševní napětí, předráždění nervů, zhroucení se, katastrofy.
Měsíc - intuice, neúnavnost, krkolomnost, ctižádost, rozhodnost, vynutit si změny.
Merkur - čilý myšlenkový život, neúnavný duch, neúnavný duševní pracovník, tvůrčí síla, být vynalézavý, mít stále v hlavě novoty a plány.
Venuše - ???.
Mars - fanatismus, násilnictví, bouřlivá vášeň, přenáhlenost, "ohnout se nebo zlomit", zranění, nehoda.
Jupiter - sociální snažení, sledovat sociální nebo náboženské cíle, vybojovat násilné úspěchy.
Saturn - jednostrannost, svévole, egoismus, tvrdohlavost, nenávist, být postavený pod těžký nátlak, rozchod, zapříčiněný vyšší mocí.
Neptun - umět se vcítit, znalost lidí, prohloubení, sklon k nadsmyslovému, nejistota, nesplněné touhy, zkroušenost, bolesti nervů.
Dračí hlava - neúnavný spolupracovník, vytrvalý partner, chtít vykonat spolu s druhými násilné úkoly, zažít spolu s druhými rozčilení.
Ascendent - být postavený do mimořádného nebo nepokojného světa (okolí), použití násilí, nehoda.
Medium Coeli - vytrvalost, neúnavnost, rozhled, přehled (předvídavost), snahy po novotách, obratnost, každou situaci hned pochopit a využít.

Uran - Dračí hlava

Slunce - rychle zasáhnout, dát se strhnout k násilnostem, spolu s druhými se nechat strhnout do rozčilení.
Měsíc - vzrušená bytost v přítomnosti druhých, rychle se rozhodnout, druhé oduševnit, známosti s náhlým rozchodem, náhlé spojení se ženami.
Merkur - rychlé vnímání, pochopení situace, být spojený v myšlenkách s druhými, náhle si porozumět, kritizovat druhé, náhlé zprávy.
Venuše - v přítomnosti druhých stupňované pocity, pociťovat náhle sklony. Náhle se zamilovat, umělecký zážitek.
Mars - lehce se rozčílit v přítomnosti druhých, hádat se, těžko se ovládat, činorodé protiklady (rozpory).
Jupiter - rád se zúčastnit společnosti a zábav, hledat výhody prostřednictvím druhých, šťastné zážitky s druhými.
Saturn - náhlé zábrany v přítomnosti druhých, dostat se do těžkostí, s druhými vzdát se společenství, rozvod.
Neptun - ???.
Pluto - chtít ovlivnit druhé lidi, sám se dostat pod vliv, rozčilující zážitky v přítomnosti druhých lidí.
Ascendent - být povzbuzený prostřednictvím druhých osob, náhlé nové spojení.
Medium Coeli - hledat u druhých povzbuzení, změny, s druhými objevovat cíle, uskutečnit plány s druhými.

Uran - Ascendent

Slunce - tělesný neklid, pohyblivost, nervozita, neklidný spolupracovník nebo partner, nebezpečné okolí, spolupráce na technickém poli.
Měsíc - reakce duše na dráždění okolí, dráždivost citů, dát se lehce rozčílit, rychlá změna nálad způsobená jinými, náhlé zážitky vyvolané ženami.
Merkur - kritizovat, vměšovat se dovšeho, zvědavost, rychle prohlédnout, okolnosti, organizace, rychlé chápání, dávat příkazy, náhlé zprávy, technický pokrok.
Venuše - reakce vjemů na vlivy okolí, chtít rychle všechno uspořádat, pocity sdílnosti, nechat vzniknout náklonostem, vazby lásky.
Mars - činorodé zásahy do okolí, umět pohotově zasáhnout, praktická spolupráce na technickém poli, být ohrožený, zraněný, poškozený.
Jupiter - dostat se radostně s jinými do kontaktu a být přitom vzrušený, šťastné přetváření okolí, optimistický postoj, úspěšná spolupráce.
Saturn - cítit se druhými utlačovaný a stísněný, překonat těžkosti spolu s jinými, zábrany a rozchody.
Neptun - trpět duševně pod vlivem neklidných lidí, zažít zklamání nebo faleš, náhlé rozvrácené spojení, nečekaně smutné zážitky.
Pluto - chtít se prosadit za nejtěžších okolností, použití násilí.
Dračí hlava - hledat ve společnosti druhých povzbuzení a změnu, společenské zájmy, náhlé známosti, přijít spolu s druhými do náhlých změn.
Medium Coeli - nepokojná osobnost s proměnlivými cíly a stalým hledáním nových podnětů a nových spojení, rozčilení, nové změny, technická spolupráce.

Uran - Medium Coeli

Slunce - duševně tělesný nepokoj s pohyblivostí, lehce vzkypět, nedostatek sebeovládání, nervózní tělo, rozčilený muž.
Měsíc - dráždivost, častá změna nálad, vzkypět, lehce se rozhněvat, mimořádný stav rozčilení u ženy, např. v těhotenství nebo před porodem.
Merkur - rozčilená řeč, nervózní neklid, dráždivá nervová soustava, být v očekávání, vžít se do rozčilení, uskutečnit náhle nápady.
Venuše - rychlé reakce na smyslové dráždění, vzbudit smyslnost druhých, pohnutý milostný život, náhlé touhy, plození, porod.
Mars - rychle pohotově zasáhnout, nedostatek sebeovládání, s mimořádnou energií si získat uplatnění, hádka, nehoda, poranění, velká operace.
Jupiter - optimismus, uskutečňovat plány radostně, rozřešit šťastné napětí, zažít náhlou radost.
Saturn - citový chlad, úzkoprsost, egoismus, náhlé vystřízlivění, chtít se rychle rozejít, rychle se rozloučit, dostat výpověď.
Neptun - pasivní citový život, bezmocnost, nedokázat se prosadit, přejiž hněv, ochabnutí vůle.
Pluto - neúnavně a energicky sledovat cíle, fanatická ctižádost, zhroutit se přepracováním.
Dračí hlava - chtít se prosadit proti druhým, vyhodit konkurenci ze sedla, napětí uprostřed společnosti, neklidný rodinný život, rozčilení a hádky.
Ascendent - být neklidný, unáhlený v přítomnosti druhých, lehce se rozčílit, náhle něco zažít, náhlé změny.

Neptun - Pluto

Slunce - citlivé tělo, sensitivita, ovlivnitelnost, neobyčejné choroby (jako následek narkotik nebo léků), dostat se pod cizí vliv.
Měsíc - zvláštní duševní stavy, vysoký stupeň citlivost, změny nálad, okamžitě reagovat na každý popud, zvláštní paní, nadsmyslné zážitky.
Merkur - nesamostatné myšlení, být pod cizím vlivem v myšlení a jednání, citlivé nervy, mnoho plánů bez uskutečnění, slabost nervů.
Venuše - zvláštní láska, zachovávat věrnost i mrtvému, nadsmyslová láska, zvláštní umění, inspirované umění, mystika.
Mars - nedostatek energie, být použitý jako nástroj, nedostatek síly odporu, podléhat jiné síle, být použitý jako medium.
Jupiter - všeobecná láska k lidem, všeláska, mírová láska, náboženství, vysoká poznání, zažít šťastné duševní stavy, úspěchy v okrajových oblastech výzkumu.
Saturn - temné tušení, pesimismus, sám se trýznit, těžké duševní utrpení, rozklad sil.
Uran - sklon pro mimořádné věci, zábavné mystické, přecitlivělé nervy, mimořádné objevy.
Dračí hlava - společně s druhými zažít zvláštní zážitky, zděděné parapsychologické sklony.
Ascendent - být postavený do mimořádného prostředí, obklopit se mystickým pláštěm.
Medium Coeli - zjemnělý duševní život, vysoké duchovní cíle, sebepoznání, mystické zvláštnosti.

Neptun - Dračí hlava

Slunce - dostat se do zlého kontaktu s druhými, neumět se dobře dorozumět, být druhými zklamaný, trýzněný nebo opuštěný.
Měsíc - nedostatek přizpůsobení a smyslu pro společnost, zklamání, špatný postoj k ženám, zrušení duševních vztahů.
Merkur - dělat si nesprávné představy o spojeních, kojit se marnými nadějemi, uzavírat tajné dohody, druhé doběhnout.
Venuše - nechat se oklamat vlastními pocity ve spojení s druhými lidmi, klamné spojení, nevěra.
Mars - spolužít nebo spolupracovat s druhými neharmonicky, neumět se přizpůsobit, disharmonické spojení, být pohromadě s nemocnými.
Jupiter - chtít jiné využít nebo se nechat využít, vkládat do nějakého spojení velké naděje, zažít zklamání, nevýhody od druhých.
Saturn - duševní zábrany vůči druhým osobám, nevýhody nebo bolestné ztráty v důsledku spojení, rozluka z falešnosti, duševní utrpení zapříčiněné partnerem.
Uran - nechtít se podřídit společnosti, rozloučit se následkem sociálního postoje jiných, náhlý rozvrat spojení.
Pluto - mít neblahý vliv na spojení, znemožnit spolunažívání.
Dračí hlava - necítit se dobře ve společnosti druhých, trpět zábranami, zažít faleš, zklamání.
Ascendent - ???.
Medium Coeli - nemoci uskutečnit vlastní cíle s druhými, duševní utrpení, oddělovat se.

Neptun - Ascendent

Slunce - projevit se druhému jako slaboch, být tělesně využitý nebo poškozený, být zesměšněný.
Měsíc - duševní rozladění, být závislý na okolních vlivech, duševní zvláštnosti, duševně trpět, nepříznivý vztah k ženám.
Merkur - nechat se svést falešnými představami, zklamat se v druhých nebo využít jejich slabosti, jít nesprávnou cestou, chytračit se zlobou.
Venuše - nelaskavé okolí, toužit po lásce, být ovlivnitelný ve věcech lásky, zažít nepříjemnosti, zkušenosti v lásce, zajistit odpor.
Mars - bránit se neharmonickému vlivu okolí, zažít mrzutosti nebo hádky, chtíčové zmatky, nepříjemné spolupráce, být poškozený.
Jupiter - nechat se druhými připravit o štěstí, pověst, majetek nebo peníze. Podvádět nebo být podvedený.
Saturn - podlehnout zlé společnosti, trpět druhými, onemocnět z druhých, být brzděný, poškozený, zrazený.
Uran - velmi snadno podlehnout cizímu vlivu, náhlé nepříjemnosti od druhých, rozejít se pro nízké jednání.
Pluto - být okolím duševně utlačený, být poškozený zákeřností, zradou, hrubostí.
Dračí hlava - být spojený s neharmonickými lidmi, trpět falší, podvodem, zlobou, být účastný na nesprávnosti.
Medium Coeli - trpět pro nedostatek síly odporu nebo sebeovládání, jednat pod vlivem druhých, dát se svést.

Neptun - Medium Coeli

Slunce - tělesně se přetvářet, filmovat, skrývat svoje já pod maskou, předstírat něco jiného, neklid v povolání, nerozhodnost.
Měsíc - oddávat se představám, čilá fantazie, snění, podivný duševní stav, mylné názory.
Merkur - mylné myšlení, mylné představy a cíle, vjemy nesprávně posuzovat, dát se ovlivnit v myšlení, výměna dosud podvědomých představ.
Venuše - předstírat pocity, lásku předstírat, zdánlivé herecké sklony, umění.
Mars - jednat za nejasných představ, uskutečňovat nesprávné ideje, zaobírat se okrajovými oblastmi vedení, chtít poškodit druhé.
Jupiter - radostné naděje, snít o štěstí, štěstí předstírat, vsadit všechno na jednu kartu, spekulovat.
Saturn - nejasnost, nejistota, dělat si starosti, trpět následkem chybného jednání, být nemocný, neumět překonat ztráty.
Uran - duševní dráždivost, být chvílemi nejasný a nejistý, chtít násilím uskutečnit ideje, náhlé duševní zážitky, zmatky.
Pluto - sledovat divné cíle, nadsmyslové zážitky, dobrodružné podniky, kriminální přestupky.
Dračí hlava - nepříjemné spojení, zlá společnost, mít společné zlé úmysly.
Ascendent - žít ve světě představ, filmovat, mýlit se, sledovat nesprávné cíle, nejistota.

Pluto - Dračí hlava

Slunce - druhým něco vnucovat, ale být vystavený nátlaku druhých.
Měsíc - cítit se druhými duševně utlačený, nemoci se správně duševně vyvíjet.
Merkur - chtít druhé duševně ovládat, mít na společnost nátlakový vliv.
Venuše - vyvíjet mimořádnou přitažlivost na druhé, tragické spojení lásky.
Mars - v přítomnosti druhých vystupovat násilně nebo hrubě, chtít si druhé podrobit, být vystavený nátlaku.
Jupiter - chtít si vynutit uplatnění nebo moc přes druhé, dosáhnout velké zisky prostřednictvím druhých.
Saturn - nedostatek přizpůsobení, svárlivost, vzepřetí se, bránit se proti nátlaku, násilná rozluka spojů.
Uran - velké rozčilení ve společnosti, duševní útrapy z rozchodu.
Neptun - prosadit se ve společnosti podvodem, nevýhody a ztráty, snažit se získat vliv nad masami.
Ascendent - ???.
Medium Coeli - osud je často závislý od spojení, ty často ovlivňují životní cíl, nějakým způsobem omezují povolání.

Pluto - Ascendent

Slunce - bezohledné jednání vůči okolí, získat si respekt pomocí tělesné síly.
Měsíc - silně citově reagovat na okolí nebo mít na druhé neobyčejně citový vliv.
Merkur - smažit se druhé duševně ovládnout, sugesce, hypnóza.
Venuše - chtít si získat vliv neobyčejně sympatickým a přitažlivým výrazem, silné spojení lásky.
Mars - krkolomnost, dostat se do nebezpečí, zranění, nehoda.
Jupiter - imponující osobnost, velkorysost, velký zisk, dostat dar, příznivá životní změna.
Saturn - trpět pod násilným útlakem, muset snášet násilí, trpět chorobou druhých (duševně).
Uran - častá změna, žít v trvalém neklidu, mimořádné příhody, vzrušení, nehody.
Neptun - trpět pod zákeřnými, zlými, falešnými lidmi okolí, nacházet se v protivném nebo nešťastném položení.
Dračí hlava - mít společný osud s druhými, navázat neobyčejné spojení.
Medium Coeli - uplatnit se, prosadit se, fascinující osobnost.

Pluto - Medium Coeli

Slunce - potřeba se uplatnit, sebeuplatnění, síla se prosadit.
Měsíc - duševní velikost, umět se uplatnit duševními vlohami, silný vliv, ženská osobnost, vůdkyně.
Merkur - duchovní velikost, získat si uznání ve vědeckém oboru, působit sugestivně.
Venuše - neobyčejná přitažlivost a nezvyklé silné sklony.
Mars - silná touha po moci, vládychtivost, být nucený k určitému zaměstnání, krize v povolání.
Jupiter - nezvyklé cíle a úspěchy, vláda kapitálu.
Saturn - sebeobětování, dosáhnout cíl pomocí oběti, těžký zápas o existenci, úmrtí.
Uran - neúnavnost, houževnatost, výdrž, přehled, organizace, dostat se k cíli náhle nepředvídaným násilím, náhlé změny v povolání.
Neptun - nezvyklé životní cíle, mystické vedení, zjemnělý duševní život, bohatá obrazotvornost, být podrobený nesprávným představám, mýlit se, zažít závažné zklamání.
Dračí hlava - chtít na sebe strhnout vůdcovství ve společnosti, mít vliv na druhé.
Ascendent - získat si uplatnění a uznání za každou cenu, sláva.

Dračí hlava - Ascendent

Slunce - oddávat se družnosti, být rád s druhými lidmi, poznat jednoho muže.
Měsíc - rád se duševně spojovat s druhými lidmi, umět se vcítit do druhých, navazovat kontakt, ženská známost.
Merkur - udržovat nebo hledat duševní podněty, zajímat se, mít společné názory s druhými, společné studie nebo bádání.
Venuše - příjemný, laskavý nebo taktní postoj ke druhým osobám, být spojený stejnými sklony a pocity, spojení lásky.
Mars - chtít spolu s druhými něco vykonat, pracovní společenství, chtíčové spojení.
Jupiter - družnost, zábavy, milovat, svátečnost, umět zažít prožitky radosti spolu s druhými, šťastné spojení.
Saturn - cítit se stísněně v přítomnosti druhých, společenské zábrany, které mohou vést i k odcizení a rozchodu, smutek.
Uran - nerad být sám, hledat náhlé spojení, náhlé zážitky ve společnosti druhých.
Neptun - duševní zábrany nebo nesprávné představy, též lež nebo podvod, klamání, mohou podkopat nebo zrušit spojení.
Pluto - být nucený ke spolužití nebo k práci, nezvyklé spojení, osudové spojení.
Medium Coeli - snažit se dosáhnout duševní kontakt, usilovat o úzkou spolupráci, vyvíjet smysl pro společenství.

Dračí hlava - Medium Coeli

Slunce - soudržnost následkem společných zájmů, tělesně-duševní spojení, duševní vztahy muže.
Měsíc - silná pocitová složka ve spojeních, uvolněnost ve spojeních ve společnosti, uvolněný člověk, duševní spojení ženy.
Merkur - duševní vztahy s duchovními snahami, společné myšlenky a plány vedou ke družnosti, zprostředkovat oboustranné podněty.
Venuše - chtít projevit v osobních spojeních svoje pocity a sklony, z celého srdce milovat.
Mars - kamarádství, energická spolupráce, bojovná družnost, bojovat za společné ideály, duševní náklonnost a chtíčová přitažlivost.
Jupiter - milovat radostnou družnost, rád se uvolnit s druhými, šťastné společenství duší.
Saturn - svévolníci, stáhnout se do sebe, egoista, separovat se, žít osaměle, odloučit se.
Uran - afektované náhlé duševní reakce, v přítomnosti druhých se rozčilovat, znepokojovat se, náhlé hluboké zážitky s druhými.
Neptun - nedostatek přizpůsobivosti v individuálních vztazích, těžce udržet známost, rozchod jako následek vystřízlivění, zklamání, falešnost, smutek, bolestná ztráta.
Pluto - násilně se prosazovat ve spojeních, hledat si vlastní spolupracovníky, něco velkého vykonat spolu s druhými.
Ascendent - harmonické spolunažívání, duševní postoj k druhým, založit si vlastní domov, duševní spojení.

Ascendent - Medium Coeli

Slunce - vztah mezi tělem a duší, duše, duševní postoj ke druhým osobám, muž ve svém životním okruhu, sejít se, žít spolu, spolupráce, postoj k mužskému principu.
Měsíc - citově laděný postoj, hledat srdečné porozumění, nechat se vést instinktem, postoj k ženskému principu, spojení se ženou.
Merkur - výměna názorů, kritizovat, vypovídat se, vědecká nebo obchodní spolupráce.
Venuše - pocit krásy, chtít mít kolem sebe harmonii a krásu, osobní náklonnost.
Mars - činorodý člověk, pozitivní postoj vůči rodině a pracovišti, úspěšná spolupráce.
Jupiter - optimista, milovat radost a přátelství v užším kruhu, těšit se s druhými, dělat se oblíbeným, radost, úspěch.
Saturn - člověk plný zábran, pocity méněcennosti, duševní tísně, rozchod, smutek.
Uran - rozčilená osobnost, dostávat se lehce do afektů, rychle se rozhodovat, náhlé zážitky, rozčilení, překřížení plánů.
Neptun - necítit se dobře ve svém prostředí, duševně trpět, muset se přetvařovat, být obklopený falešnými nebo zlými lidmi, zažít zklamání.
Pluto - neobyčejný člověk v neobyčejném okolí, fascinující osobnost, získat silný vliv nad lidmi ve svém okolí.
Dračí hlava - jednotící osobnost, hledat kontakt, do zorného pole vstoupí noví lidé.


Literatura : REINHOLD EBERTIN - KOMBINACE HVĚZDNÝCH VLIVŮ; (zkráceno) (Z německého originálu přeložila Vilma Jamnická)

Page Up