<= Index  <= Zpět


Pavel Turnovský: Jiný pohled na teorii věků

Čas od času rozvlní už tak bouřlivou hladinu astrologických duskuzí nekonečné dohadování o tom, zda vstupujeme, nebo nevstupujeme do Věku Vodnáře a co z toho pro lidstvo, nebo alespoň tu jeho část, která se o astrologii zajímá. Z předkládaných dat může mít méně zasvěcený čtenář dojem, že se astrologové nedokáží domluvit pouze na datu, že se jejich údaje liší pouze v nějakých desetiletích nebo století. Pravda je však poněkud jiná. Údaje se liší řádově v tisíciletí. Např. Cheiro uvádí jako datum vstupu jarního bodu do souhvězdí Vodnáře rok 1762, Cyril Fagan 2369, Robert Hand 2813, Rupert Gleadow po roce 3000. Problém totiž spočívá v tom, jakou hvězdu (stálici) zvolíme jako fidux, čili bod, k němuž polohu jarního bodu měříme. Těmito hvězdami bývají voleny Aldebaran, Regulus, Antares, Spica, Alcyone. Stejně tak do hry vstupuje i urční vlastní polohy této fiduciální hvězdy v siderickém (hvězdném) zodiaku. Ani zde nepanuje shoda, viz např. diskuze o tom, zda Spika leží na 29° nebo 30° souhvězdí Panny. Pokusme se vystoupit z tohoto bludného kruhu jiným způsobem, než učinil RNDr. Milan Špůrek, který zvolil jako fidux hvězdu Regulus, a zároveň popudil mnohé astrology, tím, že nevede jarní bod (počátek tropického zodiaku) zodiakem siderickým, ale naopak sleduje dráhu Regula zodiakem tropickým, takže podle jeho názoru nepřejdeme v roce 2012 z Věku Ryb do Věku Vodnáře, ale z Věku Berana do Věku Býka. Jako fiduciální bod zvolme pivot, kolem kterého se otáčí celá naše galaxie Mléčné dráhy, galaktické centrum, které leží na rozhraní souhvězdí Štíra a Střelce. Zkusme také trochu zapomenout na věky pojmenované podle znamení, či souhvězdí a pokusme se aplikovat na věky Rudhyarovu tezi o dvanácti postupných krocích, případně konfrontovat polohu galaktického centra se sabiánskými symboly.


Galaktické centrum (GC)

Na podzim roku 69 našeho letopočtu se pozice galaktického cetra v hvězdném zodiaku (240° = přechod mezi souhvězdím Štíra a Střelce) kryla s pozicí v zodiaku tropickém (240° = přechod mezi znamením Štíra a Střelce). V září roku 70 Titus dobývá Jerusalem, podruhé a na dalších dva tisíce let ničí Chrám – centrum judaismu. Židé a křesťané, kteří jsou v té době jednou z judaistických sekt odcházejí do diaspory – vyhnanství – mají fungovat jako kvas mezi ostatními „národy“. Diference mezi oběma ziaky je nulová, Galaktické centrum vstrupuje do tropického znamení Střelce, Jarní bod – počátek tropického zodiaku (JB) - vstupuje ze souhvězdí Berana do souhvězdí Ryb, začíná nový cyklus rozvoje lidského vědomí. Co se dělo během cyklu předchozího:

-26000 vstup GC do znamení Střelce, JB do souhvězdí Ryb – diference mezi zodiaky 0°, 1. krok: subjektivní bytí
-23700 vstup GC do znamení Kozoroha, JB do souhvězdí Vodnáře – diference mezi zodiaky 30°, 2. krok: soustřeďování, -
střední doba kamenná, Egypt, Mezopotámie, dáma z Brasempoy v západní Francii
-21500 vstup GC do znamení Vodnáře, JB do souhvězdí Kozoroha, diference mezi zodiaky 60°, 3. krok: organizování
-19300 vstup GC do znamení Ryb, JB do souhvězdí Střelce, diference mezi zodiaky 90°, 4. krok: rozhodování
-17200 vstup GC do znamení Berana, JB do souhvězdí Štíra, diference mezi zodiaky 120°, 5. krok: vyjadřování
-15000 vstup GC do znamení Býka, JB do souhvězdí Vah, diference mezi zodiaky 150°, 6. krok: sebenapravování
-12900 vstup GC do znamení Blíženců, JB do souhvězdí Panny, diference mezi zodiaky 180°, 7. krok: uskutečňování, -štípaný kámen
-10700 vstup GC do znamení Raka, JB do souhvězdí Lva, diference mezi zodiaky 210°, 8. krok: sdílení, - začátek neolitické revoluce
- 8500 vstup GC do znamení Lva, JB do souhvězdí Raka, diference mezi zodiaky 240°, 9. krok: chápání, - broušení kamene, zpracování kovů
-6500 vstup GC do znamení Panny, JB do souhvězdí Blíženců, diference mezi zodiaky 270°, 10. krok: přehodnocování, -
rozšíření zpracování kovů v Íránu
-4250 vstup GC do znamení Vah, JB do souhvězdí Býka diference mezi zodiaky 300°, 11. krok: reorganizování - koncentrace lidí na Nilu, počátek zemědělství, kovové nástroje, - 3500/3000 vynález klínového písma v Sumeru
-2100 vstup GC do znamení Štíra, JB do souhvězdí Berana diference mezi zodiaky 330°, 12. krok: uvolňování, - epos o Gilgamešovi
69 n.l. vstup GC do znamení Střelce, JB do souhvězdí Ryb diference mezi zodiaky 360°/0°, 1. krok: subjektivní bytí, - 2. pád Jeruzaléma
2225 n.l. vstup GC do znamení Kozoroha, JB do souhvězdí Vodnáře, diference mezi zodiaky 30°, 2. krok: soustřeďování


Jednostupňové ingresy a fáze sabiánských symbolů

Lze použít dvou sekvencí sabiánkých symbolů postupujících vpřed a jednu sekvenci couvající. Historické události spojené s pobytem galaktického centra ve stupni si jistě každý dohledá podle svých zálib.

69 galaktické centrum (GC) vstupuje do 1° stupně tropického Střelce, fáze 241 sabiánských symbolů (začíná věk Střelce)
diference mezi oběma zodiaky 0°, začíná fáze 1 sabiánských symbolů (věk Berana, nebo lépe 1. krok subjektivní bytí)
Jarní bod (JB) couvá ze souhvězdí Berana do 30° Ryb, fáze 360 sabiánských symbolů, (začíná věk Ryb)
…….
1796 GC vstupuje do 25° stupně tropického Střelce, fáze 265 sabiánských symbolů
diference mezi oběma zodiaky 25°, fáze 25 sabiánských symbolů
JB vstupuje do 6° Ryb, fáze 336 sabiánských symbolů

1867 GC vstupuje do 26° stupně tropického Střelce, fáze 266 sabiánských symbolů
diference mezi oběma zodiaky 26°, fáze 26 sabiánských symbolů
JB vstupuje do 5° Ryb, fáze 335 sabiánských symbolů

1938 GC vstupuje do 27° stupně tropického Střelce fáze 267 sabiánských symbolů
diference mezi oběma zodiaky 27°, fáze 27 sabiánských symbolů
JB vstupuje do 4° Ryb, fáze 334 sabiánských symbolů

2010 GC vstupuje do 28° stupně tropického Střelce, fáze 268 sabiánských symbolů
diference mezi oběma zodiaky 28°, fáze 28 sabiánských symbolů
JB vstupuje do 3° Ryb, fáze 333 sabiánských symbolů

2082 GC vstupuje do 29° stupně tropického Střelce, fáze 269 sabiánských symbolů
diference mezi oběma zodiaky 29°, fáze 29 sabiánských symbolů
JB vstupuje do 2° Ryb, fáze 332 sabiánských symbolů

2153 GC vstupuje do 30° stupně tropického Střelce, fáze 270 sabiánských symbolů
diference mezi oběma zodiaky 30°, fáze 30 sabiánských symbolů
JB vstupuje do 1° Ryb, fáze 331 sabiánských symbolů

2225 GC vstupuje do 1° stupně tropického Kozoroha, fáze 271 sabiánských symbolů (začíná věk Kozoroha)
diference mezi oběma zodiaky 31°, fáze 31 sabiánských symbolů (začíná věk Býka, nebo lépe 2. krok soustřeďování)
JB vstupuje do 30° Vodnáře, fáze 330 sabiánských symbolů (začíná věk Vodnáře)


Sabiánské symboly k roku 69 n.l. – 142 n.l. počátek aktuálního Věku

FÁZE 1 (Beran 1): ŽENA, KTERÁ PRÁVĚ VYSTOUPILA Z OCEÁNU. OBJÍMÁ JI TULEŇ.

Klíčová myšlenka (KM): Vynoření nových forem a potencialit vědomí.

První ze 360 fází univerzálního a mnohaúrovňového cyklického procesu, který je zaměřen k aktualizaci určitého souboru potencialit. Tyto se v Sabiánských symbolech vztahují k rozvoji individualizovaného vědomí člověka - vědomí, že je jedincem, který má své místo a funkci ("osud") v planetárním organismu Země, a v určitém typu lidské společnosti a kultury.

Mít individuální vědomí znamená vynořit se z moře rodového a kolektivního vědomí - které se pro vynořenou mysl stává nevědomým. Toto vynoření je událostí zásadní. Je výsledkem určitého základního činu: nechat cosi za sebou, vynořit se z dělohy nebo z matrice, zde symbolizované mořem.

Takový čin nepovažujme za aktivní, pozitivní postoj individua. Na počátku je Čin; avšak často nepatrný, nejistý. Malý křehký klíček, nořící se ze semene, neproklamuje hlasitě svou existenci. Musí se probít krustou půdy, dosud pokrytou zbytky minulosti. Je to ještě samá potencialita a pouhý kousíček aktuální přítomnosti.

V symbolu je proto vynořující se entitou Žena, symbolicky řečeno, forma existence stále silně spjatá s nevědomými hloubkami biologické povahy druhu, plná touhy spíše být než prosadit se. Žena je v objetí tuleně - tuleň je savec, který kdysi prožil biologické, evoluční ač relativně nevědomé vynoření, avšak vydal se na zpáteční vývojovou cestu a "vrátil se do dělohy moře". Tuleň tedy představuje krok zpět ve vývoji. Objímá Ženu, která se právě vynořila, protože každý proces vynoření je zpočátku náchylný k neúspěchu. Je obklopen vzpomínkami, přízraky proher v minulých cyklech. Impuls směrem vzhůru je srážen strachem a nejistotou; podstata konfliktu tkví v tom, že síly tlaku směrem k budoucnosti a tahu směrem k minulosti jsou vyvážené.

Možnost úspěchu i neúspěchu je v podstatě přítomna během celého procesu aktualizace. Každé uvolnění potenciality obsahuje tuto dvouvrstvou možnost. Nevyhnutelně otevírá dvě cesty: jedna vede ke "zdokonalení" vědomí, druhá k "dezintegraci" - k návratu k nediferencovanému stavu (stav humusu, rozpadu, kosmického prachu - tedy k symbolickým "širým Vodám vesmíru", k chaosu).

Klíčové slovo: Tento symbol charakterizuje první z pěti částí, které se opakují na třech úrovních.Ta první představuje počáteční výchozí stav, nebo téma, první pětice, vztahující se k první úrovni: IMPULS BÝT.

*
FÁZE 241 (Střelec 1): VÁLEČNÍ VETERÁNI SE SETKÁVAJÍ, ABY OŽIVILI STARÉ VZPOMÍNKY

KM: Vůle a snaha znovu potvrdit hodnotu zápasu, na němž je založena civilizace a obecné společné výdobytky.

Tento symbol ukazuje na dva důležité faktory: muži, kteří se setkávají, jsou vojáci, a spojují je činy a typ vědomí, mající kořeny ve společné minulosti. To, čemu říkáme „civilizace“, je postaveno na neustálém boji proti přírodě, ve snaze vyrvat jí její moc. Tento prvek moci je nejzřetelněji přítomen ve vojenském vědomí. Mimoto je civilizace zbudována na výsledcích zkušeností minulých generací zapálených lidí, kteří dobrovolně velmi tvrdě pracovali. Skupiny veteránů se ve všech zemích snaží znovu rozdmýchat ve svých členech starý oheň dobře vybojovaných bitev; avšak typ abstraktního či náboženského myšlení, obvykle spojovaný se znamením Střelce, obnáší rovněž zvláštní druh „ohně“. Je to oheň, který rozněcuje „dnes“ přirozeného života v přítomnosti ve jménu vybudování většího „zítra“. Je zaměřen do budoucnosti. Snaží se vytvořit větší, širší civilizaci, i když nachází její kořeny v tom, co sklidila minulost lidstva. Znamená to kamarádství a skupinové aktivity, avšak sounáležitost je jedním z bojovných duchů.

První bod 49. sekvence. Tento symbol má být chápán v nejširším a nejzákladnějším významu, nejen jako sešlost starých kamarádů, ale hlavně jako výpověď o síle, která je přítomna v civilizačním procesu, v protikladu ke kultuře - jakožto ZVĚČNĚNÍ ducha boje o moc.

*
FÁZE 360 (Ryby 30): MAJESTÁTNÍ SKALNÍ ÚTVAR PODOBNÝ TVÁŘI, A CHLAPEC, KTERÝ HO OBDIVUJE A POVAŽUJE ZA IDEÁL VELIKOSTI; JAK CHLAPEC ROSTE, ZAČÍNÁ SE POZNENÁHLU TVÁŘI VE SKÁLE PODOBAT.

KM: Jasně vizualizované ideály mohou utvářet život svého nositele.

V tomto symbolu je použito k alegorii románu Nathaniela Hawthorna "Velká kamenná tvář". Ukazuje nám, že v člověku je latentně přítomna schopnost sebe-transformace. Tuto mocnou schopnost lze rozvíjet představivostí, kdy se emoce spolu s vůlí vlévají v obraz, který si mysl představí. Na nejvyšší duchovně-kosmické úrovni je to ta síla, pomocí níž Božské bytosti v závěru kosmického cyklu promítají základní Formuli (Slovo), které odstartuje nový vesmír. V biologickém smyslu je to ona síla, latentní ve všech semenech - síla vytvářet a vést růst budoucí rostliny. Nejpřípadnější symbol pro závěrečnou fázi cyklického procesu. Uvnitř konce cyklu potencionálně existuje - nebyl-li celý cyklus prokazatelně neúspěšný - semeno nového začátku

Poslední bod poslední scény velké rituální hry cyklických transformací. Přináší nám představu o síle archetypů jakožto přímých faktorů, usměrňujících životní procesy. Můžeme zde na závěr použít klíčové slovo ARCHETYPALIZACE.


1867 - 1938

FÁZE 26 (Beran 26): ČLOVĚK, OBDAŘENÝ VÍCE MOŽNOSTMI, NEŽ MŮŽE OBSÁHNOUT.

KM: Posedlost potencionálními možnostmi.

Pro mysl, která je konfrontována se zcela neznámým a dosud nezažitým typem vnitřní možnosti, je zpočátku těžké přizpůsobit se jejímu novému světu vnímání a možnostem akce. Člověk se do ní může bezhlavě vrhnout a ztratit orientaci. Měl by se pokusit dosáhnout stavu klidné bdělosti, a naučit se, že i v této oblasti existují limity a omezení, čili zákony, vyjadřující tento nový typ „řádu“.

První bod 6. sekvence, která bude celá o tom, že se člověk na tomto evolučním stupni musí v nové oblasti pohybovat opatrně, protože jeho vědomí zde dosud neumí plně fungovat, pouze jsou-li mu vymezeny jasné hranice. Tento symbol je VAROVÁNÍM - nebrat na sebe více, než je přiměřené momentálnímu stupni vývoje.

*
FÁZE 266 (Střelec 26): VLAJKONOŠ UPROSTŘED BITVY.

KM: Jedinec se s noblesou podřizuje kolektivním hodnotám a cílům.

Vlajka je symbolem organizovaného společenství lidských bytostí, národa, nebo dokonce i společenské třídy. Ve způsobu bitvy dle starého modelu se ten, kdo nese vlajku, má cítit jako představitel integrity a jednoty své skupiny. Jeho osobní život a blaho by proto mělo být cele podřízeno a identifikováno s blahem „většího Celku“, jehož zástavu nese. za určitých okolností je každý člověk schopen jednat jako uvědomělý a zodpovědný činný představitel lidstva. Tento symbol se v podstatě ptá: Jsi připraven převzít tuto roli?

První bod 54. sekvence zobrazuje, co může znamenat společenské vědomí v nejvyšším slova smyslu. Vlajkonoš je neozbrojen, bezbranný; přesto může být ústředním bodem úspěchu. Toto je symbol ZASVĚCENÍ SE IDEÁLU.

*
FÁZE 335 (Ryby 5): DOBROČINNÝ BAZAR, ORGANIZOVANÝ CÍRKVÍ.

KM: I ty nejprostší interakce mezi lidmi, tvořícími společenství, a lidmi individuálně myslícími, mohou být zhodnoceny prostřednictvím duchovního nebo transcendentního stvrzení.

Poslední z pěti symbolů, kladoucích důraz na interakci mezi lidmi, tvořícími společenskou skupinu, velkou či malou. Přináší prvek náboženské podpory. Účelem kteréhokoli organizovaného náboženství je především uspokojení potřeby dávat trvalejší význam mezilidským vztahům v referenčním rámci určitého způsobu života a kultury. Pomáhá společnosti být „celkem“ tím, že ji „posvěcuje“ - alespoň co do ideálního principu. Ospravedlňuje lidské chování tím, že mu žehná božským Zjevením toho, co je dobré a hodnotné. Idealizuje biologické a společenské potřeby tím, že je ritualizuje.

Zde končí 67. sekvence, vypovídající o RITUALIZOVANÉ DOBROČINNOSTI. Symbol zdůrazňuje, že "Boží přítomnost" je možno prožít i v těch nejprozaičtějších lidských aktivitách.


1938 - 2010

FÁZE 27 (Beran 27): DÍKY PŘEDSTAVIVOSTI JE ZNOVU NABYTO ZTRACENÉ PŘÍLEŽITOSTI.

KM: Revize postoje a vnitřní přehodnocení.

Druhý bod pětičetné sekvence obvykle stojí v kontrastu k prvnímu, ne však nutně v opozici. V tomto symbolu je jasné, že mysl, která byla příliš zahlcena podněty a vším tím, čeho by mohla v nové oblasti dosáhnout, posedlá, může snadno zažít neúspěch. Žák neobstojí ve zkoušce, případně se mu zdá, že neobstál. Přitom byl možná tento neúspěch guruovým záměrem, aby se žáku stal podnětem k objevení nové schopnosti: obecně řečeno je tato schopnost tím, co nazýváme „tvůrčí představivostí“. Mysl si musí umět něco nejprve „představit“, aby to byla schopna později prožít.

Na tomto stupni může být obtížné odlišit úspěch od úpadku. Co se počítá, je NEZLOMNÁ VÍRA při usilování o dosažení vlastních ideálů.

*
FÁZE 267 (Střelec 27): SOCHAŘ PŘI PRÁCI.

KM: Schopnost dát hmotě formu a vtisknout jí svou vizi.

Na tomto stupni vidíme jedince, tvůrčím způsobem vyjadřujícího svou jedinečnou individualitu. Ze svého společensko-geografického prostředí bere materiál a dává mu tvar, aby ostatním vyjevil něco ze svého vnitřního života a snah.

Opět kontrast s předešlým. "Vlajkonoš" symbolizuje neosobního představitele kolektivní tradice nebo národní pospolitosti. "Sochař" naproti tomu představuje člověka jako tvůrčího jedince, který chce zanechat ve společnosti svou stopu. Toto je symbol schopnosti člověka přetvořit hrubou hmotu podle své osobní vize - tudíž symbol PROMÍTNUTÍ SEBE SAMA DO SVÉ PRÁCE.

*
FÁZE 334 (Ryby 4): HUSTÝ PROVOZ AUT NA ÚZKÉM PRUHU PEVNINY, KTERÝ SPOJUJE DVĚ PŘÍMOŘSKÁ STŘEDISKA.

KM: Hybnost a intenzita změn, charakterizující a umožňující komplexní společenské procesy.

Pojem obchodu a společenské interakce v nové formě. Zdůrazněna je potřeba zavést nepřetržité dynamické vztahy mezi všemi aspekty a funkcemi společenského života. Čím jsou tyto vztahy komplexnější, tím je společnost dynamičtější a agilnější. V tomto symbolu je odkazem na „úzký pruh pevniny“ míněna geografická situace poblíž San Diega v Kalifornii, odkud symboly pocházejí - a také na Floridě a kdekoli jinde. Úzký pruh země odděluje moře od zálivu, a na tomto pruhu stojí budovy a neustále se tam prohánějí auta. Blízkost moře zdůrazňuje kolektivní povahu společenských zkušeností a toho, co se může jevit jako „individuální“ úspěchy.

Čtvrtý. bod sekvence evokuje nejrůznější aspekty toho, co může být na různých úrovních nazýváno PROVOZEM. Technika docilování sociálních výsledků je vždy založena na vzájemné výměně idejí a souhře aktivit. Pochopitelně se občas zmatkuje - každý provoz někdy přeruší dopravní zácpa.


2010 - 2082

FÁZE 28 (Beran 28): VELKÉ PUBLIKUM KONFRONTUJE ČLOVĚKA NA SCÉNĚ, KTERÝ ZKLAMAL JEHO OČEKÁVÁNÍ.

KM: Nutnost zralé přípravy a sebekritiky.

Zde máme hmatatelné výsledky situace, evokované ve dvou symbolech předešlých. Velké naděje a vzrušená očekávání netrvají věčně. Poslední symbol odhaluje stav vědomí člověka na scéně: je si již zcela vědom toho, co přislíbil - mnoha stránkám své vlastní osobnosti a možná i jiným lidem - více, než byl schopen poskytnout. Tématem je, jak si poradit s touto situací. V té či oné formě se totiž v životě velmi často opakuje. Způsob, jak se s ní vypořádat, determinuje budoucí možnosti rozvoje a postupu.

Třetí stupeň sekvence. Potřeba být víc než jen "posedlý možnostmi" a subjektivně zainteresovaný při využívání nových sil. Musejí být vzaty v potaz objektivní výsledky, to jest, co užití těchto sil způsobí. Jedinec v tom není sám, protože v jistém smyslu bude ovlivněno lidstvo jako celek. Je tedy nutno být objektivní součástí celého prostředí: být ZODPOVĚDNÝ za to, co vyvolají mé činy v lidech, kteří jsou zde, aby očekávali významné výsledky.

*
FÁZE 268 (Střelec 28): STARÝ MOST PŘES PĚKNÝ POTŮČEK JE DOSUD V PROVOZU.

KM: Trvalé prvky ve společnosti, prokazující její schopnost smysluplně propojovat génia svých jedinců s každodenními potřebami kolektivu.

Tento symbol, jak je u třetích v sekvenci obvyklé, spojuje základní hodnoty, obsažené ve dvou předešlých. Mistrovství několika imaginativních a zručných jedinců, kteří zvládli materiální faktory, umožňuje společenství, aby zůstalo soudržné a schopné snadného fungování v nejlepším možném prostředí. Práce těch sochařů-inženýrů umožňuje jejich lidem rozvinout relativně stálou kulturu. Ustavuje se tradice, která umožňuje lidem propojit jejich vlastní přirozenost s tou nejvyšší vizí, jakou jejich vůdcové mohou pojmout a objektivně projevit.

Třetí bod 54. sekvence ukazuje způsob, jak může lidské dílo harmonicky splývat s přírodním prostředím při vytváření krásných a trvalých forem hlubokého významu. V reakci na ošklivost našich chaotických měst a dálnic dnes máme tendenci toužit po "divočině".Tím pravým ideálem je však kombinace přírodní krásy s lidským umem a představivostí. Jako klíčové slovo můžeme použít název skvělé knihy architekta C. Bragdona: KRÁSNÁ UŽITEČNOST.

*
FÁZE 333 (Ryby 3): ZKAMENĚLÉ KMENY STROMŮ LEŽÍ POLÁMANÉ NA PÍSKU V POUŠTI.

KM: Každá plně vyspělá společnost je schopna schraňovat záznamy o tom, čeho dosáhla.

Vybuduje-li velká skupina lidí úspěšně kulturu se silnými institucemi, které samy sebe vyjadřují silnými symboly a uměleckými či literárními díly, stěží se takové úsilí mnoha generací beze stopy ztratí. V té či oné formě se záznamy takové kultury uchovají nebo jsou tajuplně uchráněny, jednoduše proto, že zjevují místo a funkci té dotyčné kultury v dlouhém procesu postupného rozvíjení potencialit, vlastních archetypálnímu ČLOVĚKU. Právě tento koncept byl zmýtizován a zpopularizován v náboženství jako idea vzkříšení mrtvých o Posledním Dnu. Symbol zkamenělého dřeva a arizonské poušti nám však říká, že vlastní uchování záznamů není nikdy dokonalé ani kompletní. Zůstávají jen zlomky, dostatečně významné, aby zjevily základní archetypální formu.

Třetí symbol sekvence přináší příslib společenské nesmrtelnosti - tj. uchránění trvalých (protože archetypálně významných) faktorů v různých oblastech činnosti člověka, jenž je částí své kultury. Jde o symbol NEZNIČITELNOSTI.

Zpět na začátek stránky