<= Index  <= Zpět


Pavel Turnovský: TRANSFORMAČNÍ BOD

Ve své první knize věnované transpersonální astrologii ”The Sun Is Also a Star - The Galactic Dimension of Astrology” (Také Slunce je hvězda - galaktická dimenze astrologie), vydané v roce 1975, zmiňuje Dane Rudhyar funkci midpunktu tří transformačních planet Uranu, Neptunu a Pluta, nazvaného transformační bod (TB), pro monitorování radikálních kroků na transpersonální-spirituální cestě.

Tento abstraktní bod se odvíjí od trojkonjunkce třech zmíněných planet, k níž došlo během roku 574 před n.l. na 15° znamení Býka. K příští trojkonjunkci dojde v roce 3369 n.l., tedy přibližně po čtyřech tisících letech. V mezidobí proběhne TB přibližně třicetkrát celým zodiakem.

Poloha TB v nativitě vypovídá o schopnosti podstupovat zásadní astro-alchymické transformační vývojové kroky z hlediska univerzálního nebo fylogenetického (postavení ve znameních zodiaku), partikulárního nebo ontogenetického a individuálního (postavení v domech), v součinnosti psychickými funkcemi a principy (aspektace planetami). Interpretace tranzitů TB je komplikována jeho pomalým pohybem. Nikdo z nás není schopen zažít průchod TB celou nativitou, neboť jeho zodiakální perioda kolísá mezi 130 a 150 lety. Měli bychom přihlédnout i k rozdílu interpretací v souřadnicích heliocentrických — stále direktní pohyb odpovídá proměnám na úrovni celé naší sluneční soustavy - a geocentrických — střídající se pohyby direktní, retrográdní a mezi nimi stop-timy stacionárity odpovídají víceméně bouřlivým proměnám ve vrstvě biologické, společensko- kulturní, individuální a transpersonální. To má vliv i na interpretaci pomocí Sabiánských symbolů. Pomalá perioda znemožňuje také využití revolucí TB. Z praktického hlediska se zatím nejlépe osvědčily cyklické horoskopy počítané každoročně pro stejnou fázi Slunce a TB jako v nativitě a měsíční cyklické horoskopy pro opakující se fázi mezi Lunou a TB, přestože výpočet těchto okamžiků je poněkud komplikovaný, stejně jako je komplikovaný i výpočet samotného TB.

Každý, kdo pracuje s midpunkty ví, že výpočet midpunktu mezi dvěma planetami dává dva výsledky. Jeden v kratší výseči, druhý ve výseči delší. Z nich ten, který leží v kratší výseči považujeme za správný. Pokud počítáme midpunkt třech planet, dostaneme zákonitě tři výsledky, které spojuje pouze to, že leží ve stejné triplicitě, ve znameních stejného živlu. Který z nich je ten pravý? Proto jsme sestavili za pomoci počítače pomocnou tabulku, která monitoruje v určitých časových krocích postup TB zodiakem mezi dvěmi aktuálními trojkonjunkcemi Uranu, Neptunu a Pluta.

Dva příklady nám osvětlí základy práce s TB. Základní výpočty byly provedeny na PC programu Johannes.

Jean-Julien Champagne, ilustrátor Fulcanelliho Tajemství katedrál, se narodil 23. ledna 1877 v 18:00 LT / 17:50:52 UT v Levallois-Perret: 48N54, 2E17, jak uvádí Kenneth Rayner Johnson v knize The Fulcanelli Phenomenon (str. 172), ed. Jersey 1980. Údaj je zřejmě přibližný. Kdyby se narodil v 17:42 - 17:45 UT, dosáhly by hlavní osy nativity stupňů zodiaku (4°Býka, 18°Lva atd.), které se v Sabiánských symbolech dotýkají alchymické transmutace stejně jako většina ostatních prvků nativity, že nelze než prohlásit: Champagne JE totožný s Fulcanellim. Medium coeli na 4°Býka totiž nese Sabiánský symbol: Bájný hrnec zlata na konci duhy. Rudhyarův výklad říká, že Duha symbolizuje spojení Boha a člověka, tedy možnost komunikace a souladu mezi duchovní podstatou a pomíjející osobností. tento kontakt je neuchopitelný: nic jej nemůže přesně vyjádřit nebo umístit. Podobně i ascendent na 18° Lva nese Sabiánský symbol: Chemický experiment v univerzitní laboratoři, emoce vyvolané objevem procesu skrytého v hmotě. Intelektuální analýza dannosti bytí, tedy alchymie psychických sil.

Slunce, Luna a tří transformační planety mají v 17:51 UT následující polohy:

Slunce: 3° Vodnáře 54' 54" = 303° 54' 54"
Luna: 17° Býka 11' 33" = 47° 11' 33"
Uran: 23° Lva 28' 18" = 143° 28' 18"
Neptun: 2° Býka 32' 37" = 32° 32' 37"
Pluto: 22° Býka 41' 43" = 52° 41' 43"

Výpočet TB: (143° 28' 18" + 32° 32' 37" + 52° 41' 43") ÷ 3 = 76° 14' 13" = 16° 14' 13" Blíženců, čili některého ze VZDUŠNÝCH znamení. Pohledem do tabulky zjistíme, že 1.I.1870 se TB nacházel na 28° Býka a 1.I.1880 na 25°Blíženců. Z toho logickou úvahou plyne, že TB se v Champagneově nativitě nachází v Blížencích, přesněji na 16° Blíženců 14' 13", na 17° Blíženců, nesoucím další velmi zajímavý Sabiánský symbol: Krásná mladá tvář se mění a nabývá rysů čerstvě získané, pravé dospělosti. Obraz evokuje možnost vnitřní proměny, fyzická síla se mění v duchovní moc.

Výpočet fází Slunce, Luny a TB:
Slunce: 303° 54' 54" - 76° 14' 13" = 227° 40' 41"
Luna: 47° 11' 33" - 76° 14' 13" + 360° = 330° 57' 20"

Eugen Canseliet tvrdí, že se mu v září 1922 v laboratoři plynárny v Sarcellesse podařilo špetkou projekčního prášku od Fulcanelliho v přítomnosti chemika Gastona Sauvage a J.J.Champagne transmutovat obecný kov na zlato. Podívejme se na odvážné tvrzení prizmatem TB, Champagneovy nativity a cyklického synodického horoskopu solárního (ročního) a posléze i lunárního (měsíčního).

Poloha TB 1.září 1922:
UR: 11° Ryb 46' 23" = 341° 46' 23"
NE: 16° Lva 32' 02" = 136° 32' 02"
PL: 10° Raka 53' 28" = 100° 53' 28"

(341° 46' 23" + 136° 32' 02" + 100° 53' 28") ÷ 3 = 193° 03' 58" = 13° Vah 03' 58", čili ve vzdušném znamení, pohledem do tabulky zjistíme, že je tomu opravdu tak. Dobu, kdy dojde ke stejné fázi Slunce, Luny a TB zjistíme, když fáze z nativity přičteme k TB.

Slunce: 193° 04' + 227° 41' - 360° = 60° 45' Slunce má být přibližně na počátku Blíženců, kolem 22. května 1922. A te zpřesnění. TB se mezitím přesunul na 11° Vah 44' 30" a Slunce, aby k němu zaujmulo stejnou fázi 227° 40' 41", musí dospět na 29° Býka 25' 12", což se stane 21. května 1922 v 6:42 UT. (obr.1) V tomto cyklickém horoskopu nás na první pohled upoutají silně postavené transformační planety Uran poblíž MC a Pluto na AS, Neptun se pomalu blíží k AS nativity. Nedokončená Velká kvadratura naznačuje možnost symbolického i reálného ukřižování hmoty, emocí a intelektu.

Luna: 193°04' + 330°57' - 360° = 164° 01' Luna má být přibližně v polovině Panny, k čemuž dochází každý měsíc a ve vztahu k září 1922 je to 23. srpna a 20. září. Zpřesnění. TB se přesunul na 13° Vah 01' 45" a Luna, aby k němu zaujala stejnou fázi 330° 57' 20", musí dospět na 13° Panny 59' 05", což se stane 23. srpna v 20:31 UT. (obr.2) Uranský trychtýř tohoto cyklického horoskopu je příslibem nepříliš vzdálených zázraků. Luna, Merkur a Pluto se pomalu rozestavují, zatímco Neptun se nezadržitelně přibližuje AS nativity.

Při druhé možnosti se TB posunul na 13° Vah 06' 02" a Luna se má tedy dostat na 14° Panny 03' 22", což se stane 20. září v 7:32 UT. (obr.3) Aktéři proměny jsou na svých místech. Vodní lázeň pro Draka je připravena (Uran, Luna, Venuše, Pluto) Saturn v těžiši Velkého téčka drží energii na uzdě. Neptun již vstoupil na alchymický 18° Lva. Po dvacátém září (podzimní rovnodennost se blíží) je transmutace možná, zejména pokud TB vstoupí na 15° Vah.

Filosof Ladislav Klíma se narodil 22. srpna 1878, v 17:05 LT / 16:13 UT v Domažlicích: 49N27, 12E56. Poloha Slunce, Luny a transformačních planet v tomto okamžiku je:

Slunce: 29° Lva 22' 59" = 149° 22' 59"
Luna: 16° Blíženců 51' 14" = 76° 51' 14"
Uran: 29° Lva 48' 30" = 149° 48' 30"
Neptun: 9° Býka 47' 51" = 39° 47' 51"
Pluto: 26° Býka 29' 29" = 56° 29' 29"

Výpočet TB: (149° 48' 30" + 39° 47' 51" + 56° 29' 29") ÷ 3 = 82° 01' 57", na 22° 01' 57" znamení Blíženců, tedy ve znamení vzdušného živlu. Pohledem do tabulky zjistíme, že to opravdu v Blížencích je. V Sabiánském symbolismu nese 23° Blíženců obraz tří ptáčat v hnízdě, což podle Rudhyara evokuje možnost postupného vývoje nejvyšších duševních schopností, které dosud vyžadují stálou ochranu.

Výpočet fází Slunce, Luny a TB:
Slunce: 149° 22' 59" - 82° 01' 57" = 67° 21' 02"
Luna: 76° 51' 14" - 82° 01' 57" + 360° = 354° 49' 17"

V pátek 13. srpna 1909 došel Klíma k ”nejsmělejší, nejstrašnější, nejvyšší z myšlenek, jež člověk kdy měl: být již v tomto životě v podstatě vskutku a cele a plně Deus, creator omnium! již zde v podstatě jednat, jak On jedná v nejryzejším svém stavu! a spolu poznání, že cíl tento, pro každého dosavadního člověka non plus ultra šílenství, je zcela samozřejmý a dosažitelný ve smyslu mého apparentismu, existimismu..., — a ovšem egosolismu.” Jak vypadala situace z hlediska synodického vztahu mezi Sluncem, Lunou a TB?

Poloha TB 13. srpna 1909:
UR: 17° Raka 53' 52" = 107° 53' 52"
NE: 18° Kozoroha 02' 54" = 288° 02' 54"
PL: 26° Blíženců 31' 34" = 86° 31' 34"

(107° 53' 52" + 288° 02' 54" + 86° 31' 34") ÷ 3 = 160° 49' 27" = 10° Panny 49' 27", čili v zemském znamení, pohledem do tabulky zjistíme, že je tomu opravdu tak. (obr.5) Bod transformace je na Sabiánském symbolu matky, která vidí ve svém dítěti potenciální uskutečnění toho, o čem snila. Podle Rudhyara je to tvůrčí představivost při práci, realizace velkých snů, které dávají každému bytí vyšší smysl. Navíc opozice Urana s Neptunem na hozirontu nativity je doplněna v prvé řadě Lunou, pak Venuší s Jupiterem a zakotvena Saturnovou skobou. Dobu, kdy dojde ke stejné fázi Slunce, Luny a TB zjistíme, když fáze z nativity přičteme k TB.

Slunce: 160° 49' + 67° 21' = 228° 10' Slunce má být přibližně na 18° Štíra, kolem 10. listopadu předchozího roku. TB se mezitím přesunul na 08° Panny 47' 52" a Slunce, aby k němu zaujmulo stejnou fázi 67° 21' 02", musí dospět na 226° Štíra 08' 54", což se stane 8. listopadu 1908 v 22:49 UT.(obr.4) Úplněk a opozice Urana s Neptunem na AS nativity jsou dostatečnou známkou blížícího se vyvrcholení dosavadních snah.

Luna: 160° 49' + 354° 49' - 360 = 155° 38' Luna má být přibližně na 6° Panny, k čemuž dochází každý měsíc, ale ve vztahu k 13. srpnu 1909 je to 20. července. TB se mezitím přesunul na 10° Panny 41' 38" a Luna, aby k němu zaujala stejnou fázi 354° 49' 17", musí dospět na 5° Panny 30' 55", což se stane 20. července v 18:24 UT. (obr.6) Uranský trychtýř, Neptunova opozice s Uranem na AS nativity a cyklického horoskopu připravuje terén pro zablesknutí v pátek třináctého.

TRANSFORMAČNÍ BOD (TB)
poloha pro 1. leden příslušného roku, pokud není uvedeno jinak

9.V.-574: 14° býk 44'
-500/I/1: 02° střelec
-400: 08° panna
-300: 20° býk
-200: 07° ryby
-100: 17° štír
0: 12° lev
100: 15° býk
200: 27° kozoroh
300: 15° štír
400: 25° rak
500: 22° beran
600: 21° kozoroh
700: 04° váhy
800: 22° rak
900: 03° beran
1000: 02° kozoroh
1100: 29° panna
1200: 10° blíženci
1300: 29° ryby
1400: 10° střelec
1500: 12° panna
1600: 06° blíženci
1700: 18° vodnář
1800 05° střelec 14'
1810: 01° kozoroh 50'
1820: 26° kozoroh 51'
1830: 20° vodnář 38'
1840: 13° ryby 53'
1850: 07° beran 25'
1860: 01° býk 58'
1870: 27° býk 50'
1880: 24° blíženci 38'
1890: 21° rak 17'
1900: 16° lev 52'
1910: 11° panna 25'
1920: 05° váhy 32'
1930: 29° váhy 53'
1940: 28° štír 05'
1950: 22° střelec 35'
1960: 21° kozoroh 45'
1970: 22° vodnář 00'
1980: 22° ryby 11'
1990: 21° beran 37'
2000: 19° býk 48'
2010: 16° blíženci 59'
2020: 13° rak 47'
2030: 11° lev 02'
2040: 09° panna 03'
2050: 07° váhy 17'
2060: 04° štír 38'
2070: 00° střelec 30'
2080: 25° střelec 01'
2090: 18° kozoroh 47'
2100: 12° vodnář 29'
2200: 26° váhy
7.VI.3368 14° blíženci 15'
1.VI.3370 18° blíženci 40'

Transformační bod je aritmetický průměr ekliptikálních geocentrických (popřípadě heliocentrických) délek Urana, Neptuna a Pluta. Odvíjí se od trojkonjunkce těchto planet v roce -574 a směřuje k příští této trojkonjunkci, která nastane někdy v letech 3368/70. Data 9.V.-574, 7.VI.3368 a 1.VI.3370 jsou novoluní, nastalá v těsné konjunkci s bodem transformace.

K výpočtu této orientační tabulky bylo použito programů Astrolog 5.30 W.D.Pullena a Johannes 1.5 firmy Condata s.r.o. a Pavla Turnovského.

Čast přednášky P.Turnovského, pronesené na 2. Evropském astrologickém kongresu v Praze 1997, má být uveřejněno v Konstelaci 23.

Zpět na začátek stránky