<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: živly

0)


OHNIVÁ ZNAMENÍ: Tato znamení pracují se třemi aspekty základní aktivní síly, uvolněné na počátku všech cyklokosmických procesů - to jest síly, schopné indukovat strukturované série transformací. Indická okultní tradice hovoří o třech ohních: ohni elektrickém, solárním a ohni vznikajícím třením. Což odpovídá znamením Berana, Lva a Střelce.

VODNÍ ZNAMENÍ: Pracují s aktivní silou, potřebnou k udržení, podpoře a integraci prostřednictvím stabilizace základních životních rytmů všeho, co se objevilo jako organizovaný systém aktivity. „Vodní“ síla je schopnost cítit a reagovat jako organický celek.

VZDUŠNÁ ZNAMENÍ: Živel Vzduchu je o všech pronikavých a stimulujících prostředcích komunikace. Spojuje oddělené jedince dohromady ve společné aktivitě. Vzduch je v plicích a buňkách i toho největšího izolacionisty a rasisty, a nevyhnutelně ho spojuje, ať si toho je vědom nebo ne, s těmi, které zavrhuje nebo jejichž existenci odmítá byť jen uznat. Jen pár dnů trvá, než vítr roznese stejný vzduch kolem celé země - jakoby se vysmíval našim národnostním bojům a separatismu. Všichni ho vdechujeme a vydechujeme do něj zplodiny našich těl. Ve formě kyslíku koluje v útrobách všech lidských bytostí, a bez něj by nebylo života. Je to dynamická síla - archetypálně, rovnodennostní Živel, Váhy - ale na rozdíl od Ohně netransformuje. Namísto toho dává lidským jedincům nový duchovně-společenský rozměr. V mnoha jazycích slova, která původně znamenala „vzduch“ nebo „dech“, pozbyla svého prvotního jediného významu a nahradila jej významem duch (pneuma, atma)

ZEMSKÁ ZNAMENÍ: Díky atomové fyzice víme, že hmota v pevném skupenství ve skutečnosti není masou těžkých materiálů, ale většinou prázdným prostorem, v němž obrovskou rychlostí víří atomy a jejich složky, odděleny vzdálenostmi v poměru k jejich neuvěřitelně malé velikosti enormními. Mocné síly drží tyto vířící atomární a subatomární částice pohromadě, v určitých organizovaných modelech. Silná pouta mezi miliardami elektrických částic předkládají našim smyslům pocit pevnosti. Na další úrovni se z pevnosti stává soudržnost, základ, na němž jsou vystavěny trvalé společensko-politické a kulturní instituce.
Fyzikové hovoří o „vazebné síle“ uvnitř atomu, nebo o gravitaci. Psycholog, má-li dostatečně pronikavý vhled, by mohl vidět podobné síly, působící na úrovni psyché a vedoucí k formování ega - stabilizátoru toho, čemu říkáme „charakter“. Jsou ega masivní, odolná vůči rozbíjení a disintegraci; jiná zase jen velmi volně spojují různé popudy a vědomé zájmy psyché a mysli, čímž umožňují rozbití osobnosti nebo ovládnutí elementárně-astrálními silami.

Dane Rudhyar/Astrologická mandala

-------- (?)