<= Index  <= Zpět   



Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: zenitová vzdálenost

0)

Zenitová vzdálenost z je úhel mezi zenitem a hvězdou. Tuto vzdálenost měříme ve stupních od 0° do 90° pro hvězdy nad obzorem, od 90° do 180° pod obzorem. Pro výšku hvězdy nad obzorem h platí vztah h = 90°- z. Výška hvězdy nad obzorem se určuje tak, že se od 90° odečte zenitová vzdálenost.
Azimut a zenitová vzdálenost se mění každým okamžikem, protože závisí na zeměpisných souřadnicích místa, které je díky rotaci Země neustále v pohybu - proto se v tabulkách neuvádějí.

-------- (?)