<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: zeměpisná délka a šířka

0)

Zeměpisnou šířku měříme severně a jižně od rovníku, který tvoří nultou rovnoběžku . Usnesením 18. plenárního zasedání Mezinárodní astronomické unie (IAU) z roku 1982 je nyní zeměpisná délka na východ od Greenwiche kladná, na západ záporná. Zeměpisná šířka je pro všechny body severní polokoule kladná, pro všechny body jižní polokoule záporná. Toto usnesení respektuje i náš program.Zeměpisnou délku místa měříme poledníky, kterých je 360, počínaje od poledníku Greenwichského, který byl dohodou určen za základ, a podle něho počítáme pak zeměpisnou délku východní a západní.

-------- (?)