<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Země

0)

Země je třetí planeta v pořadí od Slunce. Země obíhá kolem Slunce za 365 5h 48min 46s (tropický rok) po dráze s obvodem 936 mil. km. Slunci nejbližší bod této dráhy, perihelium/přísluní, je od Slunce vzdálen 147,1 km (...no to není moc daleko ??!!!) a Země ho dosahuje 3.ledna. Bod nejvíce vzdálený od Slunce je afelium/odsluní a Země jím prochází 4. července. Země se také otáčí kolem vlastní osy/rotace za 23 h 56 min 4 s. Díky kombinaci obou pohybů vrcholí stř. Slunce/časová rovnice vždy po 24 hodinách/1 slunenční den přesně nad jihem. Zemská osa je skloněna o úhel 66 st. 3 min. vzhledem k rovině zemské dráhy/rovině ekliptiky, proto se mění délka slunečního svitu a úhel dopadu slunečních paprsků během roku/příčina ročních dob. V cyklu 40 000 let se mění sklon zemské osy od 65 st. 2 min. do 68 st. 05min. a v jiném cyklu také poloha přísluní; z těchto a mnoha dalších důvodů nastávají dlouhodobé klimatické změny. V důsledku setrvačné odstředivé síly vzniklé rotací je Země zploštělá. Vzdálenost od pólu ke středu Země je 6356,752 km, tedy menší (...no z toho jsem teda srna!!!!!!!) než vzdálenost od rovníku ke středu Země/rovníkový poloměr je 6378,, 137 km. Na Zemi je zavedena souřadnicová soustava/geografické souřadnice, zemská šířka, délka.

Horoskopy jsou počítány pro místo na Zemi, odtud geocentrický systém.

-------- (?)