<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: zatmění

0)

Zatmění (eclipse) je zastínění jednoho nebeského tělesa druhým - v a. uvažujeme hlavně zatmění Slunce nebo Luny (tento jev je možný, protože při pohledu ze země mají solární a lunární kotouč přibližně stejnou velikost).
K zatměním dochází, když novoluní připadá v orbisu 180 zodiakální šířky na jednu nebo druhou stranu od severního uzlu nebo jižního uzlu. Tak leží každý uzel uprostřed zodiakálního úseku o rozsahu 360 - uvnitř něj může dojít k zatmění. Protože Slunci trvá asi 37 dní, než těmito úseky projde, zatímco Luna potřebuje od jednoho novoluní do dalšího 29,5 dne, vyplývá z toho, že k zatmění Slunce musí docházet každý rok na každém uzlu, přičmež maximální počet zatmění za rok je 5, což se stává přibližně každá tři století. Naposledy to bylo v roce 1935. Existuje tedy jen málo úplných zatmění; většina z nich je častečných a některá jsou prstencovitá - to když okraj slunečního kotouče svítí jako prstenec světla kolem tmavého středu.
Domy h., ve kterých dojde k zatmění, jsou tímto akcentovány. Tento akcent může být ohromující, ale většinou to znamená, že člověk může být více nebo méně dramatickým způsobem zahrnut do událostí, které zasáhnou jeho geografickou oblast nebo společenství, ke kterému patří. Existuje mnoho případů, kdy jedinec nebyl takovýmito událostmi vůbec zasažen, zvláště když se necítí být spojen s vyšším celkem.

-------- (?)