<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: White moon - Bílá Luna ( Selené )

0)

lunární perigeum - přízemí (bod lunární dráhy nejblíže k zemi).
Narozdíl od Černé Luny, ke se mezi lunárním apogeem a Zemí nachází ještě druhé ohnisko dráhy Luny, tady je přímá souvislost mezi archetypem Luny a Zemí.

-------- (?)