<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Venuše

0)

VENUŠE je v pořadí druhá planeta od Slunce a naše nejbližší sousedka. Z geocentrického hlediska se od Slunce nevzdaluje o víc než 47°. Je to dostředivá síla zkušenosti (Eva), která nutí jedince, aby dosáhl sjednocení s jeho svébytným Já (Self, Adam) a se svébytnými já ostatních lidí. Tradičně bývá spojována s harmonií, uměním, krásou, láskou, schopností vzbuzovat pozornost ostatních lidí a udržovat s nimi vztah. Venuše je archetypem ženy, bývá zobrazována jako mladá žena, zosobnění lásky a krásy. V HA symbolizuje všechny snahy zkoumat a obohacovat své vlastní nitro a nitro druhých, estetiku, schopnost správného oceňování a stanovení vlastního systému hodnot a ideálů, vyjadřování vnitřní zkušenosti. Jsou to všechny formy aktivity, které jsou zaměřeny dovnitř. Její význam závisí na tom zda je Večernicí, nebo Jitřenkou. Pokud je retrográdní, může naznačovat emocionální chlad, nespokojenost, samotářství a tendence k asketickému způsobu života. Venuše představuje na biologické úrovni ženský princip a sílu, která působí ve všech semenech, tedy i ve varlatech a vaječnících. Po spojení s Marsem se Venuše má skrze Merkura (plod) stát Lunou (matkou). Na společensko-kulturní úrovni představuje smysl pro hodnoty - ať už etické, estetické či materiální - který magneticky spojuje společenství dohromady. Na individuální úrovni odpovídá přehodnocování a individualizaci tradičních a společensko-kulturních hodnot, etických a estetických zákonů, individuálnímu hodnotovému systému. Na transpersonální úrovni dává jedinečnou podobu duchovním ideálům nebo archetypům. Jejich forma může zůstat zachována, avšak obsah

-------- (?)
1)

Venuše je prazdrojem krásy a lásky, vtiskuje do světa všechny vlastnosti, jimiž bytosti milují a obdivují život. Metafyzicky symbolisuje podstatu a estetický řád.
Astrologicky symbolisuje veselí, radost, družnost, ženské mládí, se vší jeho svůdností a nebezpačím, milostný vzruch.
V horoskopu značí půvab života, milenku, krásu, estetické zajmy, umění.
(Kefer)

-------- (?)