<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Uran

0)

URAN jako první moderní planeta, objevená roku 1781, zahajuje transformační fázi cyklu. V intencích tradiční astrologie je spojován s náhlými, nečekanými změnami, s revolucemi, vynálezy a neklidem a proto je považován za planetu škůdcovskou. Je to vynálezce, revolucionář, který boří staré omšelé „pravdy“ a tradice. Zosobňuje archetyp Velikého Bratra, Veliké Sestry. V HA symbolizuje proces změny a transformace, snahu překonat saturnská omezení a konvence a pustit se do zkoumání nových oblastí lidského vědomí. Pokud je retrográdní, vede k reformě nevědomí nebo pouze k vnitřnímu neklidu. Na biologické úrovni nelze jeho projevy identifikovat, na společensko-kulturní úrovni představuje revoluční zvraty, které zpochybňují společensky uznané hodnoty nebo boří velké obrazy, ikony společenského života. Na individuální úrovni představuje jedincovu potenciální genialitu, to znamená schopnost ovlivnit a transformovat společenství, v němž člověk žije, novou revoluční, inspirovanou a inspirující myšlenkou. Na úrovni transpersonální boří neustále nové a nové samolibé obrazy, které si ego, představované Saturnem, samo o sobě vytváří.
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Uran je principem revoluce, převratu a změny k novému. Metafysicky je prostorem. Astrologicky symbolisuje vůli, výbušnou energii, vše náhlé a neočekávané, ať již v síle tvůrčí či ničicí, výstřednost, odpor k tomu, co bylo a jest, touhu po nových drahách, vynálezy. Dle ozářené působí v těchto věcech příznivě nebo nepříznivě. Je považován za vyšší oktávu Merkura.
(Kefer)

-------- (?)