<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: úhelná planeta

0)

Planeta je úhelná, stojí-li v základních domech horoskopu: 1., 4., 7. a 10.

-------- (?)