<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Trutina Hermetis

0)

Tato rektifikační metoda vychází z logického předpokladu, že mezi okamžikem početí a narozením je příčinný vztah. Zjednodušeně se dá říct, že ascendent narození odpovídá pozici Luny při početí, pozice Luny narození odpovídá ascendentu početí.
Přesná pravidla výpočtu Hermovy váhy, jak se také Trutina Hermetis někdy nazývá, jsou komplikovanější, program je respektuje v celé dochované šíři. Zjednodušeně řečeno Trutina hermetis je založena na příčinném vztahu mezi okamžikem početí, nazývaném EPOCHA a okamžikem zrození. Tvrdí, že poloha Luny při narození odpovídá ascendentu / descendentu početí, ascendent / descendent zrození odpovídá poloze Luny při početí a opačně. V nativitě se dále rozlišuje Lunu přibývající a ubývající.

-------- (?)