<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: trinus/trigon

0)

TRINUS (360/3 = 120°, orbis ± 8°) byl tradičně velmi dobrým, harmonickým aspektem. Je charakterizován trojkou, triádou, Božskou trojicí, duchovní evolucí, vystoupením ducha z hmoty. Je to princip rovnováhy a syntézy, která následuje po tezi a antitezi. V HA značí harmonické splynutí energií, překonání rozporů díky chápání, rozšiřování jedincova vědomí i jeho obzorů. Divergentní fáze (120°) odpovídá expanzi konkrétního myšlení a praktických znalostí, konvergentní fáze (240°) růstu a zjemňování abstraktního myšlení a univerzálního chápání.
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Trigon je nejlepší harmonický aspekt. Účinek jeho je trvalý, ukazuje na náhodné dobro a štěstí, na soulad, na dobré složky povahy a v čem zrozenec dosáhne nejsnadněji úspěchu.
(Kefer)

-------- (?)