<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: tranzit Slunce

0)

Tranzit Slunce ukazuje, jak rozdělujeme energii a jak se chceme prosadit ve společnosti.

Na biologické úrovni - rozlévání energie podle působení biosféry

Na společensko-kulturní úrovni – projevuje se společensky akceptovatelná (nebo ne) bytost. Změny tlaků/tranzitů ukazují na změny ve státě, v národě, ve společnosti, také ovlivňují nejen osobu a individualitu, ale i fyzické tělo a jeho funkce.

Na individuální úrovni – nativita je mandalou s individuálním centrem/vědomím, se svobodnou vůlí.Tlaky/tranzity mohou symbolizovat období více nebo méně nakloněná k osobnímu rozvoji. Je třeba uvážit, co prospívá, co ne.

Na transpersonální úrovni – část tranzitů strhává pozornost osoby na cestě různými „pokušeními“:
Uran – touha po stále nových duchovních zvláštnostech (nestálost)
Neptun – přivádí obdivovatele (jedinec jako divotvorce)
Pluto – nabízí zneužití poznaného


-------- (?)