<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: transrevoluce

0)

Všechny revoluce můžeme počítat nejen pro výchozí polohu, ale můžeme též tento údaj pozměnit o nahromaděnou precesi, tj. zacházet s nativním, nebo výchozím horoskopem jako by byl složen ze stálic. Tuto techniku, která je standartně užívána Pavlem Turnovským a jeho žáky, nazýváme transrevoluce a jednotlivé revoluce pak TranSolár, TransLunár, DemiTranSolár, KvartiTransLunár, TranSolárQuotidian apod.

-------- (?)