<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: souřadnicové systémy

0)

Poloha kteréhokoliv nebeského tělesa je určena souřadnicemi a to buď v systému ekvatoreálním (rovníkovém) rektascenzí a deklinací, nebo v systému ekliptikálním délkou a šířkou, nebo v systému azimutálním (obzorníkovém) azimutem a zenitovou vzdáleností.

-------- (?)