<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Slunce

0)

SLUNCE je ústřední zdroj světla a životní energie, který podporuje každou individuální existenci, integruje ji a dává jí smysl. Astrologové často zapomínají, že i naše Slunce je hvězda jako každá jiná a že má své místo v naší galaxii. Tradičně bývá Slunce spojováno s vitalitou, vůli, egem, s autoritou a vůdcovstvím. Bývá zobrazováno postavou dospělého muže nebo manžela. Je to archetyp otce, mužská energie, která se projevuje a prosazuje vůlí. V HA symbolizuje výchozí a dočasné centrum osobnosti, její poslání a zaměření. Jeho postavení ve znameních a domech určuje typ zkušenosti, která dovede jedince k jeho přirozené povaze. Představuje na biologické úrovni princip otcovství, plodný aspekt životní síly, biologického otce, typ energie, která udržuje člověka v chodu. Do určité míry ho lze ztotožnit s principem Jang. Na společensko-kulturní úrovni ho můžeme ztotožňovat s egem, s vůlí prosadit se, získat osobní identitu, uznání, moc a prestiž v rámci společenství, třeba jen díky povolání, profesi, společenskému postavením. Na úrovni individuální symbolizuje jedincovu vůli fungovat vlastním způsobem, nezávisle na společensko-kulturních představách a tradicích. Ego by se mělo stáhnout do pozadí, aby se mohl jedinec snažit uskutečnit svůj vrozený potenciál. Na transpersonální úrovni se Slunce stává jednou z hvězd galaxie, tryská jím energie Mléčné dráhy, a proto symbolizuje jedincovu možnost napojit se na transindividuální, transpersonální úroveň, na vyšší Celek, a jemu obětovat svoji vůli, fungovat jako jeho vědomý služebník. Nejprve je však nutné překonat přehnaně zaujatou angažovanost ve prospěch nižších celků, jako jsou společenství nebo národy.
(Turnovský)

-------- (?)
2)

Zaujímavé,že slovo slnko a syn majú spoločný písmenkový základ,napr.Nemčina-der Sohn,Die Sonne,angličtina sun,son.

-------- (?)