<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: sextil

0)

SEXTIL (360/6 = 60° / konvergentně 300°, orbis ± 4°) tradičně působil jako slabý trigon. Je charakterizován šestkou, principem harmonie a produktivity. Hexagram, Davidova hvězda, je v esoterismu symbolem spojení makrokosmu s mikrokosmem, světa nebeského se světem pozemským. V HA značí produktivitu a spojení technologie s etikou, tedy dokonalou vědu, harmonické spojení dvou na sobě nezávislých funkcí. Divergentní fáze odpovídá instinktivnímu rozvoji znalostí a dovedností, konvergentní záměrnému využití technologie a nových forem vědění.
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Sextil je rovněž velmi dobrý aspekt, avšak jeho účinek nebývá tak trvalý, jako u trigonu. Lze jej vztahovati více na dobré sklony, na osudové události, jež jsou v souladu s povahou zrozence a na pomoc v životě. Je to spíše jakési pohlazení osudu, než trvalý dar.
(Kefer)

-------- (?)