<= Index  <= Zpět   



Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: semisextil a kvinkunx

0)

SEMISEXTIL (360/12 = 30° / konv. 330°) a jeho násobek KVINKUNX (150° / konv. 210°, orbis ± 2°). Tuto fázi charakterizuje dvanáctka, základní číslo všech esoterních systémů, a zvláště astrologie, která pracuje s dvanácti znameními - solárními archetypy a domy - prostorami, sférami lidské životní zkušenosti. Toto číslo je spojeno s dvanácti apoštoly, dvanácti branami Nového Jeruzaléma. Divergentní kvinkunx (150°) leží na půli cesty mezi trigonem a opozicí a přináší možnost přehodnotit, ujasnit si vlastní představu o sobě samém (6.dům/Panna), konvergentní kvinkunx (210°) přináší stejnou možnost, ale pro představu, kterou máme o druhých lidech (8.dům/Štír). Polosextil je v podstatě nejužší vědomé spojení dvou funkcí symbolizovaných planetami, znameními a domy. Divergentní fáze (30°) přináší možnost tyto funkce si poprvé uvědomit. Je to počátek Jungovy individuace, rozvoje osobního vědomí. Konvergentní fáze (330°) je závěrečným stadiem jednoho individuačního cyklu, návratem do stavu univerzálního vědomí (12.dům/Ryby), po němž má s novou konjunkcí následovat další stupeň vývojové spirály.
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Polosextil naznačuje dobrý sklon charakteru a přechodné dobro. Nutno jej vztahovati spíše jen na úmysly, nežli na jednání. Kvinkunx naznačuje první zkoušky charakteru.
(Kefer)

-------- (?)