<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Saturn

0)

SATURN je nejvzdálenější planeta naší sluneční soustavy, kterou lze spatřit pouhým okem. Je zosobněním zákonů času a prostoru, formování. Tradičně bývá spojován s omezováním, disciplínou, smutkem, těžkostmi, slabostmi, nemocemi a smrtí. Bývá zpodobňován jako stařec, nejvyšší autorita, zákondárce, tradicionalista. Je to archetyp otce a rodičovské autority. V humanistické astrologii symbolizuje princip strukturalizace, soustředěnou aktivitu, díky níž lze dojít vlastní identity a pocitu bezpečí; také ovšem kolektivní a společenské konvence a omezování. Pokud je retrográdní, bývá známkou slabé obrany před vnějším světem, někdy však naopak i vnitřní síly a vytrvalosti. Saturn představuje na všech úrovních princip kontrakce, dosažení a udržení bezpečí a stability, mnohdy za každou cenu, třeba vytěsněním nekonformity ve prospěch konformity. Na biologické úrovni je to tvar a struktura každého organického celku, jeho omezení zákony času a prostoru. Na společensko-kulturní úrovni jsou to symboly společenské autority, řád a organizační struktura, která zajišťuje bezpečnou jupiterskou prosperitu, čili legislativa, kontrolní a represivní aparát, který zákony hájí a prosazuje. Na úrovni individuální, vedle toho, co bylo uvedeno na úrovni předchozí, přebírá jako symbol společenské autority úlohu solárního otce s úkolem zabezpečit pocit jedinečnosti, vlastní identity, díky zákonům vlastního individuálního bytí. Na transpersonální úrovni představuje přechodná období izolace a dočasné askeze, která mají umožnit sebereflexi a nadhled nejen nad sebou samým, ale i nad běžným životem. V negativním aspektu se projevuje jako rigidní snaha zabezpečit tuto úroveň před těmi, kteří nejsou považováni za hodny toho, aby se na ní dostali. To se může projevit jako kastovní systém nebo dogmatická a uzavřená „duchovní“ organizace.
(Turnovský)

-------- (?)
2)

dogmatičtí

-------- (?)