<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: rovnoběžky

0)

Geometrickým místem bodu referenční plochy s konstantní zeměpisnou šířkou jsou zemské rovnoběžky. Konstantní zeměpisnou délku mají poledníky (meridiány).
Poledníky a meridiány tvoří na referenční ploše zeměpisnou geofrafickou síť.

-------- (?)