<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: revoluce

0)

Kromě odvozených horoskopů můžeme od základního horoskopu počítat celou řadu horoskopů cyklických, neboli revolucí.
Revoluce lze počítat pochopitelně pouze pro úplné horoskopy, nikoliv pro horoskopy umělé, symbolické.
Planetární revoluce se počítají pro okamžik, kdy vybraná planeta zaujme stejnou pozici na obloze jako v nativitě (radixu).

-------- (?)