<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: rektifikace

0)

Rektifikace je zpřesnění okamžiku narození. Existuje spousta metod, které ji provádějí, jednou z nich je rektifikace podle životních událostí za pomoci primárních direkcí. Tato metoda vychází z předpokladu, že v radixu jsou zapsány všechny klíčové události života dané osoby. Známe-li tedy data událostí, které byly pro danou osobu významné, můžeme zpětně určit okamžik narození dotyčného.

-------- (?)