<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: přímka apsid

0)

Přímka Apsid je myšlená spojnice význačných bodů elipsy (například spojnice mezi Apogeem a Perigeem, Afeliem a Periheliem).

-------- (?)