<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: primární horoskop

0)

Primární horoskop je symbolickým horoskopem, který vychází z primárních direkcí. Zvolený časový okamžik tohoto odvozeného horoskopu, ve vztahu k radixu, je pomocí metody primárních direkcí převeden na obloukovou míru, o tuto hodnotu jsou všechny prvky posunuty a zpětně promítnuty na ekliptiku. Jedná se o základní symbolický horoskop, který v posunutí, díky metodě primárních direkcí, v sobě zahrnuje pohyb ve všech třech souřadných systémech současně. Jeho výpočet je velmi komplikovaný a bez použití výpočetní techniky velmi obtížně dosažitelný. Jedná se vlastně o základ, ze kterého byly odvozeny profekční symbolické horoskopy, které posunují všechny prvky podobným způsobem, ale podle velmi zjednodušených pravidel, a tedy s mnohem nižší přesností výpovědi o okamžiku dané události.

-------- (?)