<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Pluto

0)

PLUTO je poslední planeta, objevená roku 1930. Před nějakou dobou se zjistilo, že se vlastně jedná o dvojplanetu Pluto a Charon. Pozoruhodná je jeho výstřední dráha, která se dostáva dovnitř dráhy Neptunovy, což je právě aktuální situace. V tradiční astrologii je spojován s nutkavými činy nebo nátlakovými akcemi, destrukcí ale někdy i s regenerací. Je to temný pán podsvětí, symbol skrytých procesů, které propukají nečekaně, obraz archetypu Velikého Otce. V HA symbolizuje prozatím konečnou fázi transformačního procesu, znovuzrození zapříčiněné regenerací jednotlivých hodnot, idejí a vzorů. Negativně se projevuje tehdy, když ve vývojové linii je vynechána nebo nezvládnuta fáze reformy, takže staré formy a struktury si prodlužují život do budoucnosti. Pokud je retrográdní, může naznačovat nutkání k činnostem, které směřují proti dosud panujícímu systému hodnot. Také Pluto nemá na biologické úrovni žádný význam (rakovina, kterou mu tak rádi někteří astrologové připisují, existovala i před jeho objevem), na společensko-kulturní úrovni představuje extrémismus a fanatismus, který prohlubuje osobní i politické krize a konverze. Snaží se učinit každou transformaci nezvratnou tím, že spálí mosty, po nichž by se dalo ustoupit zpět. Rozbíjí všechny tradiční koncepty, vytváří primární chaos, ale hrozí i návratem k Velkému Otci, který jako gangster vzbuzuje závislost na své nelítostné autoritě. Na individuální úrovni představuje velké nadosobní principy, jedinec se díky němu dává do služeb těchto nových kosmických principů, nebo se obohatí za plutonských společenských a politických krizí. Na transpersonální úrovni Pluto ničí martické emoce a za mnohdy tragických okolností ukazuje rozvíjející se osobnosti její vpravdě osudové, esenciální poslání.
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Pluto je principem geniality, hodnocení, podvědomých sil a regenerace. Tentýž význam má na pláni metafysické.
Astrologicky symbolisuje intuici, touhu po moci, krise, převraty, smyslnost, násilí, skryté neprobádané síly, působící pozvolna. Při poškození znamená psychopathologii, rozvrat, perversi bytí. Je považován za vyšší oktávu Marta, působící více duševní než fyzickou silou.
(Kefer)

-------- (?)