<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: planetární hodiny

0)

Planetární hodiny se počítají tak, že se doba od půlnoci do svítání rozdělí na šest stejných dílů, totéž od svítání do poledne, od poledne do Slunce západu a od západu do půlnoci. Pochopitelně denní planetární hodina pak v prosinci trvá např. 40’, zatímco v červnu třeba 80’ (viz Obrázek 4). Stejné jsou tyto časové úseky pouze v období kolem jarní či podzimní rovnodennosti. Tradice se v názoru na začátek liší, různé prameny udávají začátek tu se Slunce západem, tu se Slunce východem, tu o půlnoci.

-------- (?)