<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: paralela/kontraparalela

0)

Kromě délkových aspektů se užívají i aspekty šířkové a deklinační: paralela (vlivem odpovídá konjunkci) vzniká, mají-li prvky horoskopu stejnou deklinaci nebo šířku; kontraparalela (vlivem odpovídá opozici) vzniká, mají-li prvky horoskopu vzájemně opačnou deklinaci nebo šířku.

-------- (?)