<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: orbis

0)

Přesný aspekt je vytvořen v horoskopu jen zřídka kdy. Není-li přesný, uvažujeme tak zvaný orbis, to jest pásmo působnosti, v němž aspekt platí. Někteří astrologové užívají orbisu 15°, takže prvky horoskopu vždy nějaký aspekt tvoří. Ovšem je třeba pamatovat na to, že čím přesnější je aspekt, tím silnější je obvykle vliv.

-------- (?)