<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: opozice

0)

OPOZICE (360/2 = 180°, orbis ± 10°, ve vztahu Slunce a Luny to je úplněk s orbisem ± 12°) - okamžik, kdy jsou dvě planety v maximální vzdálenosti. Známe ji jako úplněk. Tradičně to byl velmi špatný aspekt, který působil tenzi, konflikt a rozpad. Opozice je charakterizována dvojkou, symbolem duality, pádu ducha do hmoty, procesu involuce. Je to linie rozdělující vše do dvou kontrastních sfér, udržovaných v rovnováze: subjekt - objekt, vnitřní - vnější, nahoře - dole, světlo - tma, muž - žena, já a ti druzí. V HA značí vyvrcholení jakéhokoliv cyklu, konfrontaci mezi subjektivním a objektivním vědomím, schopnost analýzy. Pokud se nám nepodaří obě komplementární složky integrovat, hrozí rozpad a konečný neúspěch, například ve vztahu mezi protilehlými znameními nebo domy, či planetami v nich.
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Opozice je velmi problematický aspekt, jenž vyžaduje znaného studia. Všeobecně řeeno, je velmi zlá, tvoří-li ji škůdci mezi sebou, aneb ozařují-li škůdci takto Slunce. Vždy nutno studovati sílu planet. Kupříkladu: Mars opozice Slunce. Je-li Mars silnější, pak opozice bude znamenati hrubost charakteru, ukvapenost a neklid a z toho osudové omyly. Je-ůi však Slunce silnější než Mars, nebude působení této opozice tak závadné. Opozice spojuje prvky; nutno rozlišit dle ostatních aspektů, zda toto spojení je dobré i zlé. Pro osoby kladné je opozice výhodnější, než pro osoby pasivní. Opozice přináší osudový vliv na změnu života, neekaná zklamání, nedostatek a nemravnost.
(Kefer)

-------- (?)