<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: oktil/semikvadratura

0)

OKTIL - SEMIKVADRATURA (360/8 = 45° / konv. 315°) a jeho násobek TRIOKTIL - SESKVIKVADRÁT (135° / konv. 225°, orbis ± 3°). V tradiční astrologii jsou tyto aspekty považovány za slabou kvadraturu. Tato fáze je charakterizována osmičkou, symbolem dynamické aktivity a individualismu oplývajícího vůli. Známe osm směrů větrné růžice a osm hlavních fází Luny. V HA značí oktil nejintenzivnější součinnost dvou na sobě nezávislých funkcí, vrchol elektromagnetického pole, a trioktil vědomou potřebu činu nebo touhu po něm. V divergentní fázi přináší oktil vědomí vzájemné aktivity dvou funkcí (střed Býka, 2. domu) a trioktil potřebu vyjádřit se vědomě činností (střed Lva, 5.domu). Konvergentní fáze trioktilu přináší krizi ve vztahu mezi funkcemi, která směřuje k vnějšímu projevu ve společenské nebo mezilidské oblasti (střed Štíra, 8. domu), a oktil tvůrčí uvolnění způsobené vzájemnou výměnou energií mezi dvěma funkcemi (střed Vodnáře, 11. domu).
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Polokvadratura naznačuje přechodné zlo, přechodné překážky, první potíže života. Seskvikvadratura naznauje první zkoušku charakteru.
(Kefer)

-------- (?)