<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: novil

0)

NOVIL (360/9 = 40° / konv. 320°) a jeho násobky BINOVIL (80° / konv. 280°) a KVARTINOVIL (160° / konv. 200°, orbis ± 2°). Tradičně se občas používá základní aspekt. Tato fáze je charakterizována devítkou, symbolem konečného stadia desetidílné realizace archetypu. Je to symbol znovuzrození nebo klíčení. Čtyřicet dní a nocí trvala příprava na iniciaci v mystériích, čtyřicet let putovali izraelští příslušnící posvátného kmenového společenství do zaslíbené země, čtyřicet dnů pršelo při potopě světa. V HA přivádí tento úhel jedince na práh nového vědomí, a to zejména v jeho konvergentní fázi 320°.
(Turnovský)

-------- (?)