<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Neptun

0)

NEPTUN je další transformční planeta, která byla objevena roku 1846. Pokračuje druhou fází transformačního cyklu. V tradičním pohledu znamená astrální pláň, senzitivitu, ale také chaos a proto je považován tradicionalisty za představitele plíživého zla. Je to postava mystika, vizionáře, umělce, zosobňuje archetyp Veliké Matky. V HA symbolizuje proces rozpouštění zastaralých forem a hodnot, které neunikly Uranovu zásahu, psychické funkce, které směřují k nastolení univerzálního systému hodnot a jednoty. Negativní projevy vedou k úniku do iracionality, beztvarosti. Jeho retrogradita naznačuje buď dosažení univerzální jednoty, nebo naopak sebezničení. Neptun na biologické úrovni bude asi těžko něco určitého znamenat, ale na společensko-kulturní úrovni představuje síly, které prosakují uranským zbořeništěm, rozpouští společenské představy, pověry a předsudky, vysává sílu tradičních hodnot. Mnohdy ale představuje i návrat k Velké Matce, přináší nebezpečí splynutí s kolektivním psychismem, obsednutí nějakým prastarým nebo exotickým postojem, konceptem. Na individuální úrovni působí neptunské symboly jako vize nebo utopie. Na transpersonální úrovni Neptun likviduje pompéznost a pýchu, jíž se t

-------- (?)
1)

Neptun je principem vášní hmotných i duchovních tajemných nadsmyslných vlivů. Metafysicky je časem. Astrologicky symbolisuje vyšší duševní život, sklon k transcendentnu, podvědomí, talent, intuici, fantasii, zduchovnění, při poškození lest, omyl, podvod, zradu, myšlenkový chaos, výstřednost a mlhavost. Je považován za vyšší oktávu Venuše.
(Kefer)

-------- (?)