<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: nadir

0)

Nadir neboli podnožník je druhý průsečík této svislé přímky vedené místem pozorovatele a středem Země s nebeskou sférou.

-------- (?)