<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Merkur

0)

MERKUR je první planeta, která obíhá okolo Slunce. Z geocentrického pohledu se od něho nevzdálí více než 28°. Ztělesňuje mysl zaměstnanou vnímáním a komunikací. Tradičně je spojován s mentálními funkcemi a s myšlenkovými procesy, se schopností vnímat a komunikovat, s intelektem. Je zobrazován jako androgyn nebo hermafrodit, je symbolem mladých lidí, dětí, bratrů a sester, bratranců a sestřenic. Je to tedy archetyp dosud nerozvinuté, vyrovnané ženské a mužské síly. V HA symbolizuje počáteční fázi procesu diferenciace solární energie, energii elektrickou, mentální a nervovou, princip směny, sdružování a příbuznosti, archetyp dítěte. Je to intelekt, rozum, zvládnutí techniky a využití znalostí a schopností. Jeho význam je závislý také na tom, zda vychází před Sluncem (Prométeus), nebo po něm zapadá (Epiméteus). Pokud je Merkur retrográdní, může naznačovat roztržitou mysl staženou do sebe, často však v harmonickém souzvuku s myslí univerzální. Merkur představuje na biologické úrovni dítě, semeno budoucího možného řešení, díky němuž se Venuše stává Lunou a Mars Sluncem. Kromě toho odpovídá i snaze každého organismu koordinovat průběh vlastních organických procesů, jsou to nervové systémy lidského těla. Na společensko-kulturní úrovni symbolizuje mentální procesy lidské bytosti zakotvené ve společnosti. Na úrovni individuální asistuje vědomému řešení problémů vzniklých při individualizaci, je to schopnost racionalizovat. Na transpersonální úrovni ukazuje postavení Merkura a jeho vztahy na nejjistější způsob, jak transformovat zděděný a společensky podmíněný způsob myšlení v naprosto klidné vyrovnané, emocemi nezmítané vysokohorské jezero rtuti, jež by reflektovalo vztahy mezi kosmickými principy.
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Merkur je zprostředkovatelem života, energie, přijímá vlivy sil a ducha a vlévá je do tvarů bytosti. Metafysicky je účelností, prostředníkem mezi duchem a hmotou, podstatou a tvarem.
Astrologicky symbolisuje myšlení, rozum, pohyblivost a živost. Nemá vlastních sil, formuje jen cizí. Proto je zván androgynem a poslem bohů. V horoskopu značí intelektuelní kvality, zručnost, zdatnost, je symbolem mládí s veškerou jeho krásou a omyly, životní prakse, přizpůsobivosti a ostrovtipu.
(Kefer)

-------- (?)