<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Mars

0)

MARS jako první planeta vně naší oběžné dráhy symbolizuje odstředivou sílu zkušenosti, která nás vede k naplnění našeho poslání, symbolizovaného Sluncem. Tradičně bývá spojován s energií, silou, vůli, touhou, vášní, iniciativou, agresivitou a prosazováním se. Bývá zobrazován jako mladý muž, bojovník nebo sportovec. Je to archetyp muže, vůle a činu. V HA symbolizuje všechny formy aktivity zaměřené navenek, do společnosti, touhu být efektivní a úspěšný. Pokud je retrográdní, naznačuje nevědomou motivaci a tlak vyjadřovat se proti normálnímu životnímu zaměření. Mars představuje na biologické úrovni mužský princip, schopnost zmobilizovat síly k prosazení Venušiných záměrů, tedy k získání žádoucího, obohacujícího objektu, anebo ke zničení objektu nežádoucího a nepřátelského, popřípadě k útěku před ním. Na společensko-kulturní úrovni se k tomu přidává schopnost spolupracovat na prosazování kolektivního cíle. Na individuální úrovni je to snaha prosadit vlastní odlišnost objevenou Venuší, asertivitou rozbít normy a tradice, nebo se dát do služeb představiteli nějakého ideálu. Na transpersonální úrovni dodává jedinci odvahu vydat se na „Cestu“, stát se služebníkem transindividuálních galaktických, pleromatických sil.
(Turnovský)

-------- (?)
1)

Mars je mužským, kladným, energickým principem v přírodě, ploditelem pozemských věcí, udržovací silou, jež buduje a vybudované odstraňuje, aby učinila místo bytostem novým. Metafysicky jest příčinou bytování.
Astrologicky symbolisuje sílu, bojechtivost, moc, budující a ničící energii. V horoskopu je ukazatelem toouhy po životě, smyslnosti, podnikavosti,odvahy, vůle, činu, vítězství nad překážkami.
(Kefer)

-------- (?)