<= Index  <= Zpět   Jestliže chcete zadat popis tohoto pojmu, klikněte zde.

Popisy pojmu: Luna

0)

LUNA obíhá kolem Země, a tím ji ochraňuje před vnějším nebezpečím. Odráží sluneční světlo a rozlévá ho do míst, kam by se nedostalo. Ztělesňuje princip odrazu, ochrany a výživy. Tradičně bývá spojována s city, reakcemi a instinkty, tělesnou schránkou člověka a s každodenními praktickými záležitostmi. Luna bývá zobrazována jako dospělá žena, manželka nebo matka. V HA symbolizuje biologické a psychické funkce, citové a instinktivní reakce, adaptaci, rozvoj a zrání. Její postavení naznačuje činnost, která může naplnit sluneční poslání. Její vztah ke Slunci, zvaný lunační cyklus, odpovídá ženskému menstruačnímu cyklu, a proto Luna ztělesňuje archetyp matky, ženskou receptivní energii, která se projevuje jako univerzální mateřská láska. Na biologické úrovni symbolizuje biologickou matku a do určité míry ji můžeme ztotožňovat s principem Jin. I na společensko-kulturní úrovni si uchovává symbol matky, která rozděluje energii a učí své děti přizpůsobovat se každodenní změně na pomocí v minulosti vyvinutých a zejména po ženské linii předávaných postojů. Na individuální úrovni symbolizuje kolektivní psychické síly, duši, princip Jin jako kolektivní doplněk individualizované solární vůli. Na transpersonální úrovni si víceméně ponechává tyto charakteristiky, ale může nabývat i nebezpečné podoby ženy pokušitelky, která svádí nepřipraveného, avšak po transcendenci dychtícího troufalce, do společensko-kulturní konformity, karmy, strhává ho do hlubin, místo aby ho přivedla na hlubinu, k podstatě.
(Turnovský)

-------- (?)
2)

Měsíc
Obecné údaje:
Průměr tělesa – 3476 km (0,273 průměru Země)
Hmotnost – 7,35 x 1022 kg
Tihove zrychleni – 1,62 kg.m.s-2
Úniková rychlost – 2,38 km.s
Střední vzdálenost od Země – 384 000 km
Apogeum – 406 730 km
Perigeum – 356 400 km
Oběžná doba – siderická (vůči hvězdám) –27d 7h 43min 11,5s
– synodická (od novu k novu) –29d 12h 44min 2,8s
– Anomalistický měsíc(od perigea k perigeu) – 27d 13h 18min 33,1s
– Drakonický měsíc(mezi průchody výstupným uzlem) – 27d 05h 05min 35,8s
Střední úhlová rychlost pohybu Měsíce po obloze – 33 minut za hodinu
Střední oběžná rychlost – 1,023 km/s
Perioda stáčení uzlové přímky – 18,61 roku
Střední úhlový průměr Měsíce na obloze – 31,05 '
Sklon dráhy – 5° 8'
Celková část viditelná ze Země – 59 %
Hvězdná velikost Měsíce v úplňku – minus 12,55 mag
Teplota na noční straně – minus 170 - 185 °C
Teplota na pólech – minus 220 - 230 °C
Teplota na denní straně – +135 °C

-------- (?)